Vụ 2 thiếu niên bị rượt đuổi gây t.ai nạ.n, 2 người t.ử v.ong: Bắt giữ 12 đối tượng

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ 𝟸 ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ʟáɪ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜạʏ ᴛốᴄ độ ᴄᴀᴏ ᴅᴏ ʙị ᴛʀᴜʏ đᴜổɪ ᴅẫɴ đếɴ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ, ʟàᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ, ᴄảɴʜ sáᴛ đã ʙắᴛ ɢɪữ 𝟷𝟸 đốɪ ᴛượɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟼/𝟺, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ 𝟷𝟸 đốɪ ᴛượɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴠà ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ.

Đâʏ ʟà ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪữᴀ 𝟸 xᴇ ᴍáʏ ʟàᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟹 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ Đôɴɢ ʜòᴀ, ᴛᴘ.ᴅĩ ᴀɴ (ʙìɴʜ ᴅươɴɢ) đêᴍ 𝟸/𝟺.

ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜᴜ đượᴄ. Ảɴʜ: ʜᴏàɴɢ ᴍɪɴʜ

ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴛʀươɴɢ ᴛấɴ ʟộᴄ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟻, ǫᴜê ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ) ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴄãɪ ɴʜᴀᴜ ᴠớɪ ᴛʀầɴ ᴄʜíɴʜ ᴍɪɴʜ (ᴄʜưᴀ ʀõ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ, ʟᴀɪ ʟịᴄʜ) ɴêɴ ᴄả ʜᴀɪ ᴄùɴɢ ʜẹɴ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ.

Đếɴ 𝟷𝟿ʜ ɴɢàʏ 𝟸/𝟺, ʟộᴄ đã ʀủ ᴛʜêᴍ ɴʜóᴍ ʙạɴ xã ʜộɪ đɪ ᴛʀêɴ 𝟾 xᴇ ᴍáʏ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜɴɢ ᴋʜí ᴛự ᴄʜế đếɴ đɪểᴍ ʜẹɴ để ᴛìᴍ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ᴍɪɴʜ.

ᴋʜɪ đếɴ ᴛʀướᴄ ᴄổɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴛᴘ.ᴅĩ ᴀɴ ᴛʜì ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ʟộᴄ ɢặᴘ ʙùɪ ᴀɴʜ ᴋ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟾, ǫᴜê ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ) ʟáɪ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ᴛʀầɴ ᴄôɴɢ ɴ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟾, ǫᴜê ᴛỉɴʜ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế).

 

ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴋ ᴠà ɴ ᴄùɴɢ ɴʜóᴍ ᴠớɪ ᴍɪɴʜ ɴêɴ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ʟộᴄ đã ᴄầᴍ ʜᴜɴɢ ᴋʜí đᴜổɪ ᴛʜᴇᴏ. ʟᴏ sợ ʙị đáɴʜ ɴêɴ ᴋ ᴛăɴɢ ɢᴀ ᴄʜở ɴ ʙỏ ᴄʜạʏ.

ᴅᴏ ᴄʜạʏ ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ᴄᴀᴏ, xᴇ ᴍáʏ ᴅᴏ ᴋ ᴠà ɴ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ đã ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴍáʏ ᴄủᴀ 𝟸 ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ ᴍộᴛ ᴄʜáᴜ ʙé đᴀɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ ʜướɴɢ ǫᴜᴀ đườɴɢ.

ʜậᴜ ǫᴜả, ᴋ ᴠà ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʟ (𝟺𝟷 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ) ᴛử ᴠᴏɴɢ. ɴ ᴠà 𝟸 ɴɢườɪ ᴄòɴ ʟạɪ ʙị ᴛʜươɴɢ, đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴛé ɴɢã ᴅᴏ ᴛᴀɪ ɴạɴ, ɴ ɴɢồɪ ᴅậʏ ᴛʜì ʙị ɴʜóᴍ ᴄủᴀ ʟộᴄ ᴄʜạʏ đếɴ đáɴʜ ᴠà ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜéᴍ ʀồɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛăɴɢ ɢᴀ ʙỏ ᴄʜạʏ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴅĩ ᴀɴ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ xéᴛ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ǫᴜᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ, ᴄảɴʜ sáᴛ đã ᴛʜᴜ ɢɪữ 𝟹 ᴅᴀᴏ ᴛự ᴄʜế, 𝟾 xᴇ ᴍáʏ ᴍà ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ sử ᴅụɴɢ để ɢâʏ áɴ.

Next Post

Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn: Tôi đã trải qua những ngày tột cùng đau khổ, tang thương

T7 Th4 6 , 2024
Nói lời sau cùng trong nước mắt, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước ăn năn và cho biết những ngày qua rất xấu hổ và nhục nhã… Chiều 4/4, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát và SCB diễn ra tại […]

Bài Liên Quan