xᴇ ᴛảɪ ᴄʜở ɢỗ ᴋᴇᴏ ᴍấᴛ ᴘʜᴀɴʜ, ᴛᴜộᴛ ᴅốᴄ ᴄáɴ ᴛàɪ xế ᴛử ᴠᴏɴɢ

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đỗ xᴇ để ᴄʜấᴛ ɢỗ ᴋᴇᴏ, ᴛàɪ xế ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ xᴇ ʙị ʜỏɴɢ, ʀᴀ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sửᴀ ᴄʜữᴀ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ᴍấᴛ ᴛʜắɴɢ ᴄáɴ ǫᴜᴀ ɴɢườɪ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ, ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʙướᴄ đầᴜ đã ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ʜồ sơ ᴠà ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴛàɪ xế xấᴜ số ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ʟᴏ ʜậᴜ sự.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ xᴇ ᴛảɪ ᴄʜở ɢỗ ᴋᴇᴏ ᴍấᴛ ᴛʜắɴɢ ᴄáɴ ᴄʜếᴛ ᴛàɪ xế.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛàɪ xế ʟ.ǫ.ɴ (𝟺𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴛʜôɴ ᴛʜạᴄʜ ᴀɴ, xã ʙìɴʜ ᴍỹ, ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ sơɴ) đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴛảɪ ʙᴋs 𝟽𝟼ᴄ – 𝟶𝟻𝟽.xx đếɴ ʀẫʏ ᴋᴇᴏ ᴛʜᴜộᴄ ᴛổ 𝟷, ᴛʜôɴ 𝟹, xã ᴛʀà ᴛʜủʏ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ để ᴄʜở ᴋᴇᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴠớɪ ᴄʜủ ᴄâʏ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đậᴜ xᴇ đᴏạɴ ɢɪữᴀ ᴍộᴛ ᴄᴏɴ ᴅốᴄ để ᴄʜấᴛ ᴋᴇᴏ ʟêɴ xᴇ, ᴀɴʜ ɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ xᴇ ʙị ʜỏɴɢ ɴêɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ xᴇ để sửᴀ ᴄʜữᴀ.

ᴋʜɪ đᴀɴɢ sửᴀ ở ᴘʜíᴀ sᴀᴜ xᴇ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ʙị ᴍấᴛ ᴛʜắɴɢ ᴛᴜộᴛ ᴅốᴄ.

ᴅᴏ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ɴêɴ ᴀɴʜ ɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɴ ứɴɢ ɴé ᴛʀáɴʜ ᴋịᴘ, ʙị xᴇ ᴛảɪ ᴄáɴ ǫᴜᴀ ɴɢườɪ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʀà ʙồɴɢ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

Next Post

ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ-ʟᴀ sơɴ: ᴄᴏɴ 𝟽 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ ᴍồ ᴄôɪ ᴄả ᴄʜᴀ ᴠà ᴍẹ

T2 Th3 11 , 2024
ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀẻ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴘʜảɪ ɢửɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 𝟽 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ ᴄʜᴏ ôɴɢ ʙà ɴộɪ ᴄʜăᴍ sóᴄ ʀồɪ ʙắᴛ xᴇ ᴋʜáᴄʜ đɪ ʟàᴍ ᴛʜᴜê ɴʜưɴɢ ᴄùɴɢ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ-ʟᴀ sơɴ. ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟷-𝟹, ᴛʜɪ ᴛʜể ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ […]

Bài Liên Quan