7 trường hợp không được cấp Sổ Đỏ theo luật Đất đai mới: Cố làm cũng bị trả hồ sơ

Theo quy định trong Luật Đất đai mới được thông qua, sẽ có những trường hợp sau không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Sáng 18-1, với 432/477 đại biểu có mặt (chiếm 87,63% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai sửa đổi.

Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay Luật Đất đai là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước.

Quốc hội xem xét dự thảo luật tại kỳ họp bất thường thứ 5 theo quy trình đặc biệt và tất cả ý kiến đại biểu đã được tiếp thu, giải trình, không còn đại biểu nào phát biểu thêm.

Dự thảo luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều; đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết 18, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật

Luật đất đai mới thông qua nhiều chính sách mới

Luật đất đai mới thông qua nhiều chính sách mới

7 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo luật Đất đai 2024

Theo điều 151 Luật Đất đai 2024 quy định, người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau:

– Đất nông nghiệp sử dụng và mục đích công ích theo quy định tại điều 179 của Luật này.

– Đất được giao sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất tại điểm a, khoản 2 Điều 181 của Luật này.

– Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện;

– Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Như vậy, từ năm 2025, nếu thuộc vào 7 trường hợp trên sẽ người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024.

Những trường hợp không được cấp Sổ đỏ

Những trường hợp không được cấp Sổ đỏ

Trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

– Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó thuộc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1 Điều này hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính.

– Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có các thông báo, quyết định này mà không thực hiện.

– Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 148 và Điều 149 của Luật này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 và Điều 149 của Luật này.

Next Post

ᴛᴜấɴ ‘ᴘʜò ᴍã’ ᴠà 𝟹 ᴄᴏɴ ʙạᴄ ᴄʜơɪ ʙɪ-ᴀ ᴛʜâᴜ đêᴍ, ᴄá ᴄượᴄ ᴛɪềɴ ᴛỷ

T4 Th3 13 , 2024
ᴛᴜấɴ ‘ᴘʜò ᴍã’ ᴄùɴɢ 𝟹 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴄʜơɪ ʙɪ-ᴀ ᴄá độ ᴛừ đêᴍ 𝟷𝟻/𝟷 đếɴ sáɴɢ 𝟷𝟼/𝟷 ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ᴄá ᴄượᴄ ʜơɴ 𝟷 ᴛỷ đồɴɢ, ᴄó ᴠáɴ ʟêɴ ᴛớɪ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟹, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʟươɴɢ – ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʜᴜʏệɴ ʏêɴ […]

Bài Liên Quan