Vụ ra t.ay v.ới cụ bà nhặt ve chai: Nạn nhân cầu xin nhưng đối tượng vẫn không tha

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠừᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴍộᴛ số ᴠụ áɴ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴠàᴏ sáɴɢ ɴᴀʏ (ɴɢàʏ 𝟹/𝟺), ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴠụ áɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ᴘʜú ɢɪáᴏ.

ᴛʜᴇᴏ đó, đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴍɪɴʜ ʜᴏàɴɢ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟻, ɴɢụ ᴛạɪ xã ᴘʜướᴄ ʜòᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜú ɢɪáᴏ) ʟà ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɢâʏ ʀᴀ ᴄáɪ ᴄ.ʜếᴛ ᴄʜᴏ ʙà ɴ.ᴛ.ᴍ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟺𝟿, ɴɢụ xã ᴘʜướᴄ ʜòᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜú ɢɪáᴏ).

ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺ʜ𝟸𝟶 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟹, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟớɴ ᴛ.ᴜổɪ đᴀɴɢ ɴằᴍ ʙấᴛ độɴɢ ʙêɴ ʟề đườɴɢ ở ấᴘ 𝟷ᴀ, xã ᴘʜướᴄ ʜòᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜú ɢɪáᴏ. Đầᴜ ᴄó ᴍ.áᴜ ʀᴀ, ᴄạɴʜ đó ʟà xᴇ ᴍáʏ ʙị ɴɢã ᴛʀêɴ đườɴɢ, ᴛʀêɴ xᴇ ᴄó ᴄʜở ᴍộᴛ số ᴛʜùɴɢ ɢɪấʏ ᴘʜế ʟɪệᴜ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛ.ử ᴛʜɪ ᴠà ᴛʀᴜʏ xéᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ɢâʏ áɴ.

ǫᴜᴀ ᴛʀᴜʏ xéᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ᴠà ʙắᴛ ɢɪữ đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴍɪɴʜ ʜᴏàɴɢ. sᴀᴜ ᴍộᴛ ʜồɪ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ, ᴄʜốɪ ᴄãɪ, ʙɪếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴏáᴛ ɴêɴ ʜᴏàɴɢ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢ.ɪếᴛ ɴ.ɢườɪ.

ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜᴏảɴɢ ɢầɴ 𝟸ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟹, đốɪ ᴛượɴɢ đã đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴍô ᴛô ʙᴋs: 𝟼𝟷ᴋ𝟷-𝟶𝟷𝟾.xx ᴄʜạʏ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ đườɴɢ ở xã ᴘʜướᴄ ʜòᴀ ᴛìᴍ ɴɢườɪ để ᴄướᴘ.

ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ʙà ᴍ. đᴀɴɢ ᴅựɴɢ xᴇ ᴍáʏ để ɴʜặᴛ ᴠᴇ ᴄʜᴀɪ ᴛʀướᴄ ᴄổɴɢ sᴀᴜ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ở xã ᴘʜướᴄ ʜòᴀ, ʜᴏàɴɢ đã ᴅừɴɢ ʟạɪ ǫᴜᴀɴ sáᴛ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜặᴛ xᴏɴɢ, ʙà ᴍ. ǫᴜᴀʏ ʟạɪ xᴇ ᴍáʏ để ʀᴀ ᴠề ᴛʜì đốɪ ᴛượɴɢ đɪ ʙộ ʀᴀ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴠà ᴅùɴɢ ᴄâʏ đ.áɴʜ ᴠàᴏ sᴀᴜ ɢáʏ.

ᴋʜɪ ʙà ᴍ. ᴛé xᴜốɴɢ đấᴛ, ᴄầᴜ xɪɴ ᴠà ᴋêᴜ ᴄứᴜ, ʜắɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅùɴɢ ᴠậᴛ ɴʜọɴ “ᴛáᴄ độɴɢ” ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠàᴏ sᴀᴜ ᴄổ ᴋʜɪếɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ. ᴋʜɪ ᴛʜấʏ ᴍ.áᴜ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ, ʜᴏàɴɢ ʟấʏ xᴇ ᴍáʏ ᴠà ᴄầᴍ ᴠậᴛ ᴄʜứɴɢ ʀờɪ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ. ᴠề đếɴ ɴʜà, ʜᴏàɴɢ ʀửᴀ ᴠậᴛ ɢâʏ áɴ ʀồɪ ᴄấᴛ ᴛʀêɴ đầᴜ ᴛủ ǫᴜầɴ áᴏ.

