Vụ nữ sinh qu.ỳ kh.ó.c trước cửa lớp đến ki.ệt sức, giáo viên đã bị cho thôi việc

ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ Đᴀ ᴘʜúᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄử ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋéᴏ ʟê ʜọᴄ sɪɴʜ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛư ᴠấɴ ʜọᴄ đườɴɢ, ᴄʜᴜʏểɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ.

ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷𝟸 ᴛʀườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ʜọᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ Đᴀ ᴘʜúᴄ, ʜᴜʏệɴ sóᴄ sơɴ, ʜà ɴộɪ ǫᴜỳ ᴋʜóᴄ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ʟớᴘ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛừ ᴛốɪ 𝟸𝟿/𝟿, ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟿, ᴛʀườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ʜọᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ Đᴀ ᴘʜúᴄ đã ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ɢửɪ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ʜà ɴộɪ.

Vụ việc học sinh quỳ trước cửa lớp khóc, giáo viên kéo học sinh xôn xao trên MXH ngày 29/9. Ảnh cắt từ clip

ᴛʀườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ʜọᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ Đᴀ ᴘʜúᴄ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜộɪ ɴɢʜị ᴄáɴ ʙộ ʟãɴʜ đạᴏ ᴍở ʀộɴɢ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟿, ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠề ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄủᴀ ᴄô ɢɪáᴏ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴘʜượɴɢ: ᴋʜôɴɢ ᴄử ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛư ᴠấɴ ʜọᴄ đườɴɢ, ᴄʜᴜʏểɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ ᴍôɴ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ʟớᴘ 𝟷𝟸ᴅ𝟺 sᴀɴɢ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛốɪ 𝟸𝟿/𝟿, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜữɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ ǫᴜỳ ᴋʜóᴄ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ʟớᴘ đếɴ ᴋɪệᴛ sứᴄ, ᴄᴏ ɢɪậᴛ, sᴀᴜ đó đượᴄ ᴄô ɢɪáᴏ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ᴛúᴍ áᴏ ʟôɪ ᴠàᴏ ʟớᴘ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ, ɴữ sɪɴʜ ɴằᴍ ʙệᴛ ɴɢᴏàɪ ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ʟớᴘ ʜọᴄ, ɴữ sɪɴʜ ᴠừᴀ ᴋʜóᴄ ᴠừᴀ ɢọɪ “ᴄô ơɪ”. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ᴄô ɢɪáᴏ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ɴắᴍ áᴏ ᴋéᴏ ɴữ sɪɴʜ ᴠàᴏ ʟớᴘ ᴠà ɴóɪ “ᴄô đừɴɢ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɴʜụᴄ ᴍặᴛ ᴠì ᴄô ɴʜé”.

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ ɢửɪ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ʜà ɴộɪ, ɴữ sɪɴʜ ɴàʏ ʟà ʙí ᴛʜư ʟớᴘ, đượᴄ ɢɪᴀᴏ ɴʜɪệᴍ ᴠụ đặᴛ ʙáɴʜ sɪɴʜ ɴʜậᴛ ɴʜưɴɢ đã đặᴛ ᴋʜáᴄ sᴏ ᴠớɪ ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴄùɴɢ ᴄô ɢɪáᴏ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʀᴀᴏ đổɪ, ᴄô ɢɪáᴏ ʙảᴏ ɴữ sɪɴʜ đứɴɢ ở ᴄửᴀ ʟớᴘ, ᴛự ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄʜɪếᴄ ʙáɴʜ ᴍìɴʜ đặᴛ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟớᴘ ᴋê ʙàɴ ɢʜế ᴠà ʙàʏ ᴄỗ ᴄʜᴜẩɴ ʙị sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴛʜáɴɢ, ᴛʜấʏ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ đɪ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴄửᴀ, ɴữ sɪɴʜ đã ǫᴜỳ ᴛʀướᴄ ᴄửᴀ ʟớᴘ. ᴄô ɢɪáᴏ ʙảᴏ ᴇᴍ đứɴɢ ʟêɴ, ɴʜưɴɢ ɴữ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ đứɴɢ. ᴅᴏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʏếᴜ, ᴇᴍ đã ɴằᴍ ʀᴀ ᴄửᴀ ʟớᴘ ᴠà ʙị ᴄô ɢɪáᴏ ᴛúᴍ áᴏ ʟôɪ ᴠàᴏ. ᴄô ɢɪáᴏ xáᴄ ɴʜậɴ ᴄáᴄʜ xử ʟý ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɴóɴɢ ᴠộɪ ɴêɴ đã ɢâʏ ʜɪểᴜ ʟầᴍ.

ᴋʜɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʟɪᴘ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, ʜɪệᴜ ᴛʀườɴɢ đã ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị ᴛʀấɴ, ᴘʜó độɪ ᴛʀưởɴɢ độɪ ᴀɴ ɴɪɴʜ ʜᴜʏệɴ đề ɴɢʜị ɢɪúᴘ ɢỡ ᴄáᴄ ʙàɪ ᴠɪếᴛ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ʜᴜʏệɴ ᴠà sở xɪɴ ý ᴋɪếɴ ᴄʜỉ đạᴏ.

sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟿, Độɪ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ sóᴄ sơɴ ᴄũɴɢ đã đếɴ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙᴀɴ ɢɪáᴍ ʜɪệᴜ, xᴇᴍ ᴄáᴄ ʙảɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ. sᴀᴜ đó ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʀɪêɴɢ ᴠớɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ɴàʏ ᴠà ᴄáᴄ ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ.

Xem thêm: