Ch.á.y chung cư ở Hà Nội trong đêm

 

 

ᴄảɴʜ sáᴛ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠụ ᴄʜáʏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴɢᴏàɪ ʙᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛòᴀ ᴇ𝟹 ᴛʜᴇ ᴇᴍᴇʀᴀʟᴅ, ᴘʜườɴɢ ᴍỹ Đìɴʜ 𝟷, ǫᴜậɴ ɴᴀᴍ ᴛừ ʟɪêᴍ, ʜà ɴộɪ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟷/𝟷𝟶, ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄăɴ ʜộ ở ᴛầɴɢ 𝟼 ᴛòᴀ ᴇ𝟹 ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴛʜᴇ ᴇᴍᴇʀᴀʟᴅ ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜᴜ đô ᴛʜị ᴍớɪ ᴍỹ Đìɴʜ (ǫᴜậɴ ɴᴀᴍ ᴛừ ʟɪêᴍ, ᴛᴘ ʜà ɴộɪ) xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ ᴄứᴜ ʜộ (ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ), ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ɴᴀᴍ ᴛừ ʟɪêᴍ đã đɪềᴜ xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sỹ ᴛớɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴅậᴘ ʟửᴀ.

Đáᴍ ᴄʜáʏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴄụᴄ ɴóɴɢ đɪềᴜ ʜòᴀ để ɴɢᴏàɪ ʙᴀɴ ᴄôɴɢ (Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ).

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴅâɴ ᴛʀí,& ᴄʜỉ ʜᴜʏ Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ ᴄʜᴄɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ɴᴀᴍ ᴛừ ʟɪêᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đáᴍ ᴄʜáʏ xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄăɴ ʜộ ᴛʀêɴ ᴛầɴɢ 𝟼. ᴠụ ᴄʜáʏ ᴋʜôɴɢ ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠề ɴɢườɪ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ (Ảɴʜ: ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ).

sᴀᴜ ᴋʜᴏảɴɢ ᴠàɪ ᴘʜúᴛ, đáᴍ ᴄʜáʏ đã đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế. sự ᴠɪệᴄ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟᴏ ʟắɴɢ ʙởɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴠụ ᴄʜáʏ ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ʟớɴ ᴠề ɴɢườɪ xảʏ ʀᴀ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ᴛạɪ ᴛʜủ đô.

 

 

Xem thêm: