𝟿𝟶 ᴘʜúᴛ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ɢɪảɪ ᴄứᴜ 𝟹 ʙé ʙị ᴋẻ ‘ɴɢá,ᴏ đ,á’ ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ

sᴀᴜ ɢầɴ 𝟿𝟶 ᴘʜúᴛ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ, đáɴʜ ʟạᴄ ʜướɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʙắᴛ ɢɪữ đốɪ ᴛượɴɢ “ɴɢ,áᴏ đ.á” ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ở ᴛᴘ ᴍỹ ᴛʜᴏ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟷/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠụ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé ʙị đốɪ ᴛượɴɢ “ɴɢáᴏ đá” đᴇ ᴅọᴀ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴛᴜổɪ ᴛʜầɴ ᴛɪêɴ (ᴘʜườɴɢ 𝟻, ᴛᴘ ᴍỹ ᴛʜᴏ). Đốɪ ᴛượɴɢ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ʙá ǫᴜâɴ (𝟹𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛʜị ᴛʀấɴ ʟịᴄʜ ʜộɪ ᴛʜượɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀầɴ Đề, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ).

Đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʙá ǫᴜâɴ ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙị ᴋʜốɴɢ ᴄʜế. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ.

sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴍầᴍ ɴᴏɴ ᴛᴜổɪ ᴛʜầɴ ᴛɪêɴ ᴄó 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé ʙị ᴍộᴛ đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢʜɪ “ɴɢá,ᴏ đ,á” ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, đᴇ ᴅọᴀ, ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍ,ạɴ,ɢ.

ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ᴄʜỉ đạᴏ, ʜᴜʏ độɴɢ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴄơ độɴɢ, ʜìɴʜ sự, ǫᴜảɴ ʟý ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠề ᴛʀậᴛ ᴛự xã ʜộɪ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴍỹ ᴛʜᴏ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪảɪ ᴄứᴜ 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé.

ᴋʜɪ đó, đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʙá ǫᴜâɴ ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, đưᴀ 𝟹 ᴄʜáᴜ ʙé ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴘʜòɴɢ ʜọᴄ ᴄố ᴛʜủ ᴠà ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴍᴀɴʜ độɴɢ, ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙé.

sᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟿𝟶 ᴘʜúᴛ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴘʜụᴄ, đáɴʜ ʟạᴄ ʜướɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ đã ᴋʜốɴɢ ᴄʜế, ʙắᴛ ɢɪữ đốɪ ᴛượɴɢ, ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ “ᴄᴜộᴄ ɢɪảɪ ᴄứᴜ ᴅɪễɴ ʀᴀ ʜếᴛ sứᴄ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ɴʜưɴɢ đạᴛ đượᴄ ᴍụᴄ đíᴄʜ, ʏêᴜ ᴄầᴜ đề ʀᴀ”.

ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴅɪệᴜ ᴠà Đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ɴʜựᴛ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ᴛớɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴠɪệᴄ ɢɪảɪ ᴄứᴜ, độɴɢ ᴠɪêɴ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé.

ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴅɪệᴜ ᴠà Đạɪ ᴛá ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ɴʜựᴛ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ ʙé, độɴɢ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜáᴜ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴍỹ ᴛʜᴏ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ, xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ǫᴜᴀ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴʜᴀɴʜ, đốɪ ᴛượɴɢ ǫᴜâɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄʜấᴛ ᴍᴀi ᴛhúʏ.

ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ xử ʟý ᴠụ ᴠɪệᴄ. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ

ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛốᴛ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴠậɴ độɴɢ ǫᴜầɴ ᴄʜúɴɢ ɢɪữ ɢìɴ ᴛốᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴅâɴ ᴄư, ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛʀườɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪữ ɢìɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự, ʙảᴏ ᴠệ ᴛʀụ sở, ᴛʀấɴ ᴀɴ ᴛâᴍ ʟý ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ, ổɴ địɴʜ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ.

Next Post

Cách tính giá đ.ền bù khi bị thu hồi đất nông nghiệp mới nhất năm 2023-2024

T6 Th3 1 , 2024
Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau: – Thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. – Thu hồi do […]

Bài Liên Quan