ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ đốɪ ᴛượɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ xâᴍ ʜạɪ ʙé ɢáɪ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ đáɴɢ ᴛʜươɴɢ

ᴄʜáᴜ ᴍ, 𝟷𝟶 ᴛᴜổɪ, ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴄʜᴀ ᴍẹ ʟʏ ʜôɴ ɴêɴ ở ᴄùɴɢ ʙà ɴộɪ. ʟợɪ ᴅụɴɢ đɪềᴜ ɴàʏ, ʙùɪ ᴠăɴ ᴛʀà ɴʜɪềᴜ ʟầɴ xâᴍ ʜạɪ ᴄʜáᴜ ʙé ᴅẫɴ ᴛớɪ ᴛâᴍ ʟý ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀở ɴêɴ ʙấᴛ ổɴ.

ʙùɪ ᴠăɴ ᴛʀà ʙị ʙắᴛ ɢɪữ ᴛạɪ ɴươɴɢ ʀẫʏ ᴄà ᴘʜê ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ᴛʀọɴɢ, ʟâᴍ Đồɴɢ

ɴɢàʏ 𝟶𝟼-𝟶𝟸, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʙắᴄ ᴛʀà ᴍʏ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜáᴜ ᴍ, ʙị xâᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ 𝟸𝟶𝟸𝟹.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɢặᴘ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴅᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ đã ʟâᴜ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄʜáᴜ ᴍ ʙị xâᴍ ʜạɪ ᴄòɴ ǫᴜá ɴʜỏ ᴠà ʙị ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ɴêɴ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛâᴍ ʟý.

ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜáᴜ ᴍ ᴄũɴɢ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴄʜᴀ ᴍẹ ʟʏ ʜôɴ, ᴄʜᴀ đɪ ʟàᴍ xᴀ, ᴄʜáᴜ ở ᴠớɪ ʙà ɴộɪ, ɴʜà xᴀ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư ɴêɴ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ʀấᴛ ʜạɴ ᴄʜế.

ɴʜậɴ địɴʜ đâʏ ʟà ᴠụ ᴠɪệᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴅư ʟᴜậɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʙắᴄ ᴛʀà ᴍʏ đã ʟậᴘ ɴʜɪềᴜ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴠớɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đầʏ đủ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ɴʜằᴍ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ ʙằɴɢ đượᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ɢâʏ áɴ.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴛʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ

ᴋʜɪ xáᴄ địɴʜ đượᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴛʜì đốɪ ᴛượɴɢ đã ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

ᴠớɪ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ᴄᴀᴏ độ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ đồɴɢ ʙộ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ, ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ, ᴛʀɪɴʜ sáᴛ xáᴄ địɴʜ đốɪ ᴛượɴɢ đᴀɴɢ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ᴛʀọɴɢ, ᴛỉɴʜ ʟâᴍ Đồɴɢ ᴠà ᴄó ᴛʜể ᴛʀốɴ sᴀɴɢ ʟàᴏ ᴛʜᴇᴏ đườɴɢ ᴛɪểᴜ ɴɢạᴄʜ.

ᴛʀướᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʙắᴄ ᴛʀà ᴍʏ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ɴɢᴀʏ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ᴛứᴄ ᴛốᴄ ʟêɴ đườɴɢ ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ đốɪ ᴛượɴɢ.

ᴠớɪ sự ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ᴛʀọɴɢ, ᴛỉɴʜ ʟâᴍ Đồɴɢ ɴêɴ ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ xáᴄ địɴʜ đượᴄ ᴠị ᴛʀí ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ đᴀɴɢ ẩɴ ɴáᴜ. sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟻-𝟹-𝟸𝟶𝟸𝟺, ʙùɪ ᴠăɴ ᴛʀà, sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟼, ᴛʜườɴɢ ᴛʀú ᴛạɪ xã ᴛʀà ɢɪᴀɴɢ, ʜᴜʏệɴ ʙắᴄ ᴛʀà ᴍʏ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ, ʙị ʙắᴛ ɢɪữ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟẩɴ ᴛʀốɴ ᴛạɪ ʀẫʏ ᴄà ᴘʜê ᴛʜᴜộᴄ xã ᴘʜú ʜộɪ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ᴛʀọɴɢ, ᴛỉɴʜ ʟâᴍ Đồɴɢ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ đốɪ ᴛượɴɢ ʙùɪ ᴠăɴ ᴛʀà đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʙắᴄ ᴛʀà ᴍʏ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴅɪ ʟý đốɪ ᴛượɴɢ, ᴠà ʀᴀ ʟệɴʜ ɢɪữ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Next Post

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc khiến 2 vợ chồng trẻ t.ử vo.ng, 9 người bị th.ương👇

T2 Th3 11 , 2024
ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴋʜáᴄʜ đâᴍ ᴠàᴏ xᴇ ᴛảɪ ᴅừɴɢ đỗ ᴠᴇɴ đườɴɢ ᴛʀêɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴄᴀᴍ ʟộ – ʟᴀ sơɴ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ᴄʜ.ếᴛ, 𝟽 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜư.ơɴɢ. ᴛốɪ 𝟷𝟶-𝟹, ᴍộᴛ ᴠụ ᴛᴀ.ɪ ɴạ.ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɢɪữᴀ ô ᴛô ᴛảɪ ᴠà xᴇ ᴋʜáᴄʜ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ […]

Bài Liên Quan