W-cuu-nan20240307-014304-2.jpg
Tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp cận tàu có ngư dân gặp nạn.

ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đã ʜướɴɢ ᴅẫɴ ʜảɪ ᴛʀìɴʜ ɴɢắɴ ɴʜấᴛ để ᴛàᴜ ʜướɴɢ ᴠề ʙờ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đà ɴẵɴɢ để ᴛư ᴠấɴ ʏ ᴛế ᴛừ xᴀ ᴠà ʜướɴɢ ᴅẫɴ sơ ᴄứᴜ ᴄʜᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴛừ ᴄáᴄ ʏ ʙáᴄ sỹ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ɴɢư ᴅâɴ ɴʜơɴ đᴀɴɢ ʙị sᴜʏ ʜô ʜấᴘ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ᴍấᴛ ᴛʜâɴ ɴʜɪệᴛ, ᴛʜâɴ ᴛʜể ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴅấᴜ ᴠếᴛ ᴄủᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴅᴏ ᴠᴀ đậᴘ, ɴɢʜɪ ɴộɪ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ.

ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ʜếᴛ sứᴄ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ, ᴍấᴛ ᴛʀɪ ɢɪáᴄ, ʜôɴ ᴍê ᴅᴏ sᴜʏ ʜô ʜấᴘ, ᴋʜôɴɢ ăɴ ᴜốɴɢ đượᴄ, ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ʏ ᴛế ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ.

W-cuu-nan20240307-020306-2.jpg
Bác sĩ tiến hành cấp cứu cho ngư dân.

ʟúᴄ 𝟷𝟸ʜ𝟺𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛàᴜ sᴀʀ 𝟺𝟷𝟸 ᴄùɴɢ ê ᴋíᴘ ʙáᴄ sĩ ᴄủᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đà ɴẵɴɢ đã đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄứᴜ ɴạɴ ᴛʜᴜʏềɴ ᴠɪêɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴄᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ᴛàᴜ sᴀʀ 𝟺𝟷𝟸 để đượᴄ ᴄʜăᴍ sóᴄ ʏ ᴛế đặᴄ ʙɪệᴛ ᴠà ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đưᴀ ᴠề ʙờ.

W-cuu-nanimg-7962-2.jpg
Nạn nhân Hoàng Minh Nhơn đã được đưa về Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ, ᴄứᴜ ɴạɴ ʜàɴɢ ʜảɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛíɴ ʜɪệᴜ ᴄấᴜ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ᴛàᴜ ᴠà xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ɴɢư ᴅâɴ, đơɴ ᴠị đã ᴄʜủ độɴɢ ʟêɴ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴄứᴜ ʜộ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ, đảᴍ ʙảᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄứᴜ ʜộ ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ. ᴄʜủ độɴɢ ᴋếᴛ ɴốɪ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ đảᴍ ʙảᴏ ᴅᴜʏ ᴛʀì sự sốɴɢ ᴄʜᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ. ᴄả ê ᴋíᴘ ᴄứᴜ ʜộ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ, ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ, ᴄʜạʏ đᴜᴀ ᴠớɪ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để đưᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠàᴏ ʙờ, ᴄʜᴜʏểɴ ɴạɴ ɴʜâɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢàɴʜ. ʜɪệɴ, ᴀɴʜ ɴʜơɴ ǫᴜᴀ ᴄơɴ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ.