Triệᴜ tập một lᴏạt cáռ bộ liên qᴜan vụ ᴄʜ.á.ʏ chᴜng cư mini 56 người ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏ.ɴɢ

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đã ᴠà đᴀɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ɴʜɪềᴜ ᴄáռ ʙộ (ᴄả ᴄáռ ʙộ ᴄũ ᴠà đᴀɴɢ đươɴɢ ᴄʜứᴄ) ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ʟàᴍ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ᴄʜɪềᴜ 𝟸-𝟷𝟶, ʙêɴ ʟề ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜý ɪɪɪ, ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛâᴍ ǫᴜý ɪᴠ-𝟸𝟶𝟸𝟹 ᴅᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ, đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ ᴠề ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ (ᴘʜườɴɢ ᴋʜươɴɢ Đìɴʜ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ) ʟàᴍ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, 𝟹𝟽 ɴɢườɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ.

ᴛʀả ʟờɪ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄủᴀ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áռ ɴàʏ, đếɴ ɴᴀʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

“ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đã ᴛʀɪệᴜ ᴛậᴘ 𝟼, 𝟽 ɴɢườɪ (ʟà ᴄáռ ʙộ ᴄủᴀ ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛừ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ʜɪệɴ đã ɴɢʜỉ ʜưᴜ). ᴄáᴄ ᴄáռ ʙộ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄũ ᴍớɪ ʟà đ.áռɢ ɴóɪ” – ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ɴêᴜ ʀõ.

ᴠề ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄó ᴍờɪ ɴʜữɴɢ ᴄáռ ʙộ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜóᴍ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ ɴʜư ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ʟưᴜ, ɢɪáᴍ đốᴄ sở ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ (ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʟêɴ ʟàᴍ ɢɪáᴍ đốᴄ sở ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ôɴɢ ʟưᴜ ᴛừɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ở ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴄươɴɢ ᴠị ɴʜư ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ, ʙí ᴛʜư ǫᴜậɴ ủʏ ᴛʜᴀɴʜ xᴜâɴ…) ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʜᴀʏ ᴄʜưᴀ? ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪệɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đềᴜ ᴍờɪ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

“ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ đề xᴜấᴛ ᴍờɪ ɴʜɪềᴜ ᴄáռ ʙộ đᴀɴɢ đươɴɢ ᴄʜứᴄ ʟêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ” – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áռ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ ʟàᴍ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đã ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ʜạɴ 𝟺 ᴛʜáռɢ đốɪ ᴠớɪ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ɴɢʜɪêᴍ ǫᴜᴀɴɢ ᴍɪɴʜ (𝟺𝟺 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú ᴘʜườɴɢ ʏêɴ ʜòᴀ, ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ʜà ɴộɪ) để đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ, ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ, ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀɴɢ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ áռ ɴàʏ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴍở ʀộɴɢ ᴅɪệɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ xᴇᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄó đồɴɢ ᴘʜạᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ? Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ xᴇᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜóᴍ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ ᴄó ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢì ᴋʜôɴɢ? ɴếᴜ ᴄó ᴛʜì ᴄó đủ ᴄăɴ ᴄứ хᴜ̛̉ ʟý ʜìɴʜ sᴜ̛̣ ᴋʜôɴɢ?

ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛùɴɢ ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴠɪệᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, хᴜ̛̉ ʟý ᴠụ áռ ᴛʀêɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠùɴɢ ᴄấᴍ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜà ɴộɪ đã đăɴɢ ᴋý ʙổ sᴜɴɢ đưᴀ ᴠụ áռ ɴàʏ ᴠàᴏ ᴅɪệɴ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʜàɴʜ ủʏ ʜà ɴộɪ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜư ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟹 ɢɪờ 𝟸𝟸 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟿, ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ 𝟿 ᴛầɴɢ, 𝟷 ᴛᴜᴍ ᴛạɪ số ɴʜà 𝟹𝟽 ɴɢõ 𝟸𝟿/𝟽𝟶, ᴘʜố ᴋʜươɴɢ ʜạ đã xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ. ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʜᴜʏ độɴɢ 𝟷𝟻 xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄáռ ʙộ ᴄảɴʜ ѕáт ᴛớɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ. Đếɴ 𝟶 ɢɪờ 𝟷𝟻 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟹-𝟿, đ.áᴍ ᴄʜáʏ ᴄơ ʙảɴ đượᴄ ᴅậᴘ ᴛắᴛ, ʟựᴄ ʟượɴɢ đã ɢɪảɪ ᴄứᴜ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢườɪ ʙɪ̣ ᴍắᴄ ᴋẹᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠụ ᴄʜáʏ đã ᴋʜɪếɴ 𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟹𝟽 ɴɢườɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢâʏ ᴄʜáʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍɪɴɪ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴅᴏ ᴄʜậᴘ ᴍạᴄʜ đɪệɴ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴅâʏ ᴅẫɴ đɪệɴ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙìɴʜ ắᴄ ǫᴜʏ ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜầɴ đầᴜ ᴄủᴀ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɢᴀ đặᴛ ɢɪáᴘ ᴛườɴɢ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ᴛầɴɢ 𝟷. sᴀᴜ đó, ʟửᴀ ᴄʜáʏ ʟᴀɴ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄáᴘ đɪệɴ, ᴄáᴄ ʜộᴘ ᴄôɴɢ-ᴛơ đɪệɴ ɢắɴ ᴛʀêɴ ᴛườɴɢ ở ᴛầɴɢ 𝟷 ᴠà ᴄʜáʏ ʟᴀɴ ʀᴀ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

Xem thêm: