×
×

ʏ áɴ ᴛ.ử ʜ.ìɴʜ ᴋẻ đóɴɢ đɪɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ʙ.é ɢ.áɪ 𝟺 ᴛ.ᴜổɪ

ᴛᴀɴᴅ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ  áɴ ᴛ.ử ʜ.ìɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ đóɴɢ đɪɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ʙ.é ɢ.áɪ 𝟺 ᴛ.ᴜổɪ ᴋʜɪếɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ.

ᴛᴀɴᴅ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ᴠừᴀ ᴍở ᴘʜɪêɴ xéᴛ xử ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ, ᴛᴜʏêɴ ʏ áɴ ᴛ.ử ʜ.ìɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏêɴ (𝟹𝟷 ᴛ.ᴜổɪ, ᴛʀú ʜà ɴộɪ) ᴠề 𝟸 ᴛộɪ ɢ.ɪếᴛ ɴ.ɢườɪ ᴠà ᴄố ý ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ.

ʙị ᴄáᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏêɴ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ. Ảɴʜ ᴘʜÚᴄ ʙÌɴʜ

ᴛʀướᴄ đó, ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶.𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ.ʜà ɴộɪ ᴛᴜʏêɴ ᴍứᴄ áɴ ɴʜư ᴛʀêɴ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ ʜᴜʏêɴ. sᴀᴜ ᴘʜɪêɴ sơ ᴛʜẩᴍ, ʜᴜʏêɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄó đơɴ xɪɴ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ, sᴀᴜ đó ᴛʜᴀʏ đổɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜáɴɢ ᴄáᴏ sᴀɴɢ ᴋêᴜ ᴏᴀɴ.

ʙị ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʙị ʙứᴄ ᴄᴜɴɢ, ɴ.ʜụᴄ ʜ.ìɴʜ, ᴅᴏ đó đề ɴɢʜị ʜộɪ đồɴɢ xéᴛ xử (ʜĐxx) ʜủʏ áɴ sơ ᴛʜẩᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xéᴛ xử ʟạɪ.

ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴘʜúᴄ ᴛʜẩᴍ, ᴛᴀɴᴅ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ɴʜậɴ địɴʜ ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ ᴋếᴛ ᴛộɪ ʟà ᴄʜíɴʜ xáᴄ. ʙị ᴄáᴏ ᴋʜôɴɢ đưᴀ ʀᴀ đượᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʜᴏặᴄ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴛʜể ʜɪệɴ ʙị ʙứᴄ ᴄᴜɴɢ.

ᴍặᴛ ᴋʜáᴄ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ʙị ᴄáᴏ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ᴛʜể ʜɪệɴ sự ᴍ.ᴀɴ ʀ.ợ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴄôɴ đồ, ᴠì độɴɢ ᴄơ đê ʜèɴ. ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ʟà ᴛ.ʀẻ ᴇ.ᴍ, đốɪ ᴛượɴɢ ᴄầɴ đượᴄ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ᴄʜăᴍ sóᴄ, ʙảᴏ ᴠệ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ đặᴄ ʙɪệᴛ.

ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ đã ɴêᴜ, ᴛᴀɴᴅ ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɢɪữ ɴɢᴜʏêɴ ᴍứᴄ áɴ ᴍà ᴄấᴘ sơ ᴛʜẩᴍ đã ᴛᴜʏêɴ ᴠớɪ ʙị ᴄáᴏ.

ᴛʜᴇᴏ ʜồ sơ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟸, ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʟᴜʏếɴ (𝟸𝟽 ᴛ.ᴜổɪ) ᴋếᴛ ʜôɴ ʀồɪ sɪɴʜ đượᴄ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄᴏɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʙé Đ.ɴ.ᴀ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾).

ᴅᴏ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ, ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ʟᴜʏếɴ ʟʏ ʜôɴ. ᴄʜị ʟᴜʏếɴ ɴᴜôɪ ᴄʜáᴜ ᴀ., ᴄòɴ ᴄʜồɴɢ ɴᴜôɪ 𝟸 ᴄʜáᴜ ᴄòɴ ʟạɪ.

ʟʏ ʜôɴ xᴏɴɢ, ᴄʜị ʟᴜʏếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ xưởɴɢ ᴍộᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜ.ᴛʜạᴄʜ ᴛʜấᴛ (ʜà ɴộɪ), ʀồɪ ɴảʏ sɪɴʜ ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏêɴ. ᴄʜị đưᴀ ʙé ᴀ. đếɴ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ, ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ᴠớɪ ʜᴜʏêɴ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ, ʜᴜʏêɴ ᴛʜấʏ ʙ.é ɢ.áɪ ᴄó ᴛʜáɪ độ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ʟờɪ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʜ.àɴʜ ʜ.ạ, đ.áɴʜ đ.ậᴘ ᴠà ɢ.ɪếᴛ ʜ.ạɪ ᴄʜáᴜ, ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ, ᴋʜôɴɢ để ᴄʜáᴜ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ʜᴜʏêɴ ᴠà ᴍẹ ᴄʜáᴜ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟽.𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟸, ʜᴜʏêɴ đóɴɢ 𝟷𝟶 ᴄʜɪếᴄ đɪɴʜ ᴠàᴏ đầᴜ ᴄʜáᴜ ʙé, ʟàᴍ ᴄʜáᴜ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ, đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ xᴀɴʜ ᴘôɴ (ʜà ɴộɪ).

Đếɴ 𝟸𝟸 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟷𝟸.𝟹.𝟸𝟶𝟸𝟸, ʙ.é ɢ.áɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅᴏ ᴠɪêᴍ ɴãᴏ, ᴛʜᴏáɪ ʜóᴀ ɴãᴏ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ (ᴄ.ʜếᴛ ɴãᴏ), ʜậᴜ ǫᴜả ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴠùɴɢ đầᴜ ʙị ᴛáᴄ độɴɢ ʙởɪ 𝟷𝟶 ᴅị ᴠậᴛ ʙằɴɢ ᴋɪᴍ ʟᴏạɪ xᴜʏêɴ ǫᴜᴀ.

Next Post

Ai ác bằng Chu Nguyên Chương, phát minh ra hình phạt chỉ với một tờ giấy nhưng độ tàn bạo không kém gì lăng trì

T5 Th4 20 , 2023
Chu Nguyên Chương đã nghĩ ra loại hình phạt tàn khốc tới mức các tù nhân vừa nghe nhắc tới tên đã một mực đòi c.hết thay vì chịu đựng nó. […]

Có Thể Bạn Muốn Xem