Nữ nghi phạm 21 tuổi khai quá trình b.ắt có.c 2 bé gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

ɴữ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ 𝟸𝟷 ᴛᴜổɪ ᴅùɴɢ ᴛɪềɴ, ᴛʜứᴄ ăɴ ᴅụ ᴅỗ để ʙắᴛ ᴄóᴄ 𝟸 ʙé ɢáɪ ᴛạɪ ᴘʜố đɪ ʙộ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴜệ ᴠà đưᴀ ᴠề ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ ɴơɪ ᴍìɴʜ đᴀɴɢ ở. ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, ᴍᴜốɴ ʙắᴛ ᴄóᴄ 𝟸 đứᴀ ᴛʀẻ để ɴᴜôɪ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʙướᴄ đầᴜ đã ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ, ᴛʜủ đᴏạɴ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜạᴍ ʜᴜỳɴʜ ɴʜậᴛ ᴠɪ (𝟸𝟷 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ 𝟸𝟸, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ) ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʙắᴛ ᴄóᴄ 𝟸 ʙé ɢáɪ ɴ.ᴋ.ᴛ.ᴍ. (𝟽 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴄʜáᴜ ʟ. ʜ.ᴛ.ʟ (𝟹 ᴛᴜổɪ).

ᴛʀᴜɴɢ ᴛá ᴛʀầɴ ǫᴜốᴄ ᴅũɴɢ – ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴʜậᴛ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ɢì ᴠớɪ 𝟸 đứᴀ ᴛʀẻ. ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴀɪ ɢɪúᴘ sứᴄ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢɪữ 𝟸 đứᴀ ʙé ᴛạɪ 𝟷 ᴄăɴ ʜộ ở ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sᴀɪɢᴏɴ ᴘᴇᴀʀʟ (đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴄảɴʜ, ᴘʜườɴɢ 𝟸𝟸, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ) ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʙạᴏ ʜàɴʜ, ɴɢượᴄ đãɪ.

ᴘʜạᴍ ʜᴜỳɴʜ ɴʜậᴛ ᴠɪ ᴋʜᴀɪ, ᴍᴜốɴ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴛʀẻ ᴇᴍ để ɴᴜôɪ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜêᴍ ᴠề ᴄáᴄ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴàʏ. Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛá ᴛʀầɴ ǫᴜốᴄ ᴅũɴɢ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ (ᴛốɪ 𝟹/𝟺), ɴʜậᴛ ᴠɪ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé ᴛạɪ ᴘʜố đɪ ʙộ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴜệ, ᴅùɴɢ đồ ăɴ, ᴛɪềɴ ʙạᴄ để ᴅẫɴ ᴅụ đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴍìɴʜ.

ᴛʜủ đᴏạɴ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ᴠɪ ᴋʜá ᴛɪɴʜ ᴠɪ để ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà ᴍắᴛ ᴛʜầɴ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴋʜắᴘ ɴơɪ. ᴄụ ᴛʜể, ɴʜậᴛ ᴠɪ ᴅẫɴ ᴅụ 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴍìɴʜ đếɴ ǫᴜậɴ 𝟾. sᴀᴜ đó, ɴʜậᴛ ᴠɪ đóɴ xᴇ ᴛᴀxɪ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ, ᴄʜở 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé ᴠề ᴄăɴ ʜộ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ở ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sᴀɪɢᴏɴ ᴘᴇᴀʀʟ.

 

ᴛạɪ ᴄăɴ ʜộ, ɴʜậᴛ ᴠɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛʜứᴄ ăɴ ᴅụ ᴅỗ 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé ở ʟạɪ ɴʜà ᴍìɴʜ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴘʜảɴ ứɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜóᴄ ʟóᴄ.

ɴʜư đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛốɪ 𝟹/𝟺 ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴄʜɪ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛạɪ ǫᴜậɴ 𝟽), ᴅẫɴ 𝟺 ᴄᴏɴ ɴʜỏ đếɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ số 𝟷 ᴘʜố đɪ ʙộ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴜệ, đườɴɢ Đồɴɢ ᴋʜởɪ, ᴘʜườɴɢ ʙếɴ ɴɢʜé, ǫᴜậɴ 𝟷 để ʙáɴ ᴋẹᴏ ᴄʜᴏ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ.

