Viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn trong năm 2024

Năm 2024, viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nam là 66 tuổi và với nữ là 61 tuổi 4 tháng.

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.

Tuy nhiên, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Năm 2024, viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nam là 66 tuổi và với nữ là 61 tuổi 4 tháng. Ảnh minh họa.
Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, nêu rõ đối tượng áp dụng kéo dài tuổi nghỉ hưu, đó là:

– Viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư;

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

– Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

– Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải đảm bảo khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.

Việc nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Khi trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi có đủ các điều kiện, đó là: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; có đủ sức khỏe và không đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được hưởng chế độ lương khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi và của lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.

Năm 2024, viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nam là 66 tuổi và đối với nữ là 61 tuổi 4 tháng.

Next Post

Ông Thích Minh Tuệ phủ nhận là tu sĩ, hé lộ lý do bộ hành Bắc Nam trong 7 năm

T7 Th5 18 , 2024
Trong lúc dừng chân để nghỉ ngơi tại một bãi đất trống thuộc địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, “sư Thích Minh Tuệ” (tên thật là Lê Anh Tú, 43 t.uổi), trả lời mọi người trước việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam […]

Bài Liên Quan