ʟᴀᴘᴛᴏᴘ ᴘʜáᴛ ɴổ – ʙé ᴛʀᴀɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sốᴄ đᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ sử ᴅụɴɢ ᴍáʏ ᴛíɴʜ xáᴄʜ ᴛᴀʏ để ʜọᴄ ʙàɪ, ᴍáʏ ᴛíɴʜ đᴀɴɢ sạᴄ ᴘɪɴ ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ᴘʜáᴛ ɴổ ᴋʜɪếɴ ʙệɴʜ ɴʜɪ ᴛ.ɢ.ᴘ., (𝟷𝟹 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛạɪ ʜảɪ ᴅươɴɢ) ʙị đᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ.

ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ở ɴɢựᴄ ᴠà ᴛᴀʏ ʙệɴʜ ɴʜɪ.

ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟼/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴᴀᴍ ʙệɴʜ ɴʜɪ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜʏếɴ ᴅướɪ ʟêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜôɴ ᴍê, ᴛʜở ᴍáʏ, ᴛᴏàɴ ʙộ ᴠùɴɢ đầᴜ, ᴍặᴛ, ᴄổ ᴠà ᴍộᴛ ɴửᴀ ɴɢựᴄ ᴛʀêɴ đầʏ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ ᴍảɴʜ ᴠỡ ᴄủᴀ ʟᴀᴘᴛᴏᴘ ɢăᴍ ᴠàᴏ.

ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴛs.ʙs ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ʜòᴀ – ʙáᴄ sĩ ᴄộᴛ 𝟷 ᴛᴜᴀ ᴛʀựᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴɢàʏ 𝟼/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ʙệɴʜ ɴʜɪ ʙị đᴀ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ: ᴄʜảʏ ᴍáᴜ ɴãᴏ ᴛʜấᴛ, ᴛụ ᴍáᴜ ᴛʀᴏɴɢ sọ, ᴅị ᴠậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴãᴏ ᴛʜấᴛ; ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ʜàᴍ ᴍặᴛ: ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ʜàᴍ ᴍặᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ɢãʏ xươɴɢ ʜàᴍ ᴅướɪ, ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ɴʜãɴ ᴄầᴜ ʜᴀɪ ʙêɴ; ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ɴɢựᴄ: ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ᴛʜàɴʜ ɴɢựᴄ, ᴛʀàɴ ᴍáᴜ, ᴛʀàɴ ᴋʜí ᴍàɴɢ ᴘʜổɪ ʜᴀɪ ʙêɴ; ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴄʜỉɴʜ ʜìɴʜ: ᴅậᴘ ɴáᴛ ᴄẳɴɢ ᴛᴀʏ ᴛʀáɪ, đᴀ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ᴛᴀʏ ᴘʜảɪ.

Laptop phát nổ - bé trai nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương - Ảnh 1.

ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴠùɴɢ ᴍặᴛ ʙệɴʜ ɴʜɪ.

ɴɢᴀʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ, ʙệɴʜ ɴʜɪ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴠà ʜộɪ ᴄʜẩɴ đᴀ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ. ᴄáᴄ ᴇᴋɪᴘ đã đượᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ, ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ đáɴʜ ɢɪá, ʜộɪ ᴄʜẩɴ ᴠà ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄáᴄ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜɪ.

ᴇᴋɪᴘ ᴋʜᴏᴀ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ɴɢᴏạɪ ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ – ʟồɴɢ ɴɢựᴄ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đặᴛ ᴅẫɴ ʟưᴜ ᴍàɴɢ ᴘʜổɪ ʜᴀɪ ʙêɴ ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ổɴ địɴʜ ᴍạᴄʜ ᴠà ʜᴜʏếᴛ áᴘ, ɴɢườɪ ʙệɴʜ đượᴄ xử ʟý đᴀ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ʜàᴍ ᴍặᴛ đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟấʏ ʙỏ ᴅị ᴠậᴛ, ᴄố địɴʜ ổ ɢãʏ xươɴɢ ʜàᴍ ᴅướɪ ʙởɪ ᴇᴋɪᴘ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴋʜᴏᴀ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ʜàᴍ ᴍặᴛ – ᴛạᴏ ʜìɴʜ – ᴛʜẩᴍ ᴍỹ.

ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ đó, ᴇᴋɪᴘ ᴋʜᴏᴀ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄʜɪ ᴛʀêɴ ᴠà ʏ ʜọᴄ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄắᴛ ᴄụᴛ 𝟷/𝟹 ᴅướɪ ᴄáɴʜ ᴛᴀʏ ᴛʀáɪ, ᴄắᴛ ʟọᴄ, xử ʟý đᴀ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛᴀʏ ᴘʜảɪ. ᴄùɴɢ ʜộɪ ᴄʜẩɴ ᴠớɪ ᴛᴜᴀ ᴛʀựᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴɢàʏ 𝟼/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺 ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴄó sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ʙáᴄ sĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴍắᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴍúᴄ ɴộɪ ɴʜãɴ ʜᴀɪ ᴍắᴛ, ʟấʏ ʙỏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴộɪ ɴʜãɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴠà ᴍáᴜ đôɴɢ.

Laptop phát nổ - bé trai nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương - Ảnh 2.

ʙáᴄ sĩ ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜɪ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʙệɴʜ ɴʜɪ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ɪ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ.

ʜàɴɢ ɴăᴍ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ Đứᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴅᴏ ᴠɪệᴄ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị đɪệɴ ᴛử ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴄáᴄʜ. ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ sử ᴅụɴɢ ᴍáʏ ᴛíɴʜ ɴóɪ ʀɪêɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị đɪệɴ ᴛử ǫᴜá ᴄũ ᴠà ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ʜỏɴɢ ʜóᴄ ᴄᴀᴏ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ, ᴋʜɪ ᴄầɴ ᴛʜᴀʏ ᴘɪɴ, ɴêɴ sử ᴅụɴɢ ᴘɪɴ ᴛừ ᴄáᴄ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴜʏ ᴛíɴ ᴠà đượᴄ ʙảᴏ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ʜãɴɢ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴋʜôɴɢ ɴêɴ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị đɪệɴ ᴛử ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ sạᴄ ᴘɪɴ.

Next Post

Bắt Chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý l.ừa đ.ảo 8,2 tỷ đồng

T6 Th3 8 , 2024
Tự nhận có quan hệ họ hàng với một số lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Vũ Ngọc Tý đã lừa đảo chiếm đoạt 8,2 tỷ đồng của người dân. Ngày 7/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi […]

Bài Liên Quan