TP.HCM: Đang trực gác, chiến sĩ công an bị một phụ nữ đâᴍ ᴠàᴏ ᴄổ

ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʀựᴄ ɢáᴄ ᴛʜì ʙị ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ ᴛɪếɴ ʟạɪ ɢầɴ ʀồɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴛʀúɴɢ ᴄổ ʙêɴ ᴘʜảɪ, ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴠà sâᴜ, ᴄʜảʏ ᴍáᴜ ɴʜɪềᴜ, ʜᴜʏếᴛ áᴘ ᴛụᴛ.

 

ᴛốɪ 𝟹𝟶/𝟺, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀɪ ᴘʜươɴɢ (ǫᴜậɴ 𝟻, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ 𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴅâɴ ǫᴜâɴ ᴛự ᴠệ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴠàᴏ ʀạɴɢ sáɴɢ 𝟸𝟿/𝟺, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ᴄôɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟸 ᴛᴜổɪ), ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʀựᴄ ɢáᴄ ᴛʜì ʙị ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟạɪ ɢầɴ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴛʀúɴɢ ᴄổ ʙêɴ ᴘʜảɪ, ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴠà sâᴜ, ᴄʜảʏ ᴍáᴜ ɴʜɪềᴜ, ʜᴜʏếᴛ áᴘ ᴛụᴛ.

 

Ê ᴋíᴘ ᴛʀựᴄ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ʜộɪ ᴄʜẩɴ ᴠà ᴋíᴄʜ ʜᴏạᴛ ʙáᴏ độɴɢ đỏ, ᴄʜᴜʏểɴ ᴘʜòɴɢ ᴍổ ᴛốɪ ᴋʜẩɴ. sᴀᴜ ɴʜɪềᴜ ɢɪờ ᴍổ, ᴋʜâᴜ ᴄầᴍ ᴍáᴜ ᴠà ʜồɪ sứᴄ, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã ᴅầɴ ổɴ địɴʜ.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà ᴅâɴ ǫᴜâɴ ᴛự ᴠệ (𝟺𝟽 ᴛᴜổɪ), ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʀựᴄ ɢáᴄ ᴛʜì ʙị ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴữ ʟấʏ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴠàᴏ ɴɢựᴄ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ʙăɴɢ éᴘ ᴄầᴍ ᴍáᴜ ᴠà ᴋʜâᴜ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ɴɢựᴄ. ʜɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã ổɴ địɴʜ.

 

ᴛʀướᴄ đó, ᴄũɴɢ đã ᴄó ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢườɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ ʙị ᴛấɴ ᴄôɴɢ. ᴄụ ᴛʜể, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟿ʜ𝟺𝟻 ɴɢàʏ 𝟺/𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟹, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛạɪ ɴɢã ᴛư ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷 – ᴛô ɴɢọᴄ ᴠâɴ (ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ xᴜâɴ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸), Độɪ ᴄsɢᴛ ʙìɴʜ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ Đặɴɢ ᴠăɴ Đứᴄ (𝟹𝟶 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴍáʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ đã sử ᴅụɴɢ ʀượᴜ, ʙɪᴀ ɴêɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴅừɴɢ xᴇ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ.

ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ 𝟶,𝟻𝟽𝟿ᴍɢ/ʟ ᴋʜí ᴛʜở. Đứᴄ xɪɴ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʙỏ ǫᴜᴀ ʟỗɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ. ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ Đứᴄ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ɢɪấʏ ᴛờ ᴛùʏ ᴛʜâɴ, ɢɪấʏ ᴛờ xᴇ ᴠà ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ʟáɪ xᴇ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

 

ᴋʜôɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ đủ ɢɪấʏ ᴛờ, Đứᴄ 𝟸 ʟầɴ “ɴăɴ ɴỉ” ᴛổ ᴄsɢᴛ ʙỏ ǫᴜᴀ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ, ɴêɴ ʙứᴄ xúᴄ.

ʟúᴄ ɴàʏ, Đứᴄ xɪɴ ᴠàᴏ ɴʜà ᴅâɴ để đɪ ᴠệ sɪɴʜ, sᴀᴜ đó ᴄầᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴛʜáɪ ʟᴀɴ ᴅàɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻ᴄᴍ áᴘ sáᴛ ᴛừ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ đâᴍ ᴠàᴏ ʙêɴ ᴘʜảɪ ᴄổ Đạɪ úʏ ʟê ʙảᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜảʏ ᴍáᴜ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, Đứᴄ ʙị ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, ᴛʜᴜ ɢɪữ ʜᴜɴɢ ᴋʜí ᴠà ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴛʜạɴʜ xᴜâɴ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸 xử ʟý. Đạɪ úʏ ᴛʀᴜɴɢ đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ ʜɪệᴘ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ để sơ ᴄứᴜ, ᴋʜâᴜ 𝟹 ᴍũɪ ở ᴠùɴɢ ʙị đâᴍ, sᴀᴜ đó ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛʜủ Đứᴄ.

Hoàng Thọ

Next Post

.Người phụ nữ xông vào trụ sở công an đ.â.m 2 người bị th.ư.ơng

T5 Th5 2 , 2024
Người phụ nữ ‘ngáo đá’ cầm dao la hét rồi xông vào trụ sở Công an phường 10 (quận 8, TPHCM) đâ.m 2 người bị thương. Ngày 1-5, Công an quận 8 (TPHCM) đang tạm giữ Phạm Thị Ngọc Bích (sinh năm 1994, ngụ quận 8) để điều tra về […]

Bài Liên Quan