Đau lòng đám tang tʜɪếᴜ ɴữ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ʙị sáᴛ ʜạɪ ᴄʜôn ở vườn chuối

ᴛɪếɴɢ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍẹ ɢọɪ ᴄᴏɴ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ xóᴛ xᴀ…

 

ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟺, ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴛʜɪếᴜ ɴữ ʙị sáᴛ ʜạɪ ᴄʜôɴ ᴛạɪ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ (ᴛʜôɴ ɴɢô ʜùɴɢ, xã ᴀɴ ʜồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ) ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴏ ɴ.ᴛ.ᴅ.

ᴛừ đầᴜ ᴛʜôɴ, ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ᴛᴀɴɢ ᴛʜươɴɢ ɴʜư ʙᴀᴏ ᴛʀùᴍ ᴋʜắᴘ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư. ᴛạɪ ɴʜà ɴạɴ ɴʜâɴ, ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ʙạɴ ʙè, ʜọ ʜàɴɢ ᴛớɪ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ.

 

ᴛɪếɴɢ ɢàᴏ ᴋʜóᴄ ɢọɪ đòɪ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴍẹ ᴛʜɪếᴜ ɴữ ʙị sáᴛ ʜạɪ – ɴ.ᴛ.ᴅ ᴋʜɪếɴ ᴀɪ ɴấʏ xóᴛ xᴀ. Đứᴀ ʙé 𝟻 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ – ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ɴữ sɪɴʜ ᴅ đượᴄ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄắᴛ ᴄử ɴʜᴀᴜ ᴄʜăᴍ sóᴄ, ᴛʜɪ ᴛʜᴏảɴɢ ɴɢằɴ ɴɢặᴛ ᴋʜóᴄ ɴʜư ᴋʜáᴛ sữᴀ ᴍẹ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đᴀᴜ ʟòɴɢ.

ʀấᴛ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ʜọ ᴍạᴄ, ʙạɴ ʙè ᴛớɪ ᴛʜăᴍ ᴠà độɴɢ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜɪếᴜ ɴữ ʙị sáᴛ ʜạɪ.

ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ, ᴀɴʜ ʜọ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴ.ᴛ.ᴅ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ᴇᴍ ấʏ ǫᴜá đᴀᴜ đớɴ. ᴛᴜổɪ ᴄòɴ ǫᴜá ᴛʀẻ, ᴄᴏɴ ᴛʜì đỏ ʜỏɴ ᴍà đã ᴘʜảɪ xᴀ ʟìᴀ. ᴛʜựᴄ sự, đâʏ ʟà ᴄú sốᴄ ʟớɴ đốɪ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ.

 

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ, ᴛʜɪếᴜ ɴữ ᴅ. sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟹 ᴛừ ᴋếᴛ ǫᴜả ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ɢɪữᴀ ᴅ ᴠà ʟê ᴠăɴ ᴛᴏàɴ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ᴄùɴɢ xã ᴀɴ ʜồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ). sᴀᴜ ᴋʜɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ, ɢɪᴀ đìɴʜ đã ʟàᴍ đơɴ xɪɴ ᴛʜôɪ ʜọᴄ ᴄʜᴏ ᴇᴍ.

ᴋể ᴛừ ʟúᴄ sɪɴʜ ᴄᴏɴ đếɴ ɴᴀʏ, ᴄʜưᴀ ʟầɴ ɴàᴏ ᴛʜấʏ ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴅ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴛớɪ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ. ᴠɪệᴄ ᴄʜăᴍ sóᴄ đứᴀ ʙé ᴅᴏ ôɴɢ ʙà ɴɢᴏạɪ (ʙố ᴍẹ ɴữ sɪɴʜ ᴅ) ᴄʜăᴍ sóᴄ.

 

“ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄũɴɢ ʙɪếᴛ ᴅ ᴠà ᴛᴏàɴ ʏêᴜ ɴʜᴀᴜ, ʙɪếᴛ ᴄʜáᴜ ʙé ᴄᴏɴ ᴅ sɪɴʜ ʀᴀ ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴛᴏàɴ. ᴋʜɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʜệ đượᴄ ᴠớɪ ᴅ, ʙố ᴄủᴀ ᴅ ᴄũɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜà ᴛᴏàɴ ʜỏɪ ɴʜưɴɢ ᴛᴏàɴ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴅ đɪ đâᴜ. ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴜʏ ᴄứᴜ ɢì ᴛʜêᴍ, ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ đòɪ ʜỏɪ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɢì ᴠớɪ ᴛᴏàɴ ᴠì ɢɪᴀ ᴄảɴʜ đốɪ ᴛượɴɢ éᴏ ʟᴇ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄũɴɢ ᴄòɴ ᴛʀẻ ᴄᴏɴ”, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʟê ᴠăɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜá éᴏ ʟᴇ ᴋʜɪ đượᴄ sɪɴʜ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀạɪ ɢɪᴀᴍ ᴠì ʙố ᴠà ᴍẹ đềᴜ ᴠướɴɢ ᴠòɴɢ ʟᴀᴏ ʟý. ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ᴋʜôɴɢ đăɴɢ ᴋý ᴋếᴛ ʜôɴ ᴠớɪ ᴍẹ ᴄủᴀ ᴛᴏàɴ ᴠà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴛᴏàɴ ʟà ᴄᴏɴ.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ᴛᴏàɴ đᴀɴɢ ʟà ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟿 ᴠà sốɴɢ ᴠớɪ ʙà ɴɢᴏạɪ.

ɴʜư ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà xã ʜộɪ (sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴠà Đờɪ sốɴɢ) đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟺, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ ɴʜậɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴇᴍ ɴ.ᴛ.ᴅ. (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ʟà ʜọᴄ sɪɴʜ, ᴛʀú ᴛʜôɴ ɴɢô ʜùɴɢ, xã ᴀɴ ʜồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ) ʙị ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ.

 

ǫᴜᴀ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟸/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟺, ɴạɴ ɴʜâɴ ɴ.ᴛ.ᴅ đɪ ᴄʜơɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟê ᴠăɴ ᴛᴏàɴ (ᴄùɴɢ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟿, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜôɴ ʟê sᴀ́ɴɢ, xᴀ̃ ᴀɴ ʜồɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴅươɴɢ).

ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴛᴏàɴ. ʙướᴄ đầᴜ ᴛᴏàɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ, ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟺, ᴛᴀ̣ɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ở ᴛʜôɴ ʟê sáɴɢ, ɢɪữᴀ ᴛᴏàɴ ᴠà ᴅ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ. sᴀᴜ ᴋʜɪ đáɴʜ ᴅ ɴɢấᴛ, ᴛᴏàɴ đã sɪếᴛ ᴄổ ɴᴀ̣ɴ ɴʜâɴ ʀồɪ ᴋéᴏ ʀᴀ ᴠườɴ ᴄʜᴜốɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà ᴄʜôɴ.

 

ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛɪếɴ sɪɴʜ (ɢɪᴀᴅɪɴʜ.sᴜᴄᴋʜᴏᴇᴅᴏɪsᴏɴɢ.ᴠɴ)

Next Post

Nữ ca sĩ Phi Phi qu.a đ.ời khi đang biểu diễn

T2 Th4 22 , 2024
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất . Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi. &Ngày 21/4, tờ The Cover đưa tin tối 19/4, một gia đình ở quận Giang Bắc, Trùng […]

Bài Liên Quan