Vợ chồng giám đốc hợp tác xã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴛʜế ᴛʀᴇᴏ ᴄổ

ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄặᴘ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄʜếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴛʜế ᴛʀᴇᴏ ᴄổ ᴛạɪ xã ᴄôɴɢ ʟɪêᴍ, ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ (ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ. ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ʟá ᴛʜư ᴛᴜʏệᴛ ᴍệɴʜ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

 

sáɴɢ 𝟷𝟶/𝟺, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã ᴄôɴɢ ʟɪêᴍ xáᴄ ɴʜậɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ. “ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ở ᴛʜôɴ ʟộᴄ ᴛᴜʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴛʜế ᴛʀᴇᴏ ᴄổ. ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà ᴀɴʜ ʟ.ᴠ.ᴛ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟷) ᴠà ᴄʜị ʜ.ᴛ.ʜ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟽). ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ʟá ᴛʜư ᴛᴜʏệᴛ ᴍệɴʜ ᴄủᴀ 𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ, ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʙứᴄ ᴛʜư ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố. ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ“, ʟãɴʜ đạᴏ xã ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ɴʜɪềᴜ ʜàɴɢ xóᴍ sốɴɢ ᴄạɴʜ ɴʜà ᴄặᴘ ᴠợ ᴄʜồɴɢ xấᴜ số ᴠẫɴ ᴄòɴ sợ ʜãɪ, ᴋʜɪ ɴʜớ ʟạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ. ʜọ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʀᴀ ᴛʜɪ ᴛʜể ʟà ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ɢửɪ ᴄôɴɢ ᴄụ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴋʜᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ.

 

“ᴍấʏ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛʜấʏ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ ᴛ. ᴠẫɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ. ᴀɴʜ ᴛ. ʟàᴍ ᴛʀêɴ xã, ᴄòɴ ᴄʜị ʜ. ᴍở ʜàɴɢ ᴛạᴘ ʜóᴀ, ʙᴜôɴ ʙáɴ ʀᴀᴜ, ᴄủ, ɢạᴏ, ʙộᴛ,… ᴛạɪ ɴʜà. ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʜọ ʀấᴛ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ʟàᴍ ăɴ, sáɴɢ ᴀɴʜ ᴛ. đɪ ʟàᴍ, ᴛốɪ ᴠề ᴄʜở ᴠợ ʀᴀ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟấʏ ʜàɴɢ ᴠề ʙáɴ. ᴛôɪ sốɴɢ ở đâʏ ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ, ᴄʜưᴀ ᴛʜấʏ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʜọ ᴄãɪ ɴʜᴀᴜ ʟầɴ ɴàᴏ, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴋʜá êᴍ ấᴍ, ʜòᴀ ᴛʜᴜậɴ. ᴀɴʜ ᴛ. ᴠà ᴄʜị ʜ. ᴄó ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ 𝟸 đứᴀ ᴄᴏɴ. ᴄʜáᴜ ᴛʀᴀɪ đầᴜ đᴀɴɢ ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟷𝟷, ʙé ɢáɪ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛʜɪ ʟêɴ ʟớᴘ 𝟷𝟶.

ᴍọɪ ɴɢườɪ đềᴜ ʙấᴛ ɴɢờ, ᴛʜươɴɢ xóᴛ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟾ʜ ᴛốɪ ʜôᴍ ǫᴜᴀ (ɴɢàʏ 𝟿/𝟺) ᴛôɪ sᴀɴɢ ʟấʏ ʜàɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜàᴏ ʜỏɪ ʜọ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ. sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴍấʏ ôɴɢ ᴛʜợ xâʏ ᴠàᴏ ʟấʏ xᴇ ʟôɪ ɢửɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴋʜᴏ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴀɴʜ ᴛ. để đɪ ʟàᴍ, ɴʜưɴɢ ɢọɪ ᴍãɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ᴍở ᴄửᴀ. ɴɢʜĩ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ đɪ ʟấʏ ʜàɴɢ ᴄʜưᴀ ᴠề, ʜọ ᴍở ᴄửᴀ ᴋʜᴏ ᴛʜì ᴛá ʜỏᴀ ᴛʜấʏ ᴄả 𝟸 đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴛʜế ᴛʀᴇᴏ ᴄổ. “ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄó ᴍộᴛ ʙứᴄ ᴛʜư ᴛᴜʏệᴛ ᴍệɴʜ”, ᴍộᴛ ɴữ ʜàɴɢ xóᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

 

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɢầɴ ɴʜà ʜᴀɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sáɴɢ ɴᴀʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɴơɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ᴛʜấʏ ᴛốɪ ǫᴜᴀ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ đɪ ʟạɪ ɴʜà ᴋʜᴏ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ʟúᴄ ɴàᴏ.

ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ʜàɴɢ xóᴍ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà xᴇ ʙɪểɴ xᴀɴʜ đượᴄ đɪềᴜ độɴɢ ᴛớɪ ʙảᴏ ᴠệ. ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɢầɴ 𝟷𝟸ʜ ᴛʀưᴀ, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋỳ ᴠẫɴ ᴠâʏ ǫᴜᴀɴʜ ɴɢôɪ ɴʜà ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ.

 

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ôɴɢ ᴛ đᴀɴɢ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ɢɪáᴍ đốᴄ ʜợᴘ ᴛáᴄ xã ᴅịᴄʜ ᴠụ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ xã ᴄôɴɢ ʟɪêᴍ đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà đạɪ ʙɪểᴜ ʜĐɴᴅ xã ᴄôɴɢ ʟɪêᴍ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ôɴɢ ᴛ. ᴄòɴ ᴄùɴɢ ᴠợ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ʙᴜôɴ ʙáɴ ʀᴀᴜ ᴄủ ǫᴜả.

ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ đềᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄảᴍ ᴄʜᴏ ᴄặᴘ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴠà ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ 𝟸 ᴄʜáᴜ ɴʜỏ đᴀɴɢ ᴛᴜổɪ ăɴ, ᴛᴜổɪ ʟớɴ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴄảɴʜ ᴛᴀɴɢ ᴛʜươɴɢ, ɢɪᴀ đìɴʜ ʟʏ ᴛáɴ. ɴʜà ᴋʜᴏ ᴄʜứᴀ đồ, ɴơɪ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀᴇᴏ ᴄổ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ɴɢôɪ ɴʜà ʜọ đᴀɴɢ ở.

 

ɢɪᴀ ʜâɴ

Next Post

Tuyên bố có hơn 400 tỷ, 5 két sắt kim cương, vậy kho hàng hiệu của Lý Nhã Kỳ thế nào?

T5 Th4 11 , 2024
Lý Nhã Kỳ cho biết cô đang có trên dưới 400 chiếc túi đủ kiểu đến từ những thương hiệu lớn trên thế giới, trị giá khoảng 50 tỷ đồng, thế mới biết kho hàng hiệu của người đẹp ‘khủng’ thế nào. Lý Nhã Kỳ là một trong những mỹ […]

Bài Liên Quan