Vụ cô gái bị s.á.t h.ạ.i ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nữ s.á.t thủ đối mặt với mấy tội danh?

 

 

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ áɴ ᴄô ɢáɪ ʙáɴ ʀᴀᴜ ʜ.ᴛ.ᴛ.ᴛ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ở ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜủ Đứᴄ ʙị ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛêɴ ᴅᴜɴɢ (ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) sáᴛ ʜạɪ ʙằɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜáᴛ ᴅᴀᴏ ᴛʀưᴀ 𝟹𝟶/𝟿, ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư, ʙà ᴅᴜɴɢ ᴘʜảɪ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ʜᴀɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ.
Đâᴍ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜáᴛ ᴅᴀᴏ ᴄʜí ᴍạɴɢ ᴠàᴏ ɴạɴ ɴʜâɴ
ʜôᴍ ɴᴀʏ (𝟷/𝟷𝟶), ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʙắᴛ ɢɪữ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ɴɢọᴄ ᴅᴜɴɢ (𝟹𝟿 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ). ʙà ᴅᴜɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ʟà ʜᴜɴɢ ᴛʜủ ɢɪếᴛ ᴄʜị ʜ.ᴛ.ᴛ.ᴛ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ʙáɴ ʀᴀᴜ ở ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜủ Đứᴄ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ).

ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄô ɢáɪ ʜ.ᴛ.ᴛ.ᴛ (𝟸𝟼 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ở ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜủ Đứᴄ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ʙà ᴅᴜɴɢ, sᴀᴜ đó ʙị sáᴛ ʜạɪ ᴅã ᴍᴀɴ. Ảɴʜ: ᴄắᴛ ᴄʟɪᴘ

ᴛʜᴇᴏ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ở ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜủ Đứᴄ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ɢʜɪ ʟạɪ, ʙà ᴅᴜɴɢ đã ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜáᴛ ᴠàᴏ ᴠàᴏ đầᴜ ᴠà ɴɢựᴄ ʀồɪ ᴋéᴏ ᴄʜị ᴛ. ᴠàᴏ sáᴛ ʙáɴʜ xᴇ ᴄủᴀ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ. ɢâʏ áɴ xᴏɴɢ, ʙà ᴅᴜɴɢ ʀờɪ đɪ ᴄùɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴍáʏ ʜɪệᴜ ᴠɪsɪᴏɴ ᴍàᴜ đỏ ʙɪểɴ số 𝟻𝟿ɢ𝟹-𝟷𝟿𝟻.𝟸𝟶 ᴄủᴀ ᴄʜị ᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ, ʙà ᴅᴜɴɢ đã ᴄướᴘ ᴛàɪ sảɴ ᴄʜị ᴛ. ɢồᴍ ᴍộᴛ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ, ᴍộᴛ đôɪ ʙôɴɢ ᴛᴀɪ ᴠàɴɢ, ᴍộᴛ ʙộ ʟắᴄ ʙằɴɢ ᴠàɴɢ, ᴍộᴛ sợɪ ᴅâʏ ᴄʜᴜʏềɴ ᴠàɴɢ ᴠà ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ướᴄ ᴛíɴʜ ᴛàɪ sảɴ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄʜị ᴛ. ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ɴợ ɴầɴ ᴛɪềɴ ʙạᴄ ᴠớɪ ʙà ᴅᴜɴɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴠụ ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ địɴʜ xảʏ ʀᴀ 𝟷𝟷ʜ𝟸𝟶 ᴛʀưᴀ 𝟹𝟶/𝟿 ᴛạɪ ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ɴôɴɢ sảɴ ᴛʜủ Đứᴄ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ).

ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍᴀɴ ʀợ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴅᴜɴɢ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ʜᴀɪ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ
ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴠăɴ ᴛᴜấɴ (Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ɴʜậɴ địɴʜ: ʜàɴʜ ᴠɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ ᴠà đâᴍ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠàᴏ ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛ. ᴄó ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ᴍᴀɴ ʀợ ᴠà đê ʜèɴ, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ʜᴀɪ ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴠà ᴛộɪ “ᴄướᴘ ᴛàɪ sảɴ”, ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ʜìɴʜ ảɴʜ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴅᴜɴɢ (ɴɢụ ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ). Ảɴʜ: ᴍ.ʜ

Đốɪ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ʟᴜậᴛ sư ᴛᴜấɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴅᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙằɴɢ ʜᴜɴɢ ᴋʜí ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, ᴄó ᴛíɴʜ sáᴛ ᴛʜươɴɢ ᴄᴀᴏ ʟà ᴅᴀᴏ, đâᴍ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɴʜɪềᴜ ɴʜáᴛ ʟêɴ ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄố ý ᴛướᴄ đᴏạᴛ ᴍạɴɢ sốɴɢ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ đếɴ ᴄùɴɢ. ʜậᴜ ǫᴜả ᴅẫɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴅᴜɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ” ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 𝟷𝟸𝟹 ʙʟʜs 𝟸𝟶𝟷𝟻, sửᴀ đổɪ ʙổ sᴜɴɢ 𝟸𝟶𝟷𝟽.

Đốɪ ᴠớɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ, ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴜấɴ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ xáᴄ địɴʜ ʀõ ý địɴʜ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ xảʏ ʀᴀ ᴛʀướᴄ ʜᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛướᴄ đᴏạᴛ ᴍạɴɢ sốɴɢ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ. ɴếᴜ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ɴảʏ sɪɴʜ ý địɴʜ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ ᴛʀướᴄ ʀồɪ ᴍớɪ ᴅùɴɢ ᴅᴀᴏ đâᴍ ɴạɴ ɴʜâɴ đếɴ ᴄʜếᴛ ᴛʜì ʜàɴʜ ᴠɪ ᴅùɴɢ ᴠũ ʟựᴄ để ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ɴàʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛộɪ “ᴄướᴘ ᴛàɪ sảɴ” ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 𝟷𝟼𝟾 ʙʟʜs 𝟸𝟶𝟷𝟻.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʟᴜậᴛ sư ᴛᴜấɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɴếᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪếᴛ ɴạɴ ɴʜâɴ, ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛàɪ sảɴ ᴠà ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ ᴛʜì ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ “ᴛộɪ ᴄôɴɢ ɴʜɪêɴ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ” (đɪềᴜ 𝟷𝟽𝟸) ʜᴏặᴄ “ᴛộɪ ᴛʀộᴍ ᴄắᴘ ᴛàɪ sảɴ” ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟷𝟽𝟹 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 𝟸𝟶𝟷𝟻, sửᴀ đổɪ ʙổ sᴜɴɢ 𝟸𝟶𝟷𝟽.

“ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄá ɴʜâɴ ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜạᴍ ᴅᴜɴɢ ᴄó ý địɴʜ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙị ʜạɪ ᴛʀướᴄ ɴêɴ ᴍớɪ xᴜốɴɢ ᴛᴀʏ đâᴍ ɴạɴ ɴʜâɴ đếɴ ᴄʜếᴛ. ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ᴄấᴜ ᴛʜàɴʜ ᴛộɪ “ᴄướᴘ ᴛàɪ sảɴ” đɪ ʟɪềɴ ᴛộɪ “ɢɪếᴛ ɴɢườɪ”. Ý ᴛʜứᴄ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ɴàʏ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʀả ᴋʜᴏảɴ ɴợ ɴếᴜ ʙị ʜạɪ ᴄʜếᴛ ᴠà sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʜạɪ ᴄʜếᴛ sẽ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ʟᴜôɴ số ᴛàɪ sảɴ ᴍà ʙị ʜạɪ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ”, ʟᴜậᴛ sư ᴛᴜấɴ ɴêᴜ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ.

Xem thêm: