×
×

Chân dung ‘tú bà’ m.ua b.án hàng chục c.ô g.ái

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍ.ᴜᴀ ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ᴠớɪ ɢɪá ᴛừ 𝟷𝟽-𝟸𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ʜᴏᴀ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʜọ ᴠɪếᴛ ɢɪấʏ ɴợ, ʜàɴɢ ɴɢàʏ ᴘ.ʜụᴄ ᴠ.ụ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴠề ᴘʜảɪ ᴄʜɪᴀ 𝟻𝟶% số ᴛɪềɴ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʜᴏᴀ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟺, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ᴛʀɪệᴛ ᴘʜá đườɴɢ ᴅâʏ ᴍ.ᴜᴀ ʙáɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄô ɢáɪ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴠề ᴛᴘ ʙᴜôɴ ᴍᴀ ᴛʜᴜộᴛ (ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ) để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛạɪ ᴄáᴄ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍộᴛ ᴛụ đɪểᴍ ᴄʜᴜʏêɴ ᴄʜăɴ ᴅắᴛ ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ ᴛʀêɴ đườɴɢ Đặɴɢ ᴛʜáɪ ᴛʜâɴ (ᴛᴘ ʙᴜôɴ ᴍᴀ ᴛʜᴜộᴛ, ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ).

ᴛạɪ đâʏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜᴏᴀ (𝟹𝟿 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ɴôɴɢ), ʜà ᴠăɴ ᴍɪɴʜ (𝟷𝟿 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛỉɴʜ ɢɪᴀ ʟᴀɪ), ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʟâᴍ (𝟹𝟺 ᴛᴜổɪ) ᴠà ᴠõ ᴛʀườɴɢ ᴄôɴɢ (𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ, ᴄùɴɢ ɴɢụ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ). ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ɴàʏ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜᴏᴀ ʟà ɴɢườɪ ᴄầᴍ đầᴜ.

ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜᴏᴀ ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. (Ảɴʜ: sỹ Đứᴄ)

ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ʙắᴛ ɢɪữ ᴛʜêᴍ ɴɢᴜʏễɴ ʟɪêᴍ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ) ᴠà ɴɢᴜʏễɴ ɴɢọᴄ Ảɴʜ (𝟸𝟹 ᴛᴜổɪ, ᴄùɴɢ ɴɢụ ᴛỉɴʜ ᴘʜú ʏêɴ). ʙướᴄ đầᴜ, ʟɪêᴍ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ đã ʙáɴ 𝟹 ᴄô ɢáɪ ᴄʜᴏ ʜᴏᴀ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ, ʜᴏᴀ đã ᴍᴜᴀ ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ᴛớɪ ᴛừ ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ɴʜư: ʙếɴ ᴛʀᴇ, sóᴄ ᴛʀăɴɢ, Đồɴɢ ᴛʜáᴘ, ᴄầɴ ᴛʜơ, Đồɴɢ ɴᴀɪ, sơɴ ʟᴀ, ʜà ᴛĩɴʜ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, Đắᴋ ɴôɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ Đắᴋ ʟắᴋ, ᴠớɪ ɢɪá ᴛừ 𝟷𝟽 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đếɴ 𝟸𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

sᴀᴜ đó, ʜᴏᴀ đưᴀ ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ᴠàᴏ ɴʜà ᴛʀọ để ǫᴜảɴ ʟý, ᴛʜᴜ ɢɪữ ɢɪấʏ ᴛờ ᴛùʏ ᴛʜâɴ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴠɪếᴛ ɢɪấʏ ɴợ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ ᴛươɴɢ ứɴɢ đã ᴍᴜᴀ. ʜàɴɢ ɴɢàʏ, ʜᴏᴀ đưᴀ đóɴ ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ đɪ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄáᴄ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ʙᴜôɴ ᴍᴀ ᴛʜᴜộᴛ. Đɪ ʟàᴍ ᴠề, ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ᴘʜảɪ ᴄʜɪᴀ 𝟻𝟶% số ᴛɪềɴ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʜᴏᴀ.

Đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã xáᴄ địɴʜ ᴄó 𝟷𝟾 ᴄô ɢáɪ ʙị ʜᴏᴀ ᴄʜăɴ ᴅắᴛ.

ʜɪệɴ ᴠụ áɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ.

ʜɪỀɴ ᴍᴀɪ

Next Post

Nguyên nhân bất ngờ khiến hiệu trưởng đ.ánh hiệu phó tại sân trường

T3 Th4 11 , 2023
Do mâu thuẫn về việc đóng, mở cổng trường, hiệu trưởng và hiệu phó một trường học ở tỉnh Quảng Bình đã xô xát, khiến 1 người nhập viện. Chiều 9-4, ông Đặng Đại Tình, […]

Có Thể Bạn Muốn Xem