Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn và chuyển hạng của giáo viên THCS

Bạn đọc hỏi: Điều kiện chuyển hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng cũ sang hạng mới của giáo viên THCS thế nào? Có thực hiện 2 lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ không?

Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn và chuyển hạng của giáo viên THCS

Next Post

ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ sɪɴʜ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀẻ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ

T2 Th3 11 , 2024
ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀêɴ ᴄʜᴜʏếɴ xᴇ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴋể ʟạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ đã ᴄướᴘ đɪ sɪɴʜ ᴍạɴɢ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀẻ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ. ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟷𝟶-𝟹 xảʏ ʀᴀ ɢɪữᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴠà xᴇ […]

Bài Liên Quan