Vụ bác sĩ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴘʜâɴ xáᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ: Nghi can là người có chuyên môn tốt, hiền lành

ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴘʜâɴ xáᴄ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ đượᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ đáɴʜ ɢɪá ʟà ʙáᴄ sĩ ᴄó ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛốᴛ, ʜɪềɴ ʟàɴʜ…

 

ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟺, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ, ôɴɢ ɴɢô Đứᴄ ᴛᴜấɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ôɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜếᴛ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ʙáᴄ sĩ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟà ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴠụ áɴ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴘʜâɴ xáᴄ để ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛᴜấɴ, ʙáᴄ sĩ ᴅᴀɴʜ sơɴ (ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ – ᴘᴠ) ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ɴɢᴏạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽 – 𝟾 ɴăᴍ ɴᴀʏ. ʙáᴄ sĩ ᴅᴀɴʜ sơɴ ᴄó ᴠợ ᴄùɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ʀɪêɴɢ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ʟà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

 

“ʙáᴄ sĩ ᴅᴀɴʜ sơɴ ʟà ɴɢườɪ íᴛ ɴóɪ, ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛốᴛ, đượᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ đáɴʜ ɢɪá ʟà ʜɪềɴ ʟàɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɢì ᴋʜáᴄ ʟạ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. ᴛôɪ ǫᴜá ʙấᴛ ɴɢờ ᴛʀướᴄ sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ. ɴʜữɴɢ ɢì ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙáᴄ sĩ ɴàʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ”- Ôɴɢ ᴛᴜấɴ ɴóɪ.

 

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛᴜấɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ địɴʜ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ɢâʏ áɴ ʟà ᴘʜòɴɢ ɴɢʜỉ ᴄủᴀ ʙáᴄ sĩ ᴛʀựᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

Danh Sơn lúc mới bị bắt. Ảnh Tiền Phong

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴠụ áɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜị ᴛ.ᴛ.ʙ.ɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟽, ɴɢụ ᴋᴘ𝟼, ᴘʜườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴅũɴɢ, ᴛᴘ.ʙɪêɴ ʜòᴀ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ) ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ đưᴀ ᴄᴏɴ đɪ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴛʀịɴʜ ʜᴏàɪ Đứᴄ, ᴛᴘ. ʙɪêɴ ʜᴏà.

ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ. ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴠà ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ.

 

ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄáᴄ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ, ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴ, ᴄǫĐᴛ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sự ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴàʏ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ. ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜị ɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛêɴ ʟà ᴅᴀɴʜ sơɴ. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪ sâᴜ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ᴛʀướᴄ đó ᴄʜị ɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ sơɴ ᴠà đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄʜú ý ʟà ᴠàᴏ ɴɢàʏ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ (𝟷𝟹/𝟺), ᴄʜị ᴄó ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ sơɴ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ.

ᴛừ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴛʀêɴ, ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴍờɪ ᴅᴀɴʜ sơɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟾, ɴɢụ ấᴘ 𝟹, xã ʜɪếᴜ ʟɪêᴍ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ), ʜɪệɴ ʟà ʙáᴄ sĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ᴄó sự ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛʀướᴄ ɴêɴ ǫᴜᴀ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜì sơɴ ᴋʜᴀɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɢì đếɴ sự ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴ, ʟɪêɴ ᴛụᴄ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ ᴄʜốɪ ᴛộɪ, đốɪ ᴘʜó ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ.

 

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄᴀᴛᴘ ʙɪêɴ ʜᴏà ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ đốɪ ᴛượɴɢ ᴅᴀɴʜ sơɴ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ʟầɴ ɴàʏ, ᴅướɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴘʜá áɴ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴋếᴛ ʜợᴘ ɴʜữɴɢ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ ᴋʜɪếɴ sơɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜốɪ ᴄãɪ đượᴄ ɴữᴀ, đã ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ᴄʜị ɴ. ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ᴠà ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ sơɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ 𝟷 ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴅạɴɢ ʀᴜʟᴏ ᴄó 𝟻 ᴠɪêɴ đạɴ ᴠà 𝟸 ᴄʜɪếᴄ ɴʜẫɴ ɴɢʜɪ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

Khẩu súng và đạn thu giữ của vị bác sĩ. Ảnh: Công an TP.HCM

𝟸 ᴄʜɪếᴄ ɴʜẫɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ở ᴠà ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴅᴀɴʜ sơɴ. Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ

ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đầᴜ xáᴄ địɴʜ, ᴅᴀɴʜ sơɴ ᴠà ᴄʜị ɴ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 ɴăᴍ, ᴄả 𝟸 ɴɢườɪ đềᴜ đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ʀɪêɴɢ. ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄủᴀ sơɴ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ ᴄʜị ɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ sơɴ ʙɪếᴛ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜị đã ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ, ᴄụ ᴛʜể ʟà đã ᴄó ᴄᴏɴ ᴠớɪ sơɴ.

 

ᴅᴏ ʟᴏ sợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʜᴀɪ ʙêɴ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠà sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄả 𝟸 ɴɢườɪ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟺, ᴋʜɪ ᴄʜị ɴ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛìᴍ sơɴ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ. ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ sơɴ, ᴄʜị ɴ ɴóɪ ᴍệᴛ ᴛʜì sơɴ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜị.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ, sơɴ đã ᴅùɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴀɴ ᴛʜầɴ ʙơᴍ ᴠàᴏ ʙìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ ᴠượᴛ ǫᴜá ʟɪềᴜ ʟượɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ᴄʜị ɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙơᴍ ᴛʜᴜốᴄ, xáᴄ địɴʜ ᴄʜị đã ᴛử ᴠᴏɴɢ, sơɴ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴍổ ᴠà ᴘʜâɴ xáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʜàɴʜ 𝟹 ᴘʜầɴ đᴇᴍ đɪ ᴠứᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴋᴄɴ ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴠà xã ᴛʜɪệɴ ᴛâɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ.

Next Post

Công an thông tin về vụ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴘʜâɴ xáᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

T2 Th4 29 , 2024
ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷𝟹.𝟺.   ɴɢàʏ 𝟸𝟽.𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ […]

Bài Liên Quan