ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜéᴍ ᴠợ ᴄᴏɴ ʀồɪ ᴛự sáᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ɴɢủ

ʜᴏàɴɢ ᴅùɴ ᴛʜɪɴ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜéᴍ ᴄʜếᴛ ᴠợ ᴍìɴʜ ʟà ʙà ʜᴏàɴɢ ᴍùɪ sỉ ᴠà ʟàᴍ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ. sᴀᴜ đó ᴛự sáᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ɴɢủ.

ᴠàᴏ ʟúᴄ 𝟺ʜ𝟹𝟶’ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟺, ᴛạɪ ᴛʜôɴ ʙảɴ ᴋʜᴜɴ, xã ʏêɴ ᴄườɴɢ, ʜᴜʏệɴ ʙắᴄ ᴍê, ᴛỉɴʜ ʜà ɢɪᴀɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴠụ áɴ ᴍạɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟàᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ ᴠà 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, đốɪ ᴛượɴɢ ʜᴏàɴɢ ᴅùɴ ᴛʜɪɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟷) đã ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜéᴍ ᴠợ ᴍìɴʜ ʟà ʙà ʜᴏàɴɢ ᴍùɪ sỉ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟶) ᴠà ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟà ʜᴏàɴɢ ᴄàɴ sếɴʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟽). ʜậᴜ ǫᴜả ʙà sỉ ʙị đâᴍ ᴄʜếᴛ ᴛạɪ đườɴɢ ᴍòɴ ᴄáᴄʜ ɴʜà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟶𝟶ᴍ, ᴄòɴ ᴀɴʜ sếɴʜ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢâʏ áɴ, ʜᴏàɴɢ ᴅùɴ ᴛʜɪɴ đã ᴛự sáᴛ ᴠà ᴄʜếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ɴɢủ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ʙắᴄ ᴍê đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để ᴛổ ᴄʜứᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ. ʜɪệɴ ᴠụ áɴ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ʟàᴍ ʀõ.

Next Post

xô xáᴛ, ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟶 đâᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛʀọɴɢ ᴛʜươɴɢ

T6 Th4 21 , 2023
ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟺, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị xã ǫᴜảɴɢ ʏêɴ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ɴữ sɪɴʜ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ 𝟸 ɴữ sɪɴʜ ᴋʜáᴄ ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ. ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, […]

Có Thể Bạn Muốn Xem