ᴛʜᴇᴏ Đạɪ ᴛá ᴛʀầɴ ᴠăɴ ᴄʜíɴʜ – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ ʟà ᴄướᴘ ᴛàɪ sảɴ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đượᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ sᴀɪ ᴛʀáɪ đã xảʏ ʀᴀ áɴ đáɴɢ ᴛɪếᴄ.

Đốɪ ᴠớɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴍɪɴʜ ʜᴏàɴɢ đᴀɴɢ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴅâɴ ᴘʜòɴɢ xã ᴘʜướᴄ ʜòᴀ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄʜỉ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ᴛʜử ᴠɪệᴄ.

ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴅɪễɴ ʀᴀ sáɴɢ 𝟹/𝟺, ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴋʜᴇɴ ᴛʜưởɴɢ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜá ɴʜᴀɴʜ ᴠụ áɴ.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʙắᴛ ɢɪữ ᴘʜạᴍ ɴʜâɴ ᴛʀốɴ ᴛʀạɪ ᴍᴀɪ ᴠăɴ Đệ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟷, ǫᴜê ʜảɪ ɢɪᴀɴɢ, ʜᴜʏệɴ ʜảɪ ʜậᴜ, ᴛỉɴʜ ɴᴀᴍ Địɴʜ) ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ ᴛʀạɪ ɢɪᴀᴍ số 𝟻, ᴄ𝟷𝟶 – ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴋʜɪ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʀừɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ địᴀ ʙàɴ xã ʜà ʟĩɴʜ, ʜᴜʏệɴ ʜà ᴛʀᴜɴɢ.

“ᴛôɪ ᴠừᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʙắᴛ đượᴄ ᴘʜạᴍ ɴʜâɴ Đệ ɴɢᴀʏ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴúɪ ᴍà đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ʙỏ ᴄʜɪếᴄ ᴛᴀxɪ ʟạɪ ᴠệ đườɴɢ ᴛốɪ ǫᴜᴀ 𝟸/𝟺”- ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ xã ʜà ʟĩɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜư ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟸/𝟺, ᴘʜạᴍ ɴʜâɴ ᴍᴀɪ ᴠăɴ Đệ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ʟᴀᴏ độɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ sơ ʜở ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ ᴛʀạɪ ɢɪᴀᴍ số 𝟻 ᴛʜᴜộᴄ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ (đóɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ, ʜᴜʏệɴ ʏêɴ Địɴʜ, ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ).

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʙỏ ᴛʀốɴ, ᴋʜɪ ᴛớɪ ʜᴜʏệɴ ʜà ᴛʀᴜɴɢ, ᴘʜạᴍ ɴʜâɴ Đệ đã ᴄướᴘ ᴛᴀxɪ, sᴀᴜ đó ʙỏ ʟạɪ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛᴀxɪ ᴛạɪ địᴀ ʙàɴ xã ʜà ʟĩɴʜ, ʜᴜʏệɴ ʜà ᴛʀᴜɴɢ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ. ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʜà ᴛʀᴜɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴘʜáᴛ đɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛớɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴛự ʙảᴏ ᴠệ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʜᴜʏ độɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ. Đếɴ ʜơɴ 𝟷𝟼 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟹/𝟺, sᴀᴜ ɢầɴ 𝟸𝟺 ɢɪờ ʙỏ ᴛʀốɴ, ᴍᴀɪ ᴠăɴ Đệ đã ʙị ʙắᴛ ɢɪữ.

Next Post

Bà Nguyễn Phương Hằng đã có mặt ở phòng xử

T5 Th4 4 , 2024
Khoảng hơn 9h, bà Nguyễn Phương Hằng được lực lượng chức năng dẫn vào phòng xử án, theo sau đó là bị cáo Đặng Anh Quân. Sáng 4-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Trước đó, phiên tòa […]

Bài Liên Quan