Các Khoản Phụ Cấp Sẽ Bị Bãi Bỏ Từ Ngày 1/7/2024

Khi thực hiện cải cách tiền lương, một số loại phụ cấp sẽ bị bãi bỏ.

 

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 sẽ sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương như sau:

– Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

– Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ một số loại phụ cấp sau:– Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức).

– Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ).– Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội.– Phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản).– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Từ ngày 1/7/2024, tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương

Từ ngày 1/7/2024, tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lươngBên cạnh đó, từ ngày 1/7/2024 sẽ duy trì 09 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới bao gồm:– Phụ cấp kiêm nhiệm.– Phụ cấp thâm niên vượt khung.– Phụ cấp khu vực.– Phụ cấp trách nhiệm công việc.– Phụ cấp lưu động.– Phụ cấp ưu đãi theo nghề.– Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.– Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.– Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Next Post

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay ”thương mồm” thì phụ nữ cứ nhìn vào 4 điểm này khắc rõ

CN Th3 17 , 2024
Đàп ôпg yêu vợ sẽ khôпg bαo gιờ cố thαy đổι coп пgườι củα vợ mìпh. Bởι vì αпh ấy yêu coп пgườι bạп пêп ghét vιệc bạп thαy đổι trở thàпh bảп sαo củα αпh ấy.   Aпh ấy dàпh hết thờι gιαп trốпg cho vợ Vớι пgườι đàп […]

Bài Liên Quan