ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜưᴀ ᴠợ ᴛự ʟấʏ ᴋéᴏ ᴄắᴛ đ.ứᴛ ʟìᴀ ‘ᴄʜỗ ʜɪểᴍ’

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ở ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ đượᴄ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ “ᴄủᴀ ǫ.ᴜ.ý” ʙị đứᴛ ɢãʏ 𝟸/𝟹, ɴɢʜɪ ᴛự ʟấʏ ᴋéᴏ ᴄắᴛ

ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟹, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴜʙɴᴅ xã sơɴ ʜóᴀ (ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ, ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛự ᴛᴀʏ ᴄắᴛ đứᴛ ᴅ.ư.ơ.ɴ.ɢ ᴠ.ậ.ᴛ.

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴛạɪ ᴅ.ư.ơ.ɴ.ɢ ᴠ.ậ.ᴛ

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴàʏ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟾, ᴄʜưᴀ ᴄó ᴠợ, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜôɴ ᴛâɴ sơɴ, xã sơɴ ʜóᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ.

ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟿/𝟹, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ ᴛớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙị ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ 𝟸/𝟹 ᴅ.ư.ơ.ɴ.ɢ ᴠ.ậ.ᴛ ɴɢʜɪ ᴅᴏ ᴠếᴛ ᴄắᴛ ᴄủᴀ ᴅᴀᴏ ᴋéᴏ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ sơ ᴄứᴜ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜữᴜ ɴɢʜị ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴜʙᴀ – Đồɴɢ ʜớɪ đɪềᴜ ᴛʀị. sᴀᴜ đó, ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ʜᴜế để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, đɪềᴜ ᴛʀị.

ᴛʜᴇᴏ đáɴʜ ɢɪá ʙᴀɴ đầᴜ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị đứᴛ ᴄả ɴɪệᴜ đạᴏ, ᴛʜầɴ ᴋɪɴʜ ᴍạᴄʜ ᴍáᴜ, ᴛĩɴʜ ᴍạᴄʜ ᴍᴜ ᴅ.ư.ơ.ɴ.ɢ ᴠ.ậ.ᴛ đứᴛ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ. Đâʏ ʟà ɴʜữɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʜɪếᴍ xảʏ ʀᴀ, ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜʏếɴ ʜᴜʏệɴ ᴄʜỉ xử ʟý ᴄấᴘ ᴄứᴜ ʙᴀɴ đầᴜ ɴʜư ᴅùɴɢ ɢɪảᴍ đᴀᴜ, ᴋʜâᴜ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴠà ᴄầᴍ ᴍáᴜ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʀồɪ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀêɴ.

Next Post

Lương giáo viên năm 2024 sau cải cách: Nhiều thầy cô vui mừng vì sẽ “không thấp hơn lương hiện hưởng”

T4 Th3 13 , 2024
Lương giáo viên năm 2024 sau cải cách sẽ thay đổi cách tính mới, trong đó không còn phụ cấp thâm niên nhà giáo và đây đang là vấn đề khiến nhiều người lo lắng. Lương giáo viên năm 2024 sau cải cách: Bỏ thâm niên nhà giáo Nếu chính […]

Bài Liên Quan