Lời khai của kẻ cầm d.a.o khống chế 3 b.é t.rai tại trường mầm non

ᴋẻ ɴɢáᴏ đá ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴋʜốɴɢ ᴄʜế 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé ᴛạɪ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛêɴ ɴɢᴜʏễɴ ʙá ǫᴜâɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟽, ɴɢụ ʜᴜʏệɴ ᴛʀầɴ Đề, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷/𝟹, ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙắᴛ ɢɪữ ᴋẻ ɴɢáᴏ đá ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé ở ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴛᴜổɪ ᴛʜầɴ ᴛɪêɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ.

ᴛʜᴇᴏ đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʟộᴄ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ, ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ sáɴɢ 𝟷/𝟹. ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ 𝟻 (ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ) ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄó đốɪ ᴛượɴɢ ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴛᴜổɪ ᴛʜầɴ ᴛɪêɴ ɢâʏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄʜᴏ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʜọᴄ sɪɴʜ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé ʙị ᴋẻ ɴɢáᴏ đá ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, ɢâʏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ.

ᴋʜɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đã ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ, ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, đưᴀ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ʜọᴄ ᴄố ᴛʜủ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴍᴀɴʜ độɴɢ, ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙé.

sᴀᴜ ɢầɴ 𝟿𝟶 ᴘʜúᴛ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ, đáɴʜ ʟạᴄ ʜướɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴠà ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄáᴄ ʙé.

ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛêɴ ɴɢᴜʏễɴ ʙá ǫᴜâɴ, sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟽, ɴɢụ ʜᴜʏệɴ ᴛʀầɴ Đề, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ.

sáɴɢ 𝟷/𝟹, ǫᴜâɴ ᴅẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ʀᴜộᴛ ʟà ɴ.ɢ.ʜ. (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ɴɢụ ᴛᴘ.ᴍỹ ᴛʜᴏ) đếɴ ᴛɪệᴍ ᴛạᴘ ʜóᴀ (đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ) ɴằᴍ ᴛʀêɴ đườɴɢ Đᴏàɴ ᴛʜị ɴɢʜɪệᴘ (ᴘʜườɴɢ 𝟻, ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ). ᴛạɪ đâʏ, ǫᴜâɴ ʟấʏ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ (ʟᴏạɪ ᴅᴀᴏ ᴄʜặᴛ ᴅừᴀ, ᴅàɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟶 ᴄᴍ) ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪệᴍ ᴛạᴘ ʜóᴀ.

sᴀᴜ đó, ǫᴜâɴ ᴅẫɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴠà ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ʜăᴍ ᴅọᴀ, ᴄướᴘ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴅɪ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄô ɢɪáᴏ ʀồɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ ᴍầᴍ 𝟸, ʙắᴛ 𝟸 ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟà ᴘ.ɢ.ʜ. ᴠà ᴋ.ʜ.ᴀ.ɴ. (ᴄùɴɢ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶) đưᴀ ᴠàᴏ ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ ʀộɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶 ᴍ𝟸.

ɴɢᴜʏễɴ ʙá ǫᴜâɴ ʟà ᴋẻ ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ xôɴɢ ᴠàᴏ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé. (Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ)

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɴɢ ᴛʜáɪ ᴋíᴄʜ độɴɢ, ʟᴀ ʜéᴛ, ᴍấᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ, ᴋẻ ɴàʏ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴋề sáᴛ ᴄổ, ʜăᴍ ᴅọᴀ sẽ ɢɪếᴛ ᴍộᴛ ᴄʜáᴜ ʙé.

ǫᴜâɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ đạᴘ ᴠà để ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴄửᴀ ᴄủᴀ ᴄăɴ ᴘʜòɴɢ, ɴơɪ ʜắɴ đᴀɴɢ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ, ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ǫᴜâɴ ʟàᴍ ɴɢʜề ᴛự ᴅᴏ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà ᴄó sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴛổɴɢ ʜợᴘ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ.

ǫᴜâɴ ᴛừɴɢ ᴄó ᴠợ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ. sᴀᴜ đó, ǫᴜâɴ ᴄó ǫᴜᴇɴ ᴠà sốɴɢ ɴʜư ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠớɪ ʙà ɴ.ᴛ.ᴛ.ʟ. (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟽, ɴɢụ ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ) ᴠà ᴄó ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ ʟà ᴄʜáᴜ ʜ.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʙà ʟ. ᴋʜᴀɪ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ. ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟸, ǫᴜâɴ ᴛừ ɴʜà ở sóᴄ ᴛʀăɴɢ đếɴ ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ ᴄʜở ʙà ʟ. ᴠà ʙé ʜ. ᴠề ǫᴜê ᴄʜơɪ.

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟸, ǫᴜâɴ đưᴀ ʙà ʟ. ᴠà ᴄᴏɴ đếɴ ᴛʜᴜê ɴʜà ᴛʀọ ở ᴛᴘ. ᴍỹ ᴛʜᴏ để ǫᴜᴀ đêᴍ. ᴛạɪ đâʏ, ǫᴜâɴ sử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴛổɴɢ ʜợᴘ.

ǫᴜâɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ᴠàᴏ sáɴɢ 𝟷/𝟹, ᴅᴏ ʙị ảᴏ ɢɪáᴄ ɴêɴ đã ᴅẫɴ ʙé ʜ. đɪ ᴛʀốɴ ᴠà ɢâʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ để xử ʟý đốɪ ᴛượɴɢ ǫᴜâɴ đúɴɢ ᴠớɪ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ʟươɴɢ Ý

Nguồn VTC:https://vtcnews.vn/loi-khai-cua-ke-ngao-da-cam-dao-vao-truong-mam-non-khong-che-3-be-trai-ar856270.html

Next Post

Giá vàng hôm nay 2/3/2024 tăng dữ dội, vàng SJC xác lập kỷ lục 81 triệu đồng

T7 Th3 2 , 2024
Giá vàng hôm nay 2/3/2024 trong nước vàng SJC tăng “điên cuồng” hơn 1,2 triệu đồng, xác lập kỷ lục mới 81 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng dữ dội sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát. Giá vàng trong nước hôm nay 2/3/2024 Đến trưa 2/3, […]

Bài Liên Quan