Ch.áy nhà trong đêm ở Hải Phòng, 3 mẹ con t.uvo.ng thương tâm

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜảɪ ᴘʜòɴɢ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ʙảᴏ (ʜảɪ ᴘʜòɴɢ) đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ ɴʜà ᴋʜɪếɴ 𝟹 ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴠàᴏ ʀạɴɢ sáɴɢ 𝟷/𝟸.
sáɴɢ 𝟷/𝟸, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ, ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ xã ᴄổ ᴀᴍ (ʜᴜʏệɴ ᴠĩɴʜ ʙảᴏ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜôɴ 𝟸 ᴄủᴀ xã ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴠụ ᴄʜáʏ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪếɴ 𝟹 ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ.


ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ ɴʜà ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ở ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, 𝟹 ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴘᴠ, ᴠụ ᴄʜáʏ xảʏ ʀᴀ ᴠàᴏ ʟúᴄ 𝟸 ɢɪờ 𝟸𝟶 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟷/𝟸. ɴɢườɪ ᴍẹ ʙị ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛêɴ s, sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟷, ᴄòɴ 𝟸 ᴄᴏɴ ʙị ᴛử ᴠᴏɴɢ sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟼 ᴠà sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟾.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ xã ᴄổ ᴀᴍ, ʀấᴛ ᴍᴀʏ ᴍộᴛ ᴄʜáᴜ ʙé ʜọᴄ ʟớᴘ 𝟷𝟶 (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟾, ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴄʜị s) ᴛʜᴏáᴛ đượᴄ ᴋʜỏɪ đáᴍ ᴄʜáʏ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴛʜôɴ 𝟸 (xã ᴄổ ᴀᴍ), ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị s ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄủᴀ xã ᴄổ ᴀᴍ ᴍà ᴄʜỉ ᴛạᴍ ᴛʀú ᴛạɪ xã. ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị s ᴛʜᴜê ᴄăɴ ɴʜà ʀộɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻𝟶ᴍ𝟸 để ʙáɴ ᴄʜáᴏ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ᴋʜɪ ɴɢôɪ ɴʜà ʙị ᴄʜáʏ ᴛʜì ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜị s đɪ ʟàᴍ đêᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ở ɴʜà.

ʜɪệɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ɴàʏ.

 

Xem thêm: