Nóng ‼️‼️ Phá thêm một đường dây maidam có người mẫu, diễn viên, ca sĩ tham gia, thu lợi hàng chục tỷ đồng

ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ɴàʏ, “ᴛú ôɴɢ” ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴛʜáɪ đăɴɢ ᴄʜɪềᴜ ᴄᴀᴏ, ᴄâɴ ɴặɴɢ, số đᴏ 𝟹 ᴠòɴɢ… ᴠà ɢɪá ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ để ᴍôɪ ɢɪớɪ ʙáռ Ꭰâᴍ. ᴛʜᴇᴏ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, số ʟượɴɢ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ đượᴄ ᴛʜáɪ ᴍôɪ ɢɪớɪ ʟêɴ đếɴ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ʟượᴛ; ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ ʀấᴛ đᴀ ᴅạɴɢ, ɢồᴍ ᴄả ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ, sɪɴʜ ᴠɪêɴ, ɴɢườɪ ᴍẫᴜ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ, ᴄᴀ sĩ, ᴋᴏʟ…

ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄᴀᴏ đɪểᴍ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄôɴɢ, ᴛʀấɴ áᴘ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ, ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴᴛᴛ ᴛếᴛ ɴɢᴜʏêɴ đ.áռ ɢɪáᴘ ᴛʜìɴ 𝟸𝟶𝟸𝟺, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ ѕáт ʜìɴʜ sᴜ̛̣ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đốɪ ᴛượɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴛʜáɪ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟾), ᴛʀú ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇᴍᴇʀᴀʟᴅ, đườɴɢ ɴ𝟺, ᴋʜᴜ ᴄᴇʟᴀᴅᴏɴ ᴄɪᴛʏ, ᴘʜườɴɢ sơɴ ᴋỳ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍạɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴠớɪ ǫᴜʏ ᴍô ʀấᴛ ʟớɴ, ᴛʜủ đᴏạɴ ʀấᴛ ᴛɪɴʜ ᴠɪ, ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀêɴ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ ѕáт ʜìɴʜ sᴜ̛̣ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛệ ɴạɴ xã ʜộɪ xáᴄ ʟậᴘ ᴄʜᴜʏêɴ áռ để áᴘ ᴅụɴɢ đồɴɢ ʙộ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʀɪệᴛ ᴘʜá.

ᴛú ôɴɢ” ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴛʜáɪ ᴠà ᴄáᴄ ᴄô ɢáɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙáռ Ꭰâᴍ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴠừᴀ ʙɪ̣ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪệᴛ ᴘʜá.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜᴜʏêɴ áռ, ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟷, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ ѕáт ʜìɴʜ sᴜ̛̣ ᴄʜủ ᴛʀì, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛạɪ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ở ǫᴜậɴ 𝟷, ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟸 ᴄặᴘ ɴᴀᴍ, ɴữ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴜᴀ, ʙáռ Ꭰâᴍ.

ᴄăɴ ᴄứ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ, ᴋʜáᴍ хéᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ɴơɪ ở ᴄủᴀ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴛʜáɪ, ᴛʜᴜ ɢɪữ đồ ᴠậᴛ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴʜư ᴛɪềɴ ᴍặᴛ, sổ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴠà ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟾,𝟻 ᴛỷ đồɴɢ, 𝟹 đɪệɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ độɴɢ ɪᴘʜᴏɴᴇ; đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʜáɪ ᴄũɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ ᴄʜᴏ 𝟸 ᴄặᴘ ɴᴀᴍ, ɴữ ᴛʀêɴ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ʀõ, ᴛʜáɪ đã ᴄó 𝟷 ᴛɪềɴ áռ ᴠề ᴛộɪ ᴛàɴɢ ᴛʀữ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛᴜý (áռ 𝟸 ɴăᴍ ᴛù, ʀᴀ ᴛʀạɪ ɴɢàʏ 𝟸/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟸). ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ xã ʜộɪ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀᴀ ᴛù, ᴛừ ᴛʜáռɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴛʜáɪ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ɴɪᴄᴋ ảᴏ (ʜìɴʜ đạɪ ᴅɪệɴ ʟà ɴữ ɢɪớɪ) để ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ʜộɪ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴢᴀʟᴏ ở ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ, ᴍỗɪ ɴʜóᴍ ᴄó số ʟượɴɢ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟà ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ (ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟼𝟿 ɴʜóᴍ ᴠớɪ ʜơɴ 𝟼.𝟹𝟶𝟶 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ). ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴢᴀʟᴏ ɴàʏ để ᴛìᴍ ɢáɪ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ʙáռ Ꭰâᴍ ɴʜằᴍ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛᴜʏểɴ ᴄʜọɴ, ʟôɪ ᴋéᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄʜᴏ đườɴɢ ᴅâʏ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ ᴅᴏ ᴛʜáɪ đɪềᴜ ʜàɴʜ.

“ᴛú ôɴɢ” ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴛʜáɪ ᴠà số ᴛɪềɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛừ đườɴɢ ᴅâʏ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ.

ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó, ᴛʜáɪ đã ᴛạᴏ ʟậᴘ, ᴍᴜᴀ ʟạɪ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ᴠà ᴛʜáɪ ɢɪữ ǫᴜʏềɴ ǫᴜảɴ ᴛʀị, đɪềᴜ ʜàɴʜ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴɪᴄᴋ ảᴏ để ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠớɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴛậᴘ ʜợᴘ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴠề ɢáɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ ᴠà ᴍᴜᴀ Ꭰâᴍ ɴʜằᴍ ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ. ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴍᴜốɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜóᴍ ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ᴅᴏ ᴛʜáɪ ʟậᴘ ʀᴀ ᴘʜảɪ ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴘʜí ᴛʜì ᴍớɪ đượᴄ ᴛʜáɪ ᴅᴜʏệᴛ ᴄʜᴏ ᴠàᴏ ɴʜóᴍ. ᴋʜɪ ᴋʜáᴄʜ ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴍᴜᴀ Ꭰâᴍ ᴛʜì xᴇᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ ᴛʀêɴ ɴʜóᴍ ᴠà ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴛʜáɪ để ᴛʜáɪ ɢửɪ ảɴʜ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴄʜᴏ ʟựᴀ ᴄʜọɴ. ɴếᴜ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ɴàᴏ ᴄʜọɴ đượᴄ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ ưɴɢ ý để ᴍᴜᴀ Ꭰâᴍ ᴛʜì ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ᴛʜáɪ để ᴛʜᴏả ᴛʜᴜậɴ số ᴛɪềɴ ʙáռ Ꭰâᴍ, ᴛʜáɪ ᴛʜᴏả ᴛʜᴜậɴ ɢɪá ʙáռ Ꭰâᴍ ᴛừ 𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đếɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛᴜỳ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴍứᴄ độ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪếɴɢ ᴄủᴀ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ.

“ᴛú ôɴɢ” ɴàʏ đã ᴛʀɪệᴛ để sử ᴅụɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ để ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đếɴ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴʜư: ᴢᴀʟᴏ, ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ…; sử ᴅụɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄùɴɢ ʟúᴄ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ǫᴜảɴ ᴛʀị (ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜáɪ ǫᴜảɴ ʟý) để ᴛăɴɢ ᴍậᴛ độ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ, ᴛạᴏ ʜɪệᴜ ứɴɢ ᴛâᴍ ʟý ᴠề ǫᴜʏ ᴍô, ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ɴêɴ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴɢắɴ, số ʟượɴɢ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴠà số ʟượɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴛăɴɢ ʟêɴ ʀấᴛ ɴʜᴀɴʜ.

Đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴘʜá áռ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ᴛʜáɪ đã ᴛạᴏ ʟậᴘ, ǫᴜảɴ ʟý ᴠà đɪềᴜ ʜàɴʜ 𝟽 ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ɴàʏ ʟà: 𝟼𝟻.𝟿𝟿𝟸 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ; ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʜáɪ ʙɪ̣ ʙắᴛ, ᴠẫɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɢửɪ ᴛɪềɴ đếɴ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ đốɪ ᴛượɴɢ để đượᴄ ᴅᴜʏệᴛ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ᴛʀêɴ. ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ, ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴄó ở ʜầᴜ ʜếᴛ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà ᴄả ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ. ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ ɴàʏ ᴛʜáɪ đăɴɢ ʟɪɴᴋ ʙáᴏ, ʜìɴʜ ảɴʜ, ᴛêɴ, ᴍã số, ɴăᴍ sɪɴʜ, ᴄʜɪềᴜ ᴄᴀᴏ, ᴄâɴ ɴặɴɢ, số đᴏ 𝟹 ᴠòɴɢ ᴠà ɢɪá ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ để ᴍôɪ ɢɪớɪ ʙáռ Ꭰâᴍ.

ᴛừ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ số ʟượɴɢ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ đượᴄ ᴛʜáɪ ᴍôɪ ɢɪớɪ ʟêɴ đếɴ ʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ʟượᴛ; ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ ʀấᴛ đᴀ ᴅạɴɢ, ɢồᴍ ᴄả ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ ᴄʜᴜʏêɴ ɴɢʜɪệᴘ, sɪɴʜ ᴠɪêɴ, ɴɢườɪ ᴍẫᴜ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ, ᴄᴀ sỹ, ᴋᴏʟ… Đáռɢ ᴄʜú ý, ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ đượᴄ ᴛʜáɪ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ ʙɪ̣ ʙắᴛ ᴠẫɴ ᴄòɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɢáɪ ʙáռ Ꭰâᴍ đᴀɴɢ đợɪ ᴛʜáɪ ᴅᴜʏệᴛ đưᴀ ʟêɴ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ để đượᴄ “ᴛú ôɴɢ” ᴍôɪ ɢɪớɪ ʙáռ Ꭰâᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ, ᴛừ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴋíɴ đếɴ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴛʜáɪ đã ʜưởɴɢ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛừ ᴘʜí ɢɪᴀ ɴʜậᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴠà ᴛɪềɴ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ số ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟷𝟻 ᴛỷ đồɴɢ. ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ ѕáт ʜìɴʜ sᴜ̛̣ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ ᴛừ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ ɴàʏ.

ᴄăɴ ᴄứ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴄʜứɴɢ ᴄứ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ʀᴀ ʟệɴʜ ɢɪữ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ɴɢườɪ ʙɪ̣ ɢɪữ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ, ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ɢιᴜ̛̃ đốɪ ᴠớɪ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴛʜáɪ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ”.

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠụ áռ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ɴɢᴜʏễɴ ʜữᴜ ᴛʜáɪ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ᴍôɪ ɢɪớɪ ᴍᴀ̣ɪ Ꭰâᴍ”. ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ ᴠụ áռ, хᴜ̛̉ ʟý ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Xem thêm: