Bảng lương mới của Giáo viên các cấp được quy định số tiền cụ thể từ 1.7

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên các cấp sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Sắp tới, giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn có được tăng lương?

 

Hiện nay lương của giáo viên được tính bằng công thức: Lương giáo viên = Lương cơ sở x Hệ số lương. Lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng.

 

Theo hướng dẫn tại 4 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT và được sửa đổi bởi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT thì hệ số lương giáo viên các cấp hiện nay:

Giáo viên mầm non:

– Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

 

– Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

 

Giáo viên tiểu học:

– Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

 

– Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

– Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

 

Giáo viên trung học cơ sở:

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

– Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.

Giáo viên trung học phổ thông:

– Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

– Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

– Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Hiện nay, lương của giáo viên các cấp sẽ được tính bằng lương cơ sở 1.800.000 đồng nhân cho hệ số lương của từng vị trí giáo viên nêu trên.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương, lương giáo viên các cấp sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới thay vì lương cơ sở nhân hệ số lương như hiện nay.

Next Post

Rút Ngắn Thời Gian Tối Thiểu Đóng BHXH Từ 20 Năm Xuống 10 Năm Để Nhiều Người Có Lương Hưu

T5 Th5 16 , 2024
Quy định này sẽ tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH. Để nhiều người được hưởng lương hưu hơn, mới đây Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị […]

Bài Liên Quan