Rùng mình lời khai của bác sĩ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴘʜâɴ xáᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ở Đồng Nai

ʙướᴄ đầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ đốɪ ᴛượɴɢ đã ᴅùɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴀɴ ᴛʜầɴ ʙơᴍ ᴠàᴏ ʙìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ, ᴠượᴛ ʟɪềᴜ ʟượɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

 

ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟺, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ɴᴀɪ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜỏɪ ᴄᴜɴɢ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴅᴀɴʜ sơɴ (𝟹𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴠà “xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴛʜɪ ᴛʜể”.

ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ sơɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷 ɴăᴍ ɴᴀʏ, ʏ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ ᴄʜị ʙíᴄʜ ɴɢ. (𝟹𝟽 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴅũɴɢ, ᴛᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ) ʟà ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế. ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ᴄả ʜᴀɪ đã ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ʀɪêɴɢ.

Công an khám xét nhà Sơn

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ᴄʜị ɴàʏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ sơɴ. sợ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ sẽ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄả ʜᴀɪ ɴɢườɪ ɴêɴ sơɴ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ xử ʟý.

Đếɴ ᴛʀưᴀ 𝟷𝟹-𝟺, sơɴ đᴀɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛʜì ᴄʜị đếɴ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ, ᴄùɴɢ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ. Íᴛ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ đó, ɴɢʜᴇ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴛʜᴀɴ ᴍệᴛ, sơɴ đã ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ᴄʜị ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʀựᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

 

ʙướᴄ đầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ sơɴ đã ᴅùɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴀɴ ᴛʜầɴ ʙơᴍ ᴠàᴏ ʙìɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴướᴄ, ᴠượᴛ ʟɪềᴜ ʟượɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴋʜɪ ɴạɴ ɴʜâɴ đã ʙấᴛ ᴛỉɴʜ, ɢã ʙáᴄ sĩ ɴàʏ đã ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴍổ ᴘʜâɴ xáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ đᴇᴍ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ở ᴛᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ ᴠà ở ᴋʜᴜ ʀừɴɢ ᴛʜᴜộᴄ xã ᴛʜɪệɴ ᴛâɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ᴄửᴜ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴛạɪ ɴʜà ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ 𝟷 ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴠà 𝟻 ᴠɪêɴ đạɴ

 

ᴛʀướᴄ sự ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ độᴛ ɴɢộᴛ ᴄủᴀ ᴄʜị ɴɢ., ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ᴄʜị đã ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ. ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛêɴ ᴅᴀɴʜ sơɴ. ʙᴀɴ đầᴜ, ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ, sơɴ ᴋʜᴀɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴍấᴛ ᴛíᴄʜ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ. Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟼-𝟺, ʙằɴɢ ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄứ ʀõ ʀàɴɢ, sơɴ đã ᴘʜảɪ ᴄúɪ đầᴜ ɴʜậɴ ᴛộɪ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴʜà sơɴ ᴠà ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ᴍộᴛ ᴋʜẩᴜ súɴɢ ᴅạɴɢ ʀᴜʟᴏ ᴄó 𝟻 ᴠɪêɴ đạɴ; 𝟸 ᴄʜɪếᴄ ɴʜẫɴ ɴɢʜɪ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ.

Uyên Châu

Next Post

Vụ bác sĩ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ᴘʜâɴ xáᴄ ᴘʜɪ ᴛᴀɴɢ: Nghi can là người có chuyên môn tốt, hiền lành

T2 Th4 29 , 2024
ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴘʜâɴ xáᴄ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ đượᴄ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ đáɴʜ ɢɪá ʟà ʙáᴄ sĩ ᴄó ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛốᴛ, ʜɪềɴ ʟàɴʜ…   ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟺, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴛɪềɴ ᴘʜᴏɴɢ, ôɴɢ ɴɢô Đứᴄ ᴛᴜấɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ôɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ […]

Bài Liên Quan