ᴛạɪ đâʏ, ᴋʜɪ ᴄʜị ᴄʜɪ đɪ ɢặᴘ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ǫᴜᴇɴ ᴄáᴄʜ đó ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶ᴍ ᴛʜì ʜᴀɪ ʙé ɢáɪ ɴ.ᴋ.ᴛ.ᴍ. ᴠà ʟ.ʜ.ᴛ.ʟ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đɪ ʙáɴ ᴋẹᴏ đã ʙị ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ.

sᴀᴜ ᴍộᴛ đêᴍ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ, ᴄʜị ᴄʜɪ đã ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ.

ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟷, ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ ᴠà 𝟺𝟸 ɢɪờ đã ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé, ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ᴠɪ ɴʜư ɴóɪ ᴛʀêɴ.

vậᴛ ᴅụɴɢ ᴄủᴀ 𝟸 ʙé ɢáɪ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴛạɪ ᴄăɴ ʜộ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ᴠɪ. Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ

ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ᴠɪ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, ᴄó ᴄʜồɴɢ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ɴʜưɴɢ ᴠì ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄᴏɴ ɴêɴ ᴍᴜốɴ ʙắᴛ ᴄóᴄ 𝟸 đứᴀ ᴛʀẻ ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴠề ɴᴜôɪ.

 

ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴠề ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ᴠɪ ᴠà ᴄʜưᴀ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴠề độɴɢ ᴄơ, ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ 𝟸𝟷 ᴛᴜổɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʙắᴛ ᴄóᴄ ɴàʏ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴅấᴜ ᴠếᴛ để ɢɪảɪ ᴄứᴜ 𝟸 ʙé ɢáɪ

 

ᴛʀở ʟạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ 𝟸 ʙé ɢáɪ ʙị ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟹/𝟺, ɴɢườɪ ᴍẹ ᴛʀẻ ʟà ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴄʜɪ đã đɪ ᴋʜắᴘ ɴơɪ để ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴍắᴛ, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟷 ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ.

xáᴄ địɴʜ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛʜàɴʜ ủʏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜảɪ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ, ᴄầɴ ʜᴜʏ độɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ᴛìᴍ ᴛʜấʏ 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɴʜấᴛ ᴠà ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟà đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄʜỉ đạᴏ ɴʜɪềᴜ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴠà ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ʟàᴍ ᴄʜủ ᴄôɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴʜậᴛ ᴠɪ. Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ

 

ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴠà ᴍộᴛ số ʙáᴏ ᴄʜí đưᴀ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ 𝟸 ʙé ɢáɪ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴛạɪ ᴘʜố đɪ ʙộ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴜệ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ɢâʏ ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ ᴠà ᴛʀở ᴛʜàɴʜ áᴘ ʟựᴄ ʟớɴ đốɪ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

 

 

ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ʜìɴʜ ảɴʜ ở ᴄáᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ, xáᴄ địɴʜ đượᴄ ʜướɴɢ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄủᴀ 𝟸 ʙé ɢáɪ ᴠà ᴅầɴ ᴅầɴ ʟộ ᴅɪệɴ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴɢʜɪ ᴠấɴ. Áᴘ ᴅụɴɢ ɴʜɪềᴜ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ đượᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄó ᴛʜể ʟà ɴơɪ ɢɪữ 𝟸 đứᴀ ʙé.

 

ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sᴀɪɢᴏɴ ᴘᴇᴀʀʟ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙí ᴍậᴛ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ, ᴋʜɪ xáᴄ địɴʜ 𝟸 ʙé ɢáɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ đâʏ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ.

Đếɴ ɴᴀʏ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ địɴʜ 𝟸 ᴄʜáᴜ ʙé ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜỏᴇ ᴍạɴʜ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴛʀả ᴠề ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ.

 

ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴛʀẻ ᴇᴍ ɴàʏ.

Đàᴍ Đệ

Next Post

Nữ nhân viên Bệnh viện TP Thủ Đức bị truy tố ở khung hình phạt đến t.ử hì.nh

T3 Th4 9 , 2024
Nhân viên Bệnh viện Thành phố (TP) Thủ Đức bị truy tố tội ‘Tham ô tài sản’, với khung phạt từ 20 năm lên đến tử hình. Ngày 8/4, thông tin từ Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố 2 nhân viên […]

Bài Liên Quan