Lời khai cha ruột đáɴʜ ʙé 𝟿 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ở Tây Ninh

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙướᴄ đầᴜ ᴅᴜʏ đã ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀᴀ ᴛᴀʏ đ-áɴʜ ᴄʜếᴛ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀᴜộᴛ ʀồɪ đếɴ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ đầᴜ ᴛʜú.

 

ɴɢàʏ 𝟹-𝟻, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự ᴛʀầɴ ʟậᴘ ᴅᴜʏ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟺, ɴɢụ xã ᴛʜàɴʜ ʟᴏɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ ᴛʜàɴʜ, ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ.

Đɪềᴜ đᴀᴜ ʟòɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ʟà ʙé ɢáɪ ᴛ.ᴛ.ᴄ.ᴠ. (𝟿 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ), ᴄᴏɴ ʀᴜộᴛ ᴄủᴀ ᴅᴜʏ.

 

Trần Lập Duy tại cơ quan công an

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.X

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙướᴄ đầᴜ, ᴅᴜʏ ᴋʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴠợ ʙỏ ɴʜà đɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ sɪɴʜ ʙé ᴠ. đượᴄ 𝟸,𝟻 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ. ᴅᴜʏ ở ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ɴᴜôɪ ʙé ᴠ. ᴋʜôɴ ʟớɴ. ᴅᴏ ʙᴜồɴ ᴄʜáɴ, ᴅᴜʏ ᴛʜườɴɢ ʜᴀʏ ᴜốɴɢ ʀượᴜ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ.

ᴛʀưᴀ 𝟸-𝟻, ᴅᴜʏ ᴍᴜᴀ ʀượᴜ ᴠề ɴʜà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴜốɴɢ. ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻 ɢɪờ, ʙé ᴠ. ᴛʜứᴄ ᴅậʏ ᴛʜì đượᴄ ᴅᴜʏ ᴛắᴍ ʀửᴀ ᴠà ᴘʜᴀ sữᴀ ᴄʜᴏ ᴜốɴɢ. ʙé ᴠ. sᴀᴜ đó ǫᴜấʏ ᴋʜóᴄ ɴêɴ ᴅᴜʏ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛáᴛ ᴠà đấᴍ ᴠàᴏ ᴍặᴛ. ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ʙé ᴠ. ɴằᴍ ʙấᴛ độɴɢ ᴠà sùɪ ʙọᴛ ᴍéᴘ, ᴅᴜʏ ʟɪềɴ ɢọɪ đɪệɴ ɴóɪ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ʀᴜộᴛ ʙɪếᴛ.

 

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴛʜàɴʜ ʟᴏɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ ʙé ᴠ. đếɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ʙé ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

Đếɴ 𝟷𝟾 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴅᴜʏ đã đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đầᴜ ᴛʜú.

xᴇᴍ ᴛʜÊᴍ
 
 

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴋʜáᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ ᴛʜàɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ǫᴜᴀ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ᴄʜáᴜ ᴠ. ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ.

 

ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

Next Post

Tiên đoán rùng rợn về ngày tận thế của siêu máy tính

T7 Th5 4 , 2024
Các chuyên gia dùng siêu máy tính để dự đoán về ngày tận thế, thảm họa có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của nhân loại. Theo đó, siêu máy tính dự đoán sự kiện này sẽ xảy ra vào khoảng 250 triệu năm nữa. Trong suốt nhiều thập kỷ […]

Bài Liên Quan