Chân dung kẻ th.ủ á.c gi.ế.t cô gái 26 tuổi ở chợ đầu mối Thủ Đức

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴅᴜɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã đâᴍ ɴạɴ ɴʜâɴ ʜơɴ 𝟿𝟶 ɴʜáᴛ.

sáɴɢ 𝟸-𝟷𝟶, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠụ ᴄʜị ʜ.ᴛ.ᴛ.ᴛ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸) ʙị sáᴛ ʜạɪ ở ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜủ Đứᴄ.

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜư ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ɢầɴ 𝟷𝟷 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟹𝟶-𝟿, ᴄʜị ᴛ., ʟàᴍ ɴɢʜề ʙáɴ ʀᴀᴜ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴄʜở ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ᴅᴜɴɢ đếɴ ʙãɪ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ sᴀᴜ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜủ Đứᴄ (ᴘʜườɴɢ ᴛᴀᴍ ʙìɴʜ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ). ᴛạɪ đâʏ ᴅᴜɴɢ ᴅùɴɢ ᴠậᴛ ɴʜọɴ ʟà ᴅᴀᴏ đâᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ ᴠàᴏ ᴠùɴɢ ɴɢựᴄ ᴠà đầᴜ ᴄʜị ᴛ.

ᴅᴜɴɢ ʟấʏ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɪᴘʜᴏɴᴇ 𝟷𝟺 ᴘʀᴏ ᴍᴀx, ᴍộᴛ ʙôɴɢ ᴛᴀɪ ʙằɴɢ ᴋɪᴍ ʟᴏạɪ ᴍàᴜ ᴠàɴɢ… ᴠà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴛ. ʀồɪ ʟêɴ xᴇ ᴍáʏ ʙỏ đɪ.

sᴀᴜ ʜᴀɪ ɢɪờ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴛᴀᴍ ʙìɴʜ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʀɪɴʜ sáᴛ ʙắᴛ ɢɪữ ᴅᴜɴɢ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴛʀốɴ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ʜɪệᴘ ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴛʀở ᴠề ɴʜà ᴛʀᴏɴɢ ʙộ đồ đᴇɴ ᴄùɴɢ ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ, ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴅᴜɴɢ ʜỏɪ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ɢì ɴʜọɴ ᴠậʏ. ᴅᴜɴɢ ᴛʀả ʟờɪ ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢườɪ ᴛᴀ sốɴɢ ᴄʜếᴛ ᴛʜế ɴàᴏ…

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴘʜáᴘ ʏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴅᴜɴɢ đã đâᴍ ᴄʜị ᴛ. ʜơɴ 𝟿𝟶 ɴʜáᴛ. ᴋʜɪ đưᴀ ʜìɴʜ ɴɢườɪ xấᴜ số, ᴅᴜɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ xᴇᴍ.

Xem thêm: