ᴛʜɪ ᴛʜể ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄʜếᴛ ᴄʜáʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟô ᴄᴀᴏ sᴜ ʟà 𝟷 ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠɪêɴ

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄʜếᴛ ᴄʜáʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟô ᴄᴀᴏ sᴜ ở xã Đăᴋ ᴄấᴍ ʟà ᴅᴏ ᴛự ᴛử.

ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟹, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴘʟᴏ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ đã xáᴄ địɴʜ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄʜếᴛ ᴄʜáʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟô ᴄᴀᴏ sᴜ ᴛʜôɴ 𝟿 (xã Đăᴋ ᴄấᴍ, ᴛᴘ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ) ʟà ᴅᴏ ᴛự ᴛử.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛử ᴠᴏɴɢ (𝟹𝟾 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛʜị xã ᴀɴ ᴋʜê, ɢɪᴀ ʟᴀɪ) ʟà ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴠᴋsɴᴅ ᴄấᴘ ʜᴜʏệɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ .

ᴛʀướᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄó xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴɢʜỉ ᴠɪệᴄ ᴠì ʟý ᴅᴏ ᴄʜᴜʏệɴ ɢɪᴀ đìɴʜ. Để xáᴄ địɴʜ ᴄʜíɴʜ xáᴄ 𝟷𝟶𝟶% ɴʜâɴ ᴛʜâɴ, ʟᴀɪ ʟịᴄʜ ɴɢườɪ ʙị ɴạɴ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄʜờ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴍẫᴜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴀᴅɴ.

ᴋʜɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ số ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴàʏ đã ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ số đặᴄ đɪểᴍ ᴍô ᴛả đã đếɴ ɴʜậɴ ᴅạɴɢ, xáᴄ địɴʜ ʟà ᴛʜâɴ ɴʜâɴ ᴠà đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜể, đưᴀ ᴠề ɴʜà ở ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴀɴ ᴛáɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴏɴɢ ᴛụᴄ.

ɴʜư ᴘʟᴏ đưᴀ ᴛɪɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟷 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟾-𝟹, ɴɢườɪ ᴅâɴ xã Đăᴋ ᴄấᴍ, ᴛᴘ ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄʜáʏ đᴇɴ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟô ᴄᴀᴏ sᴜ ở ᴛʜôɴ 𝟿 ᴠà ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ ᴛʜɪ ᴛʜể ʟà ɴᴀᴍ ɢɪớɪ, độ ᴛᴜổɪ ᴛừ 𝟸𝟻 đếɴ 𝟺𝟶, ᴄᴀᴏ ᴛừ 𝟷ᴍ𝟻𝟻 đếɴ 𝟷ᴍ𝟼𝟻.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴛʜɪ ᴛʜể ʙị đốᴛ ᴄʜáʏ, ᴅᴀ ʙᴏɴɢ ᴛʀóᴄ… ᴄʜâɴ ᴍᴀɴɢ ᴅéᴘ ᴄᴀᴏ sᴜ ᴍàᴜ đᴇɴ, ᴄó ǫᴜᴀɪ ʜậᴜ, ᴛᴀʏ ᴛʀáɪ đᴇᴏ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ ɴʜẫɴ ᴍàᴜ ᴠàɴɢ. ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ đượᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɢʜɪ ʟạɪ đᴀɴɢ đɪ ʙộ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴛʀêɴ đườɴɢ.

Next Post

Kể từ sau 1/7/2024: Người đáp ứng đủ 2 điều kiện này dù mua bán nhà đất giấy tờ viết tay cũng được làm Sổ Đỏ?

T3 Th3 12 , 2024
Theo quy định có 2 trường hợp dưới đây dù mua bán nhà đất giấy tờ viết tay cũng sẽ được cấp sổ đỏ, người dân nên biết kẻo thiệt thòi. Mua bán nhà đất giấy tờ viết tay là gì? Phần lớn ngày nay khi giao dịch mua bán […]

Bài Liên Quan