LONG BIÊN HÀ NỘI NƠI LẠNH NHẤT LÚC NÀY!

Căng : Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội

Đang ngồi bấm điện thoại, người phụ nữ bị 5 đối tượng xông vào C//HÉ//M tới tấp

5 đối tượng bịt mặt đi xe máy hung hãn

Xuống xe cầm kiếm lao vào cửa hàng’

Chưa rõ mâu thuẫn thế nào nhưng đây là hành động không thể chấp nhận

Tuy không thể rõ mặt nhưng video đã quay lại toàn bộ hành động này, khi xong việc tất cả bỏ chạy

Trình chơi Video

Ngay giữa thủ đô HN

Xem thêm: