×
×

Danh tính kẻ “c.ướp đ.ời co.n gá.i” khách nước ngoài trên du thuyền Hải Phòng: Lời khai “lạn.h gá.y”

ᴄʜɪềᴜ 𝟿/𝟺, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴄáᴛ ʜảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴠàᴏ ᴛʀưᴀ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴄáᴛ ʜảɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴄᴇʀʏs ᴀɴɴ (𝟷𝟿 ᴛ.ᴜổɪ, ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴀɴʜ) ᴠề ᴠɪệᴄ ʙị xâᴍ ʜạɪ ᴛʜâɴ ᴛʜể ᴋʜɪ ᴛʀảɪ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀêɴ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏềɴ ɴɢʜỉ đêᴍ 𝟻 sᴀᴏ ᴛạɪ ᴠịɴʜ ʟᴀɴ ʜạ.

 

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ɴữ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ɴɢʜỉ đêᴍ ᴛʀêɴ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏềɴ 𝟻 sᴀᴏ ᴇʀᴀ số ʜɪệᴜ ʜᴘ-𝟺𝟾𝟾𝟾 ɴᴇᴏ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ǫᴜᴀɪ ᴛơ, ᴠịɴʜ ʟᴀɴ ʜạ, ʜᴜʏệɴ ᴄáᴛ ʜảɪ, ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴠàᴏ ᴛốɪ 𝟾/𝟺 ᴛʜì ʙị ɴᴀᴍ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ ᴅᴜ ᴛʜᴜʏềɴ ɴàʏ ʟà ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ʜảɪ (𝟹𝟺 ᴛ.ᴜổɪ, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜị xã Đôɴɢ ᴛʀɪềᴜ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ) ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ đứɴɢ đắɴ ᴋʜɪếɴ ᴄô ᴍấᴛ đờɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ.

ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀìɴʜ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴄáᴛ ʜảɪ đã ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴍờɪ ɴữ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ᴄùɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠăɴ ʜảɪ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ để ʟàᴍ ʀõ.

ʙướᴄ đầᴜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ɴᴀᴍ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟà ᴅᴏ ᴛʀướᴄ đó ᴄó ᴜốɴɢ ʀượᴜ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ᴄʜủ đượᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠɪệᴄ “ʟấʏ đờɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ” ɴữ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ.

 

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏệɴ ᴄáᴛ ʜảɪ, ᴛᴘ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ sớᴍ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴠàᴏ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴅư ʟᴜậɴ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴘʜᴇɴ ɴáᴏ ʟᴏạɴ ᴋʜɪ ᴅᴜ ᴋʜáᴄʜ ʙị “ɢɪở ᴛʀò” ᴛạɪ ʜᴏᴍᴇsᴛᴀʏ ở ʜà ɢɪᴀɴɢ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄʜị ᴛ.ɴ.ʟ (𝟸𝟿 ᴛ.ᴜổɪ, ᴛʀú ʜà ɴộɪ), ʙị ᴛʀɪệᴜ ᴛạ ᴍềɴʜ (𝟹𝟷 ᴛ.ᴜổɪ, ᴛʀú xã ᴛʜôɴɢ ɴɢᴜʏêɴ, ʜ.ʜᴏàɴɢ sᴜ ᴘʜì, ʜà ɢɪᴀɴɢ) “ɢɪở ᴛʀò” ᴋʜɪ đɪ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠà ɴɢʜỉ ᴛạɪ ʜᴏᴍᴇsᴛᴀʏ ʜᴏàɴɢ sᴜ ᴘʜì ʙᴜɴɢᴀʟᴏᴡ, ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟿, ᴀɴʜ ᴛʀɪệᴜ ᴍềɴʜ ᴋɪɴʜ (𝟹𝟽 ᴛ.ᴜổɪ, ᴄʜủ ʜᴏᴍᴇsᴛᴀʏ) đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ.

 

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ᴀɴʜ ᴋɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴍềɴʜ ʟà ᴇᴍ ᴄậᴜ ᴄủᴀ ᴀɴʜ. ᴍềɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛự ᴅᴏ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜợᴘ đồɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠớɪ ʜᴏᴍᴇsᴛᴀʏ. ᴛʜɪ ᴛʜᴏảɴɢ, ᴋʜáᴄʜ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ đɪ ᴛʜᴀᴍ ǫᴜᴀɴ ʙằɴɢ xᴇ ôᴍ, ᴄơ sở sẽ ɢọɪ ᴍềɴʜ ᴄʜở.

ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ᴋɪɴʜ, ᴄʜị ʟ. ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴠɪêɴ ᴅᴜ ʟịᴄʜ. ᴄʜị ʟ. ᴄʜỉ đɪ ᴛʜᴇᴏ đᴏàɴ ᴋʜáᴄʜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴛớɪ ʜᴏàɴɢ sᴜ ᴘʜì, ʟưᴜ ᴛʀú ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜôɴ ɴậᴍ ʜồɴɢ 𝟸 đêᴍ ᴛạɪ 𝟸 ʜᴏᴍᴇsᴛᴀʏ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ. sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴏàɴ ᴋʜáᴄʜ ᴠề ʜà ɴộɪ, ᴄʜị ʟ. ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ʜᴏàɴɢ sᴜ ᴘʜì ʙᴜɴɢᴀʟᴏᴡ ᴛʜᴜê ᴘʜòɴɢ ʀɪêɴɢ. ᴛạɪ đâʏ, ᴘʜòɴɢ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴄó ᴋʜóᴀ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄʜị ʟ. ᴄʜᴏ ʀằɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị “ʜạɪ đờɪ”, ᴘʜíᴀ ʜᴏᴍᴇsᴛᴀʏ ᴋʜôɴɢ ʜỏɪ ʜᴀɴ, độɴɢ ᴠɪêɴ, ᴋʜôɴɢ đứɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ʙị ʜạɪ, ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ ᴋɪɴʜ, đâʏ ʟà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ.

“ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴắᴍ đượᴄ sự ᴠɪệᴄ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴀɴ ủɪ ᴄʜị ʟ. ᴠà ʙàɴ ᴠề ʜướɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ. ᴄʜị ʟ. đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴộɪ ʙộ để ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛớɪ ᴄơ sở, ᴀɪ ᴄó ᴛộɪ ɴɢườɪ đấʏ ᴄʜịᴜ ɴêɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴄố ɢắɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴍềɴʜ để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sáɴɢ ʜôᴍ đó ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʟạᴄ đượᴄ ᴠớɪ ᴀɴʜ ᴍềɴʜ”, ᴀɴʜ ᴋɪɴʜ ɴóɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜủ ᴄơ sở ʜᴏàɴɢ sᴜ ᴘʜì ʙᴜɴɢᴀʟᴏᴡ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ᴍềɴʜ ɢɪở ᴛʀò xấᴜ, ᴄʜị ʟ. ᴠẫɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴠà ăɴ ᴄơᴍ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ để ᴄʜờ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍềɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴠề ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴộɪ ʙộ. ᴄơ sở ᴄũɴɢ ʀấᴛ ᴄố ɢắɴɢ để ᴛìᴍ ᴍềɴʜ.

“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʜᴀʏ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴠớɪ ᴄʜị ʟ. ᴠề ᴠɪệᴄ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ʜᴀʏ để ᴄʜị ʟ. ɪᴍ ʟặɴɢ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴóɪ, ɴếᴜ ᴄʜị ʟ. ᴄó ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ɴộɪ ʙộ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴋếᴛ ɴốɪ ᴋʜɪ ᴍềɴʜ ᴛʀở ᴠề”, ᴀɴʜ ᴋɪɴʜ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ. ᴀɴʜ ᴋɪɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ ᴍềɴʜ.

ᴄụ ᴛʜể, ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟿, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜ.ʜᴏàɴɢ sᴜ ᴘʜì (ʜà ɢɪᴀɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴛạᴍ ɢɪữ ʜìɴʜ sự ᴛʀɪệᴜ ᴛạ ᴍềɴʜ (𝟹𝟷 ᴛ.ᴜổɪ, ᴛʀú xã ᴛʜôɴɢ ɴɢᴜʏêɴ, ʜ.ʜᴏàɴɢ sᴜ ᴘʜì) để ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ “ʜạɪ đờɪ”.

ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟà ᴄʜị ᴛ.ɴ.ʟ (𝟸𝟿 ᴛ.ᴜổɪ, ᴛʀú ʜà ɴộɪ), ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴠɪêɴ ᴅᴜ ʟịᴄʜ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ᴄʜị ʟ. ᴋể ʟạɪ, ᴛốɪ 𝟷𝟽/𝟿, sᴀᴜ ᴋʜɪ ăɴ ᴄơᴍ ᴛốɪ ᴄùɴɢ đᴏàɴ ᴅᴜ ʟịᴄʜ, ᴄʜị ᴛʀở ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴠàᴏ ʟúᴄ 𝟷𝟶 ɢɪờ 𝟹𝟶. Đêᴍ ʜôᴍ đó, ᴋʜɪ đᴀɴɢ ɴɢủ sᴀʏ, ᴄʜị ʟ. ʙị ᴍộᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ʟẻɴ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ᴠà ᴄưỡɴɢ éᴘ.

“ᴛôɪ ʀấᴛ ᴘʜẫɴ ɴộ ᴠà ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍọɪ ᴄʜᴜʏệɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ở đó ʙɪếᴛ, ʜọ ᴋʜôɴɢ ʜề xɪɴ ʟỗɪ, ᴋʜôɴɢ đứɴɢ ᴠề ᴘʜíᴀ ɴɢườɪ ʙị ʜạɪ ᴍà ʟạɪ ʙàʏ ᴛỏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ đượᴄ ᴛʜỏᴀ ʜɪệᴘ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴛɪềɴ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴛʀáɴʜ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ”, ᴄʜị ʟ. ɴóɪ.

ᴄʜị ʟ. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙảɴ ᴛʜâɴ ɴʜấᴛ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ᴛʜỏᴀ ʜɪệᴘ. sự ᴠɪệᴄ đã xảʏ ʀᴀ ʀồɪ ᴠà ᴄʜị ᴍᴜốɴ đốɪ ᴛượɴɢ đã ʟàᴍ ʜạɪ ᴍìɴʜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ..

Next Post

B.ắt ‘t.ú b.à’ m.ua b.án h.àng chục cô gái về làm nhân viên phục vụ karaoke

T2 Th4 10 , 2023
Sau khi mua các cô gái với giá từ 17-25 triệu đồng, Hoa yêu cầu họ viết giấy nợ, hàng ngày phục vụ quán karaoke về phải chia 50% số […]

Có Thể Bạn Muốn Xem