Toàn cảnh vụ nam sinh lớp 8 bị đán.h ch.ết n.ão: Bắt nguồn từ mâu thuẫn khi chơi bóng rổ, gia đình xác định mất con


ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟾 ʙị đáɴʜ ᴄʜếᴛ ɴãᴏ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ɴʜɪềᴜ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ.

ᴛᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ

ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟽/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜị ʟ. ʟà ɴᴀᴍ sɪɴʜ ɴ.ʜ.Đ. (𝟷𝟺 ᴛᴜổɪ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟾 ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs ᴠɪệᴛ ʜưɴɢ, ǫᴜậɴ ʟᴏɴɢ ʙɪêɴ, ʜà ɴộɪ) ᴄʜơɪ ʙóɴɢ ʀổ ᴛạɪ sâɴ đìɴʜ ʟệ ᴍậᴛ (ǫᴜậɴ ʟᴏɴɢ ʙɪêɴ). ᴛạɪ đâʏ, Đ. ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴋ. (𝟷𝟸 ᴛᴜổɪ).

ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴋ. sᴀᴜ đó đã ɢọɪ ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ (𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ) ᴠà ʙố ʀᴀ để đáɴʜ Đ. ᴋʜɪếɴ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ɴàʏ ʙấᴛ ᴛỉɴʜ ᴛạɪ ᴄʜỗ. sᴀᴜ đó, ɴạɴ ɴʜâɴ đã đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜâɴ độɪ 𝟷𝟶𝟾 (ʜà ɴộɪ) ᴠà ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 𝟸 ʟầɴ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ.

“ᴄʜáᴜ ʙị ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ ɴặɴɢ, ᴛɪêɴ ʟượɴɢ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴅᴏ ʙị ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ǫᴜá ɴặɴɢ ɴêɴ sự sốɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ɢầɴ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ, ᴄố ɢắɴɢ ᴅᴜʏ ᴛʀì sự sốɴɢ ᴛừɴɢ ɴɢàʏ ʙằɴɢ ᴍáʏ ᴛʜở”, ᴄʜị ʟ. ᴘʜảɴ áɴʜ.

ʜìɴʜ ảɴʜ ɴᴀᴍ sɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ

ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺, ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʟᴏɴɢ ʙɪêɴ (ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đơɴ ᴠị đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟾 ʙị đáɴʜ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ sọ ɴãᴏ. Đơɴ ᴠị ᴄũɴɢ đã ᴍờɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛʀụ sở để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴄủɴɢ ᴄố ʜồ sơ để xử ʟý ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟼/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺, ɴɢườɪ ɴʜà ʜọᴄ sɪɴʜ ɴ.ʜ.Đ. xáᴄ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ đưᴀ ᴇᴍ Đ. ʀờɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜâɴ độɪ 𝟷𝟶𝟾 ᴠề ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴘʜú ᴛʜọ. ᴇᴍ đượᴄ xáᴄ địɴʜ đã ᴄʜếᴛ ɴãᴏ ʜơɴ 𝟷 ᴛᴜầɴ, ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜâɴ độɪ 𝟷𝟶𝟾 đã ᴄố ɢắɴɢ ʜếᴛ sứᴄ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ đượᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ.

“ɢɪᴀ đìɴʜ xáᴄ địɴʜ ʟà đã ᴍấᴛ ᴄᴏɴ ᴠà đᴀɴɢ ᴄố ɢắɴɢ ɢɪữ ᴠữɴɢ ᴛâᴍ ʟý để ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟᴏ ʜậᴜ sự”, đạɪ ᴅɪệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.𝟹𝟹

ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟼/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺, ᴇᴍ Đ. ʀờɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜâɴ độɪ 𝟷𝟶𝟾 ᴠề ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴘʜú ᴛʜọ

ɢɪᴀ ᴄảɴʜ éᴏ ʟᴇ: ʙố ᴍấᴛ sớᴍ, ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ ɴươɴɢ ᴛựᴀ ᴠàᴏ ɴʜᴀᴜ

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴇᴍ Đ. ᴋʜá ᴋʜó ᴋʜăɴ. ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟹 ɴăᴍ, ʙố ᴄủᴀ Đ. ʙị ᴍấᴛ ᴅᴏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ɴʜà ᴄʜỉ ᴄòɴ Đ. ᴠà ᴍẹ. ʜằɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜị ʟ. đɪ ʙáɴ ʜàɴɢ ʀᴏɴɢ, ᴄố ɢắɴɢ ᴍưᴜ sɪɴʜ để ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ɴᴜôɪ ᴄậᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ăɴ ʜọᴄ ɴêɴ ɴɢườɪ. Đáᴘ ʟạɪ sự ᴠấᴛ ᴠả ᴄủᴀ ᴍẹ, Đ. ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ʜọᴄ ᴛậᴘ ᴠà ʀấᴛ ɴɢᴏᴀɴ ɴɢᴏãɴ.

ᴛừ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ɢặᴘ ɴạɴ, ᴄʜị ʟ ᴋʜôɴɢ ʀờɪ ᴄᴏɴ ᴍộᴛ ʙướᴄ. ᴄʜị ʟ. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sắᴘ ᴛớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị sẽ ᴄố ɢắɴɢ ɢɪữ ᴠữɴɢ ᴛâᴍ ʟý để ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ đượᴄ ᴄʜᴜ đáᴏ. ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ʟ. ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã đáɴʜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜị sẽ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Next Post

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh thành

T4 Th3 27 , 2024
Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh Lịch nghỉ hè năm 2024 của học sinh chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, thông thường lịch nghỉ hè của học sinh sẽ bắt đầu từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và kéo dài khoảng 2-3 tháng. Theo quy […]

Bài Liên Quan