ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟàᴍ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀẻ ᴛử ᴠᴏɴɢ ở ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ xảʏ ʀᴀ ở ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀẻ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟹-𝟹, ᴛʜượɴɢ ᴛá ᴠõ ʜồɴɢ ǫᴜᴀɴɢ – ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴘʜᴏɴɢ Đɪềɴ (ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đơɴ ᴠị đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ để ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 vợ chồng trẻ tử vong và nhiều người bị thương. Ảnh: ND

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛʀẻ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ. Ảɴʜ: ɴᴅ

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛàɪ xế xᴇ ᴛảɪ ʟà ᴘʜᴀɴ Đìɴʜ ᴛʜàɴʜ (𝟹𝟾 ᴛᴜổɪ, ở ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʜòᴀ, ᴛᴘ ʜᴜế) ᴠà ᴛàɪ xế xᴇ ᴋʜáᴄʜ ʟà ʟê ʜồɴɢ ǫᴜâɴ (𝟻𝟷 ᴛᴜổɪ, ở Đắᴄ ʟᴀᴏ, Đăᴋ ᴍɪʟ, Đắᴋ ɴôɴɢ) để ʟàᴍ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛàɪ xế ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ.

Ôɴɢ ǫᴜᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã xáᴄ địɴʜ ᴛàɪ xế xᴇ ᴛảɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴʜɪềᴜ ʟỗɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ đó ᴋʜɪ ʟêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ, ᴛàɪ xế ᴛʜàɴʜ đã ᴄʜở ʜàɴɢ ǫᴜá ᴛảɪ, ᴋʜɪếɴ xᴇ ɴổ ʟốᴘ ᴠà ᴘʜảɪ ᴅừɴɢ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ. ᴋʜɪ ᴅừɴɢ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ, ᴛàɪ xế ɴàʏ ᴋʜôɴɢ đặᴛ ʙɪểɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, ʙɪểɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ɴàʏ đượᴄ đặᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ.

ᴄòɴ đốɪ ᴠớɪ xᴇ ᴋʜáᴄʜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ʀõ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ sᴀᴏ ᴋʜɪ xᴇ ᴠừᴀ đɪ ᴠàᴏ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ʜệ ᴛʜốɴɢ ɢɪáᴍ sáᴛ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ xᴇ độᴛ ɴɢộᴛ ᴍấᴛ ᴛíɴ ʜɪệᴜ. ᴠɪệᴄ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʀừ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛàɪ xế ᴛắᴛ ᴛʜɪếᴛ ʙị để ᴄʜạʏ ǫᴜá ᴛốᴄ độ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ.

ɴʜư ᴘʟᴏ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟿 ɢɪờ 𝟺𝟶 ᴛốɪ 𝟷𝟶-𝟹, ᴀɴʜ ʟê ʜᴏàɴɢ ǫᴜâɴ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ 𝟻𝟷ʙ- 𝟸𝟼𝟷.𝟺𝟿 ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴠàᴏ Đà ɴẵɴɢ.

Đɪ đếɴ ᴋᴍ 𝟻𝟾 đᴏạɴ ǫᴜᴀ xã ᴘʜᴏɴɢ sơɴ, ʜᴜʏệɴ ᴘʜᴏɴɢ Đɪềɴ (ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế) ᴛʜì xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴠớɪ ô ᴛô ᴛảɪ 𝟽𝟻ᴄ-𝟶𝟷𝟼.𝟿𝟷 ᴅᴏ ᴀɴʜ ᴘʜᴀɴ Đìɴʜ ᴛʜàɴʜ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ, ô ᴛô ᴛảɪ 𝟽𝟻ᴄ-𝟶𝟷𝟼.𝟿𝟷 ᴄʜạʏ ᴛʀướᴄ ʙị ɴổ ʟốᴘ ɴêɴ ᴅừɴɢ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ. Đúɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ xᴇ ᴋʜáᴄʜ 𝟻𝟷ʙ- 𝟸𝟼𝟷.𝟺𝟿 ᴄʜạʏ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ɴêɴ ʙị ʙấᴛ ɴɢờ. ᴛàɪ xế ǫᴜâɴ đáɴʜ ʟáɪ ʟáᴄʜ đượᴄ ᴘʜầɴ đầᴜ ɴʜưɴɢ ᴘʜầɴ đᴜôɪ ᴠᴀ ᴠàᴏ xᴇ ᴛảɪ.

ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴀɴʜ ᴄụᴛ ᴠăɴ sơɴ ᴠà ᴄʜị ᴄụᴛ ᴛʜị ᴘʜᴏɴɢ (𝟸𝟶 ᴛᴜổɪ, ᴄùɴɢ ɴɢụ ʜᴜʏệɴ ᴋỳ sơɴ, ɴɢʜệ ᴀɴ) ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙị ᴛʜươɴɢ.

Next Post

Tai nạn liên hoàn ở Bắc Giang: Camera ghi lại phút kinh hoàng, 2 xe tải kẹp nát xe máy

T4 Th3 13 , 2024
Sau vụ tai nạn, hai ô tô tải và xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng. Đoạn camera đã hé lộ toàn bộ diễn biến kinh hoàng. Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h51p ngày 11/3, trên quốc lộ 31 đoạn thuộc địa […]

Bài Liên Quan