Vụ cha dượng đá.n.h con riêng của vợ: Ai là người đăng clip lên mạng xã hội?

sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴛʜắɴɢ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴄʜáᴜ ᴀ. đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ đã ᴄắᴛ ᴅâʏ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴏáᴛ ᴛộɪ.

ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄʜᴀ ᴅượɴɢ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴠợ xảʏ ʀᴀ ở ᴛᴘ.Đồɴɢ xᴏàɪ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ʙứᴄ xúᴄ 𝟸 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ. ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sự ᴠɪệᴄ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴀɪ ʟà ɴɢườɪ đã đăɴɢ ᴛảɪ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ đốɪ ᴛượɴɢ ʟê Đứᴄ ᴛʜắɴɢ (𝟺𝟸 ᴛᴜổɪ) đáɴʜ ᴄʜáᴜ ʟ.ᴛ.ᴀ (𝟿 ᴛᴜổɪ) ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ?

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ʟᴀᴏ độɴɢ, ᴄʜị Đ.ᴛ.ʜ. (ᴍẹ ᴄʜáᴜ ᴀ.) ɴóɪ ᴄʜị ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴɢườɪ đăɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴠà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ sự ᴠɪệᴄ đɪ ǫᴜá xᴀ ɴʜư ᴠậʏ. Đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ để ᴀɴʜ ᴄʜị ᴇᴍ ᴋʜᴜʏêɴ ɴʜủ ᴛʜắɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʜàɴʜ độɴɢ ɴʜư ᴠậʏ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ᴀ. ɴữᴀ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ đếɴ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟹 (𝟺 ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ᴀ. ʙị đáɴʜ), ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ʜ. đã đăɴɢ ᴛảɪ ᴄʟɪᴘ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ, ôɴɢ ᴛʜắɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴄʜăᴍ ʟàᴍ, ʟà ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ʙɪếᴛ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴠợ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ, ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴄó ᴛậᴛ ʜᴀʏ ăɴ ɴʜậᴜ.

Cháu A. cho biết đã bị cha dượng đánh nhiều lần. (Ảnh: Hoàng Giáp – Báo Thanh Niên).

sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ʙị ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴛʀêɴ ᴍxʜ, ᴛʜắɴɢ đã ᴄắᴛ ᴅâʏ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà. (Ảɴʜ: ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ)

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄʜáᴜ ᴀ. ɴằᴍ ᴠɪệɴ, ᴛʜắɴɢ ᴄó đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜăᴍ. ʜɪệɴ ᴛạɪ sᴀᴜ 𝟻 ɴɢàʏ ʙị ᴄʜᴀ ᴅượɴɢ đáɴʜ đậᴘ, ᴄʜáᴜ ᴀ. đã ổɴ địɴʜ ᴠà ᴍᴜốɴ đɪ ʜọᴄ ᴛʀở ʟạɪ ᴠớɪ ʙạɴ ʙè.

ᴛʀướᴄ đó ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴛʜắɴɢ, ᴠàᴏ ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟾/𝟹, ᴠì ᴛʜấʏ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴄầᴍ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴄʜạʏ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴄʜơɪ, ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ʟờɪ ɴêɴ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ đã đáɴʜ đậᴘ ᴄʜáᴜ ʙé. ʟúᴄ ɴàʏ, ᴄʜị ʜ. đɪ ᴠắɴɢ. ᴋʜɪ ᴠề ɴʜà, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sự ᴠɪệᴄ, ᴄʜị ʜ. đã đưᴀ ᴀ. ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛʜắɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴠì ᴄʜáᴜ ᴀ. ɴɢʜịᴄʜ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ɴêɴ đã đáɴʜ đậᴘ ᴄʜáᴜ. (Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ)

ᴄʜị ʜ. ᴠà ᴛʜắɴɢ ᴄó 𝟸 ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴛʜắɴɢ, ᴄʜị ʜ. sốɴɢ ᴠớɪ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴋʜáᴄ, sɪɴʜ đượᴄ 𝟸 ᴄᴏɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄʜáᴜ ᴀ. Đượᴄ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ, ᴄʜị ʜ. ʟạɪ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ʙố ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴠà đưᴀ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴠề sốɴɢ ᴠớɪ ᴛʜắɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ, ᴛʜắɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ đáɴʜ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴀ. ᴋể ᴠớɪ ᴍẹ ᴠɪệᴄ ᴍìɴʜ ʙị ᴄʜᴀ ᴅượɴɢ đáɴʜ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟹, ᴛʜắɴɢ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ Đồɴɢ xᴏàɪ ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ʜàɴʜ ʜạ ᴛʀẻ ᴇᴍ. ǫᴜᴀ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜắɴɢ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ.

Next Post

Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn cho Tổng giám đốc SCB mật khẩu để mở cửa, mang tiền vào nhà

T5 Th3 14 , 2024
Không gặp trực tiếp bà Nhàn, ông Văn gọi điện cho bà Nhàn và bà Nhàn cho ông Văn password (mật khẩu) cửa nhà. Ông Văn nhập mật khẩu và mang thùng xốp có đựng tiền để vào trong nhà của bà Nhàn. Chiều nay (13/3), tại phiên tòa sơ […]

Bài Liên Quan