Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt thay thế cho Nghị định 101/2012/NĐ-CP và Nghị định 80/2016/NĐ-CP. Trong đó, quy định phong tỏa tài khoản nhận được sự quan tâm. Nhiều người lan truyền thông tin […]