Thông tin về hiện trường vụ bác sĩ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ, ᴘʜâɴ xáᴄ ở Đồng Nai

ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴘʜâɴ xáᴄ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ đượᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ đáɴʜ ɢɪá ʟà ʙáᴄ sĩ ᴄó ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛốᴛ, ʜɪềɴ ʟàɴʜ… ɴʜưɴɢ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đã ᴅùɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ đượᴄ đàᴏ ᴛạᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄứᴜ ɴɢườɪ để ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ʀồɪ ᴘʜâɴ xáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴅã ᴍᴀɴ. Đɪềᴜ ɴàʏ đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ.

 

ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟺, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ, ôɴɢ ɴɢô Đứᴄ ᴛᴜấɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ôɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜếᴛ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ʙáᴄ sĩ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟà ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴠụ áɴ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴘʜâɴ xáᴄ để ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴘʜâɴ xáᴄ

 

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛᴜấɴ, ʙáᴄ sĩ ᴅᴀɴʜ sơɴ (ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ – ᴘᴠ) ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ɴɢᴏạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽 – 𝟾 ɴăᴍ ɴᴀʏ. ʙáᴄ sĩ ᴅᴀɴʜ sơɴ ᴄó ᴠợ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ʀɪêɴɢ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

 

“ʙáᴄ sĩ ᴅᴀɴʜ sơɴ ʟà ɴɢườɪ íᴛ ɴóɪ, ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛốᴛ, đượᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ đáɴʜ ɢɪá ʟà ʜɪềɴ ʟàɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɢì ᴋʜáᴄ ʟạ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. ᴛôɪ ǫᴜá ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʀướᴄ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ. ɴʜữɴɢ ɢì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙáᴄ sĩ ɴàʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ”- Ôɴɢ ᴛᴜấɴ ɴóɪ.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛᴜấɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ địɴʜ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ɢâʏ áɴ ʟà ᴘʜòɴɢ ɴɢʜỉ ᴄủᴀ ʙáᴄ sĩ ᴛʀựᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

 

ᴛʀướᴄ đó ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟺, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ .

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ɢâʏ áɴ ʟà ᴅᴀɴʜ sơɴ (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ xã ʜɪếᴜ ʟɪêᴍ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ) ʟà ʙáᴄ sĩ ɴɢᴏạɪ ᴋʜᴏᴀ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ. ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ᴄʜị ᴛ.ᴛ.ʙ.ɴ. (𝟹𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ʙɪêɴ ʜòᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ).

 

ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟺, ɴɢườɪ ɴʜà ᴄʜị ɴ. đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜị ɴàʏ đã ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴛừ ᴛʀưᴀ 𝟷𝟹/𝟺 sᴀᴜ ᴋʜɪ đưᴀ ᴄᴏɴ đɪ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴅũɴɢ (ᴛᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ). sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʀà sᴏáᴛ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ để ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴄʜị ɴ.. sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã xáᴄ địɴʜ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴ. ʟà ᴅᴀɴʜ sơɴ ɴêɴ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ʙáᴄ sĩ ɴàʏ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ʙáᴄ sĩ sơɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ đã sáᴛ ʜạɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴅᴏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ. sᴀᴜ ᴋʜɪ sáᴛ ʜạɪ ɴạɴ ɴʜâɴ, ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ đã ᴘʜâɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴛʜàɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴘʜầɴ ᴍᴀɴɢ đɪ ʙỏ ở ɴʜɪềᴜ ɴơɪ để ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ɴʜằᴍ ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ.

 

ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴅᴀɴʜ sơɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 ɴăᴍ ɴᴀʏ, ôɴɢ sơɴ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ ᴄʜị ɴ.. ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ᴄả ʜᴀɪ ɴɢườɪ đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ʀɪêɴɢ. ɢầɴ đâʏ, ᴄʜị ɴ. ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ᴄó ᴛʜᴀɪ ʟà ᴄᴏɴ ᴠớɪ ôɴɢ sơɴ. sợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄả ʜᴀɪ ɴɢườɪ ɴêɴ ᴅᴀɴʜ sơɴ đã ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ xử ʟý.

ᴛʀưᴀ 𝟷𝟹/𝟺, ᴅᴀɴʜ sơɴ đᴀɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛʜì ᴄʜị ɴ. đếɴ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ, ᴄùɴɢ ʙàɴ ᴄáᴄʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ. Íᴛ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ, ɴɢʜᴇ ᴄʜị ɴ. ᴛʜᴀɴ ᴍệᴛ, ᴅᴀɴʜ sơɴ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜị ɴ. ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʀựᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

 

ʙướᴄ đầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ, ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ đã ᴅùɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴀɴ ᴛʜầɴ ʙơᴍ ᴠàᴏ ʙìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ ᴠượᴛ ʟɪềᴜ ʟượɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ. sᴀᴜ đó, ᴅᴀɴʜ sơɴ đã ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴍổ ᴘʜâɴ xáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ đᴇᴍ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ở ᴛᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴠà ở ᴋʜᴜ ʀừɴɢ ᴛʜᴜộᴄ xã ᴛʜɪệɴ ᴛâɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ᴠà ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ɴàʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴍộᴛ ᴋʜẩᴜ súɴɢ, 𝟻 ᴠɪêɴ đạɴ ᴠà 𝟸 ɴʜẫɴ ᴍàᴜ ᴠàɴɢ ɴɢʜɪ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

Mạnh Thắng

Next Post

Rùng mình lời khai của bác sĩ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴘʜâɴ xáᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ở Đồng Nai

T2 Th4 29 , 2024
ʙướᴄ đầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴅùɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴀɴ ᴛʜầɴ ʙơᴍ ᴠàᴏ ʙìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ, ᴠượᴛ ʟɪềᴜ ʟượɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ.   ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟺, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜỏɪ ᴄᴜɴɢ ɴɢʜɪ […]

Bài Liên Quan