Vụ cô gái bị đ.â.m tại chợ đầu mối Thủ Đức: Người đàn ông chứng kiến nhưng bỏ đi bị xử lý thế nào?

ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʙấᴛ ʙìɴʜ ᴛʀướᴄ ʜàɴʜ độɴɢ ʙỏ đɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ áᴏ ᴛʀắɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɢặᴘ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ. 

ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴄô ɢáɪ ᴛêɴ ʜ.ᴛ.ᴛ.ᴛ. 𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ ʙị sáᴛ ʜạɪ ở ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜủ Đứᴄ (ᴘʜườɴɢ ᴛᴀᴍ ʙìɴʜ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ) ʜɪệɴ ᴠẫɴ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʀùɴɢ ᴍìɴʜ ᴋʜɪ ɴʜắᴄ đếɴ. ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ᴅᴜɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸).

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀưᴀ 𝟹𝟶-𝟿, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đɪ ăɴ ᴛʀưᴀ ᴠề đếɴ ʙãɪ xᴇ ở ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ᴛʜủ Đứᴄ (ᴘʜườɴɢ ᴛᴀᴍ ʙìɴʜ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘʜᴄᴍ) ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜị ᴛ. (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ɴằᴍ ᴄạɴʜ ᴠũɴɢ ᴍáᴜ ɴêɴ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴɴ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄó ᴍặᴛ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ, ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ǫᴜᴀ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ᴄó ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴄʜở ᴄʜị ᴛ. ʙằɴɢ xᴇ ᴍáʏ ᴛớɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀêɴ.

ᴛạɪ đâʏ, ᴅᴜɴɢ ᴠậᴛ ᴄʜị ᴛ. xᴜốɴɢ ʀồɪ ᴅùɴɢ ʜᴜɴɢ ᴋʜí sáᴛ ʜạɪ. ɢâʏ áɴ xᴏɴɢ, ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛẩᴜ ᴛʜᴏáᴛ. ᴄʜị ᴛ. đượᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ đếɴ ᴄʜɪềᴜ ᴛʜì ᴛử ᴠᴏɴɢ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄòɴ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʟúᴄ ᴅᴜɴɢ ǫᴜậᴛ ɴɢã ᴄʜị ʜ.ᴛ.ᴛ.ᴛ, ᴄó ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴍặᴄ áᴏ ᴛʀắɴɢ đứɴɢ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ. ɴɢʜᴇ ᴛɪếɴɢ độɴɢ, ɴɢườɪ ɴàʏ đếɴ ǫᴜᴀɴ sáᴛ, ᴋʜᴏảɴɢ ᴠàɪ ɢɪâʏ sᴀᴜ ᴛʜì ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ʙỏ đɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛư ᴛʜế ᴄʜậᴍ ʀãɪ.

ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙàɴ ᴛáɴ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜậɴ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ, ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴍɪɴʜ ʜùɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư ɢɪᴀ Đìɴʜ (ᴛᴘ ʜᴄᴍ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɢɪả sử ᴛạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɴếᴜ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ʙɪếᴛ ᴄʜị ᴛ. đᴀɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴠà ʙɪếᴛ ᴅᴜɴɢ đᴀɴɢ ᴄầᴍ ᴅᴀᴏ; ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ɢɪúᴘ đỡ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄứᴜ ɢɪúᴘ ᴠà ᴠớɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ, ɴɢườɪ ɴàʏ đếɴ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ ʜᴏặᴄ ᴛʀɪ ʜô ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ đếɴ ɢɪúᴘ đỡ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ᴄô ɢáɪ 𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ ᴋʜôɴɢ ᴍấᴛ ᴍạɴɢ ᴛʜì ᴄầɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ.

ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴍɪɴʜ ʜùɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư ɢɪᴀ Đìɴʜ.

ʟᴜậᴛ sư ʜùɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄầɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ, ᴛʜᴇᴏ đó ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄó ᴛʜể sẽ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴛʜᴇᴏ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴄăɴ ᴄứ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 𝟷 Đɪềᴜ 𝟷𝟹𝟸 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 𝟸𝟶𝟷𝟻 sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ 𝟸𝟶𝟷𝟽 ǫᴜʏ địɴʜ ‘ɴɢườɪ ɴàᴏ ᴛʜấʏ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ đᴀɴɢ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ, ᴛᴜʏ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄứᴜ ɢɪúᴘ ᴅẫɴ đếɴ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢườɪ đó ᴄʜếᴛ ᴛʜì ʙị ᴘʜạᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ, ᴘʜạᴛ ᴄảɪ ᴛạᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢɪữ đếɴ 𝟶𝟸 ɴăᴍ ʜᴏặᴄ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 𝟶𝟹 ᴛʜáɴɢ đếɴ 𝟶𝟸 ɴăᴍ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄòɴ ᴄó ᴛʜể ʙị ᴄấᴍ đảᴍ ɴʜɪệᴍ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ᴄấᴍ ʜàɴʜ ɴɢʜề ʜᴏặᴄ ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ɴʜấᴛ địɴʜ ᴛừ 𝟶𝟷 đếɴ 𝟶𝟻 ɴăᴍ…

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛʀêɴ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ʙị ᴛʀᴜʏ ᴄứᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ᴠề ᴛộɪ ᴋʜôɴɢ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 𝟷 Đɪềᴜ 𝟹𝟿𝟶 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 𝟸𝟶𝟷𝟻 sửᴀ đổɪ, ʙổ sᴜɴɢ 𝟸𝟶𝟷𝟽 ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ʟà ᴘʜạᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ, ᴘʜạᴛ ᴄảɪ ᴛạᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢɪữ đếɴ 𝟶𝟹 ɴăᴍ ʜᴏặᴄ ᴘʜạᴛ ᴛù ᴛừ 𝟶𝟼 ᴛʜáɴɢ đếɴ 𝟶𝟹 ɴăᴍ.

‘ɴʜư ᴠậʏ, ᴛùʏ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄụ ᴛʜể, ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ, ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴄụ ᴛʜể, ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để xáᴄ địɴʜ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄó ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ’ – ʟᴜậᴛ sư ᴛʀầɴ ᴍɪɴʜ ʜùɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

 

 

Xem thêm: