ᴄʜâɴ ᴅᴜɴɢ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟷 xɪɴʜ đẹᴘ xấᴜ số

ᴄʜâɴ ᴅᴜɴɢ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟸 xᴜốɴɢ ᴛᴀʏ ᴠớɪ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟷 ᴋʜɪếɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ʀᴀ đɪ ᴍãɪ ᴍãɪ. Đượᴄ ʙɪếᴛ ʜᴜɴɢ ᴛʜủ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟻, ʜọᴄ ᴍᴜộɴ 𝟷 ɴăᴍ, ᴠà ᴛʀêɴ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟà ᴅᴏ ᴄả 𝟸 ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛừ 𝟷 ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʀêɴ ᴍxʜ

ᴛʀướᴄ ʜôᴍ xảʏ ʀᴀ á.ɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ᴛʜì ᴇᴍ ᴠừᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴛʀòɴ 𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ

Ảnh n.ạ.n n.h.â.n

ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟷 ʜẹɴ ɢặᴘ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟸 để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴍᴀʏ ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ.
ɴɢàʏ 𝟽-𝟹, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ, ôɴɢ ʟưᴜ ᴛʀᴜɴɢ ᴅũɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ, ᴛʜị xã ᴀɴ ᴋʜê (ɢɪᴀ ʟᴀɪ), xáᴄ ɴʜậɴ ᴠụ ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ.

𝟸𝟷ʜ ɴɢàʏ 𝟼-𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự xảʏ ʀᴀ ᴛʀướᴄ ᴛʀườɴɢ ᴍẫᴜ ɢɪáᴏ sơɴ ᴄᴀ, ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ.

ʜậᴜ ǫᴜả ʟà ᴇᴍ ɴɢọᴄ ʜ. (𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ), ᴛʀú ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ʙìɴʜ, ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟷ᴀ𝟼 ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀãɪ, ᴛʜị xã ᴀɴ ᴋʜê, ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ.

Đếɴ sáɴɢ 𝟽-𝟹, ɢɪᴀ đìɴʜ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ᴛᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ʜ.. sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ, ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴇᴍ.

ᴛʜᴇᴏ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙướᴄ đầᴜ, ɴɢườɪ ɢâʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ ʟà ᴍɪɴʜ ᴛ. (𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ), ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟸ᴀ𝟷 ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ʏ Đôɴ, ʜᴜʏệɴ Đăᴋ ᴘơ, ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ.

ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴛốɪ 𝟼-𝟹 ᴛ. ᴠà ʜ. ʜẹɴ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ ᴛʀướᴄ ᴛʀườɴɢ ᴍẫᴜ ɢɪáᴏ sơɴ ᴄᴀ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

ᴛạɪ đâʏ ʜᴀɪ ʙêɴ xảʏ ʀᴀ xô xáᴛ, ᴛ. ᴅùɴɢ ᴠậᴛ ɴʜọɴ đâᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ʜ.. sᴀᴜ đó ʜ. đượᴄ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đɪ ᴄùɴɢ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴛʜị xã ᴀɴ ᴋʜê.

ᴛ. sᴀᴜ đó đã ᴛʀìɴʜ ᴅɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đã đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴛʜụ ʟý.

Next Post

Thảm án ở Bình Phước

CN Th3 10 , 2024
ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴛʜɪệɴ ᴛâᴍ ᴋʜᴀɪ đã ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴅᴀᴏ, đɪ xᴇ ᴍáʏ ᴛừ ᴛᴘʜᴄᴍ đếɴ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ để ɢặᴘ ᴠợ ᴄũ. ᴛớɪ ɴơɪ, ᴛâᴍ ᴄʜéᴍ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴋʜɪếɴ ᴠợ ᴄũ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ ʀồɪ đɪ đầᴜ ᴛʜú. ᴛốɪ 𝟿/𝟹, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ᴛạᴍ ɢɪữ […]

Bài Liên Quan