Phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật liên quan đến vụ tai nạn ở phố Trần Cung

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ʟậᴘ ʜồ sơ xử ᴘʜạᴛ ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ở ᴘʜố ᴛʀầɴ ᴄᴜɴɢ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟷/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍạɴɢ, ᴘʜòɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟻/𝟹, ở ᴘʜố ᴛʀầɴ ᴄᴜɴɢ, ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ. ɴɢườɪ ɴàʏ ᴠɪếᴛ: “Đã xáᴄ địɴʜ ᴄʜị đạɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄᴏɴ ᴄʜáᴜ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ᴛ.ʟ. ʜọ ᴛêɴ: ᴛᴏ ʟᴀɴ ʜươɴɢ, ʙàɪ ʙáᴏ ʟạɪ ᴠɪếᴛ ɴɢượᴄ ᴛêɴ ʟà ʟ.ʜ.ᴛ.”.

ᴋʜᴜ ᴠựᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ. (Ảɴʜ ᴄᴀᴄᴄ).

Đâʏ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴠề ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ, ʜìɴʜ ảɴʜ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟹, ᴄʜủ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛʀêɴ ʟà ᴀɴʜ ᴠ.s.ᴛ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟼, ở ᴄự ᴋʜê, ᴛʜᴀɴʜ ᴏᴀɪ, ʜà ɴộɪ) đã đượᴄ ᴍờɪ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ᴘʜòɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ʟậᴘ ʜồ sơ xử ᴘʜạᴛ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ. (Ảɴʜ ᴄᴀᴄᴄ).

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ đăɴɢ ᴛảɪ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ.

ᴘʜòɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ sử ᴅụɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã ʟậᴘ ʜồ sơ ᴠà ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴠ.s.ᴛ. ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢɪả ᴍạᴏ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ᴠụ ᴋʜốɴɢ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ”. ᴍứᴄ ᴘʜạᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ʟà 𝟽,𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Next Post

Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ điện, xăng dầu

T2 Th3 11 , 2024
Chiều 1-2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì buổi họp báo thường kỳ tháng 1-2024. Bộ Công an kiên quyết “điều trị virus Việt Á biến thể” Tại buổi họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi […]

Bài Liên Quan