Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜêᴍ ʟỗɪ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴛàɪ xế sᴀʏ xỉɴ ở ᴘʜố ᴛʀầɴ ᴄᴜɴɢ, ʜà ɴộɪ

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜêᴍ ʟỗɪ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴛàɪ xế sᴀʏ xỉɴ ở ᴘʜố ᴛʀầɴ ᴄᴜɴɢ (ʜà ɴộɪ), ᴍạᴏ ɴʜậɴ ʟà ᴄʜáᴜ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

ᴛʀᴜɴɢ ᴛá ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴄʜɪếɴ – Độɪ ᴛʀưởɴɢ Độɪ ᴄsɢᴛ đườɴɢ ʙộ số 𝟼 (ᴘʜòɴɢ ᴄsɢᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ʜɪệɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟỗɪ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄủᴀ ɴữ ᴛàɪ xế. ᴄòɴ ʟỗɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ đã ǫᴜá ʀõ ʀàɴɢ. Đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ để xử ʟý ɴữ ᴛàɪ xế ɴàʏ”.

ʙà ʟươɴɢ ʜồɴɢ ᴛ. ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛá ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ᴄʜɪếɴ: “ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʙà ʟươɴɢ ʜồɴɢ ᴛ. đᴀɴɢ ʟà ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛự ᴅᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà đảɴɢ ᴠɪêɴ. ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟà 𝟶,𝟻𝟽𝟹 ᴍɢ/ʟ ᴋʜí ᴛʜở, ʙà ʟươɴɢ ʜồɴɢ ᴛ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟾, ᴛʀú ᴛạɪ ǫᴜậɴ ᴛâʏ ʜồ, ʜà ɴộɪ) sẽ ʙị xử ᴘʜạᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍứᴄ ᴛừ 𝟹𝟶-𝟺𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛướᴄ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ʟáɪ xᴇ đếɴ 𝟸𝟺 ᴛʜáɴɢ ᴠà ᴛạᴍ ɢɪữ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ đếɴ 𝟽 ɴɢàʏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ”.

ᴛʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹ʜ ɴɢàʏ 𝟻/𝟹 ᴛạɪ ᴘʜố ᴛʀầɴ ᴄᴜɴɢ (đốɪ ᴅɪệɴ số ɴʜà 𝟹𝟾 ᴛʀầɴ ᴄᴜɴɢ, ǫᴜậɴ ʙắᴄ ᴛừ ʟɪêᴍ, ʜà ɴộɪ), xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ɢɪữᴀ ô ᴛô ᴄᴏɴ ʙɪểɴ số 𝟹𝟶ʜ-𝟷𝟷𝟿.xx, ᴅᴏ ʙà ʟươɴɢ ʜồɴɢ ᴛ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟾, ở ᴛâʏ ʜồ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ, đɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪềᴜ ʜᴏàɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠɪệᴛ ʜướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠăɴ Đồɴɢ, ᴠớɪ xᴇ ᴍáʏ ʙɪểɴ số 𝟹𝟶ᴢ-𝟻𝟼𝟾.xx, ᴄủᴀ ôɴɢ ɴ.ᴠ.ᴀ. (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟿, ở ǫᴜậɴ ʙắᴄ ᴛừ ʟɪêᴍ) đᴀɴɢ ᴅừɴɢ xᴇ sáᴛ ᴠỉᴀ ʜè đườɴɢ ᴛʀầɴ ᴄᴜɴɢ.

ʜᴀɪ ᴛàɪ xế ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đưᴀ đɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴠà ᴍᴀ ᴛúʏ

sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ǫᴜᴀʏ ᴠà đăɴɢ ᴄʟɪᴘ ʟêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ xã ʜộɪ. ʙà ᴛ. ᴍạᴏ ɴʜậɴ ʟà ᴄʜáᴜ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ô ᴛô ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ xᴇ ᴍáʏ ở ᴛʀầɴ ᴄᴜɴɢ (ʜà ɴộɪ).

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, Độɪ ᴄsɢᴛ đườɴɢ ʙộ số 𝟼 đã ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴍờɪ ᴄáᴄ ʙêɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴇ để ʟấʏ ᴍáᴜ ᴠà ᴛᴇsᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ. ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜơɪ ᴛʜở ᴠớɪ ɴữ ᴛàɪ xế ô ᴛô, ʙà ᴛ. ᴄó ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ʟà 𝟶,𝟻𝟽𝟹ᴍɢ/ʟíᴛ ᴋʜí ᴛʜở, ôɴɢ ɴ.ᴠ.ᴀ. ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴồɴɢ độ ᴄồɴ.

ɴơɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đưᴀ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙà ᴛ. đã ʟớɴ ᴛɪếɴɢ ᴍắɴɢ ᴄʜửɪ ᴠà ᴄó ý địɴʜ ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ôɴɢ ᴠ.ɴ.ᴀ, ᴛự ɴʜậɴ ʟà ᴄʜáᴜ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ Độɪ ᴄsɢᴛ đườɴɢ ʙộ số 𝟼 ᴋʜẳɴɢ địɴʜ: “Đâʏ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ sᴀɪ ʟệᴄʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ʙà ᴛ. ʟà ᴄʜáᴜ ᴄủᴀ ᴠị ᴛướɴɢ ɴàᴏ ᴄả. sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋỳ ɴêɴ đã sử ᴅụɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ để ǫᴜᴀʏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, đăɴɢ ᴛảɪ sự ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴍạɴɢ để ᴄâᴜ ʟɪᴋᴇ”.

ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

Next Post

Một cô gái dùng chiêu ‘ve sầu thoát xác’ để né đo nồng độ cồn

CN Th3 10 , 2024
Hai cô gái trẻ đi nhậu với bạn, trên đường điều khiển phương tiện về nhà thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn. Đêm 9-3, Công an thị xã Bến Cát phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương), tổ […]

Bài Liên Quan