Vụ xe khách tôn.g kin.h.hoàn.g ở cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây: Tài xế c.h.ết, 12 hành khách bị thư.ơn.g

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɢɪữᴀ ᴋʜáᴄʜ ᴠà xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ ᴛạɪ đườɴɢ ᴅẫɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴛᴘ ʜᴄᴍ-ʟᴏɴɢ ᴛʜàɴʜ-ᴅầᴜ ɢɪâʏ ᴋʜɪếɴ 𝟷 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟷𝟸 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

Đó ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍà ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴛấɴ ᴛʜìɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴄẩᴍ ᴍỹ (Đồɴɢ ɴᴀɪ) ᴠừᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Đầᴜ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ɴáᴛ ʙươᴍ sᴀᴜ ᴄú ᴛôɴɢ ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʜìɴ, ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ, ᴄó 𝟷𝟸 ɴɢườɪ ʟà ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ đã đượᴄ đưᴀ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʟᴏɴɢ ᴋʜáɴʜ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ʀɪêɴɢ ᴛàɪ xế ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀêɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴʜưɴɢ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

ɴʜư đã đưᴀ ᴛɪɴ, sáɴɢ 𝟸-𝟹, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪữᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴠà xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴋʜɪếɴ 𝟷 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟷𝟸 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟼ʜ𝟹𝟶 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, xᴇ ɢɪườɴɢ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠàᴏ ᴛʀạᴍ ᴅừɴɢ ᴄʜâɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – ʟᴏɴɢ ᴛʜàɴʜ – ᴅầᴜ ɢɪâʏ (ʜᴜʏệɴ ᴄẩᴍ ᴍỹ, Đồɴɢ ɴᴀɪ) ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ᴛôɴɢ ᴠàᴏ đᴜôɪ xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ ᴋéᴏ ᴛʜᴇᴏ ʀơ ᴍᴏóᴄ ʙɪểɴ số 𝟸𝟿ʀ-𝟶𝟼𝟹.𝟶𝟻 ᴄʜạʏ ᴄùɴɢ ᴄʜɪềᴜ ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ.

ᴄú ᴛôɴɢ ᴍạɴʜ ᴋʜɪếɴ đầᴜ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ɴáᴛ ʙéᴛ, ᴛàɪ xế xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ sᴀᴜ đó ᴛàɪ xế đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ʙị ᴛʜươɴɢ ǫᴜá ɴặɴɢ.

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴄẩᴍ ᴍỹ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

Đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴠà ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴠᴇᴄᴇ) ᴄʜᴏ ʜᴀʏ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴠᴇᴄ ᴇ, ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ ʟúᴄ 𝟻ʜ ɴɢàʏ 𝟸-𝟹, đườɴɢ ᴅẫɴ ᴠàᴏ ᴛʀạᴍ ᴅừɴɢ ɴɢʜỉ ᴛạɪ ᴋᴍ𝟺𝟷, ʜướɴɢ ᴘʜảɪ ᴛᴜʏếɴ, ᴛʜᴜộᴄ ấᴘ 𝟻 xã sôɴɢ ɴʜạɴ, ʜᴜʏệɴ ᴄẩᴍ ᴍỹ.xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʙɪểɴ số 𝟻𝟷ʙ-𝟸𝟸𝟻.𝟺𝟷 ᴅᴏ ᴛàɪ xế ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴄʜíɴʜ (𝟻𝟻 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴄầɴ ᴛʜơ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ đâᴍ ᴠàᴏ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ xᴇ đầᴜ ᴋéᴏ ʙɪểɴ số 𝟸𝟿ᴄ-𝟾𝟶𝟻.𝟼𝟻 ᴅᴏ ᴛàɪ xế ɴɢô ᴛʀọɴɢ ᴛùɴɢ (𝟺𝟺 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ʜà ɴộɪ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ.ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟàᴍ ᴛàɪ xế ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴄʜíɴʜ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟᴏɴɢ ᴋʜáɴʜ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, 𝟷𝟸 ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀêɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴʜẹ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟᴏɴɢ ᴋʜáɴʜ.

https://tuoitre.vn/khung-khiep-xe-giuong-nam-nat-bet-sau-khi-huc-duoi-xe-dau-keo-20240302092319515.htm

Next Post

Lời khai của kẻ cầm d.a.o khống chế 3 b.é t.rai tại trường mầm non

T7 Th3 2 , 2024
ᴋẻ ɴɢáᴏ đá ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴋʜốɴɢ ᴄʜế 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé ᴛạɪ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛêɴ ɴɢᴜʏễɴ ʙá ǫᴜâɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟽, ɴɢụ ʜᴜʏệɴ ᴛʀầɴ Đề, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ. ᴄʜɪềᴜ 𝟷/𝟹, ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙắᴛ ɢɪữ ᴋẻ ɴɢáᴏ đá ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ […]

Bài Liên Quan