Từ nay trở đi: 02 trường hợp này bắt buộc phải thi lại Giấy phép lái xe mà không được xin cấp lại, càng cố giữ càng thiệt

Giấy phép lái xe là loại giấy tờ người dân bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Pháp luật quy định một số trường hợp bắt buộc phải thi lại Giấy phép lái xe mà không được xin cấp lại.

Giấy phép lái xe là loại giấy tờ người dân bắt buộc phải có khi tham gia giao thông. Pháp luật quy định một số trường hợp bắt buộc phải thi lại Giấy phép lái xe mà không được xin cấp lại.

Trường hợp bắt buộc phải thi lại Giấy phép lái xe mà không được xin cấp lại

Theo khoản 1, 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định:

– Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng

+ Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

+ Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

Trường hợp bắt buộc phải thi lại Giấy phép lái xe mà không được xin cấp lại

– Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

+ Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết;

+ Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Do đó, trường hợp người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng và người có giấy phép lái xe bị mất, nhưng quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch thì phải thi lại giấy phép lái xe mà không được xin cấp lại.

Trường hợp được xét cấp lại giấy phép lái xe

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2023/TT-BGTVT) quy định trường hợp người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lái xe bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

– Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

– Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

Trường hợp được xét cấp lại giấy phép lái xe

Trường hợp được xét cấp lại giấy phép lái xe

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).

Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.

Tại khoản 6 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định thời hạn cấp giấy phép lái xe thực hiện như đối với cấp mới. Theo đó, thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Next Post

ᴄʜủ ǫᴜáɴ ᴠịᴛ ᴄỏ ʙị ɢâʏ ɢổ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ

T5 Th3 21 , 2024
ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ 𝟷 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴄʜủ ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ ᴠịᴛ ᴄỏ ở Đắᴋ ɴôɴɢ đã ʙị ɴʜóᴍ ʙạɴ đɪ ᴄùɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴜʏ ʜɪếᴘ, ᴅùɴɢ ɢʜế đáɴʜ ᴠàᴏ ɴɢườɪ. ʜôᴍ ɴᴀʏ (𝟸𝟶/𝟹), ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã Đắᴋ ʀ’ʟᴀ (ʜᴜʏệɴ Đắᴋ […]

Bài Liên Quan