Xót Xa: 7 Người Thương Vong Do Mưa Lớn Kèm Giông Lốc, Sét Đán.H

sᴀᴜ ᴋʜɪ đɪ ᴠàᴏ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế, sáɴɢ ɴᴀʏ, 𝟸𝟼/𝟿, áᴘ ᴛʜấᴘ ɴʜɪệᴛ đớɪ đã sᴜʏ ʏếᴜ ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴠùɴɢ áᴘ ᴛʜấᴘ ᴛʀêɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴᴀᴍ ʟàᴏ.

ʙĐʙᴘ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế ɢɪúᴘ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả ɢɪôɴɢ, ʟốᴄ xᴏáʏ. Ảɴʜ: ᴠõ ᴛɪếɴ

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴍưᴀ ʟớɴ ᴋèᴍ ʟốᴄ, séᴛ đã ɢâʏ ɴʜɪềᴜ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ɴɢʜệ ᴀɴ, ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ, ǫᴜảɴɢ ᴛʀị ᴠà ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế.

ᴄụ ᴛʜể, ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, ᴍưᴀ ʟớɴ ᴋèᴍ ɢɪôɴɢ ʟốᴄ ʟàᴍ 𝟼𝟿 ɴʜà ʙị ᴛốᴄ ᴍáɪ; 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ᴄâʏ ăɴ ǫᴜả, ᴄâʏ ʙóɴɢ ᴍáᴛ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴋʜươɴɢ ᴛɪềɴ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟼𝟺, ᴛʜôɴ 𝟼, xã ᴛʀɪệᴜ ʟăɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴘʜᴏɴɢ, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴛʀị) ʙị séᴛ đáɴʜ ᴄʜếᴛ ᴋʜɪ đᴀɴɢ đáɴʜ ʙắᴛ ᴄá ᴛʀêɴ ʙɪểɴ.

ᴛạɪ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế, ɢɪôɴɢ ʟốᴄ ʟàᴍ 𝟼 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ, 𝟾𝟺 ɴʜà ʙị ᴛốᴄ ᴍáɪ, 𝟸 ᴄộᴛ đɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜế ʙị ɢãʏ đổ.

ʙộ ᴄʜỉ ᴀʟışᴋᴀɴʟıᴋ ʙĐʙᴘ ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế đã đɪềᴜ độɴɢ 𝟸𝟸 ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ Đồɴ ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴄửᴀ ᴋʜẩᴜ ᴄảɴɢ ᴛʜᴜậɴ ᴠà ʜảɪ độɪ 𝟸 ᴄùɴɢ 𝟷 ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả.

ᴛạɪ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ, ᴍưᴀ ʟớɴ ɢâʏ ɴɢậᴘ ᴍộᴛ số ɴɢầᴍ ᴛʀàɴ, đɪểᴍ đườɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ ᴍɪɴʜ ʜóᴀ (𝟷𝟺 đɪểᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴍộᴛ số đɪểᴍ ɴɢậᴘ sâᴜ ᴛừ 𝟶,𝟺 – 𝟸ᴍ); ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ (𝟺 đɪểᴍ); ᴛᴜʏêɴ ʜóᴀ (𝟹 đɪểᴍ). ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄó 𝟹 đɪểᴍ ᴛʀêɴ ǫᴜốᴄ ʟộ 𝟷𝟻 ᴠà 𝟿ʙ ʙị ɴɢậᴘ ɢâʏ ᴄʜɪᴀ ᴄắᴛ 𝟷𝟾 ᴛʜôɴ, ʙảɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ ᴍɪɴʜ ʜóᴀ ᴠà ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ.

ᴄòɴ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ɴɢʜệ ᴀɴ, ᴅᴏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ áᴘ ᴛʜấᴘ ɴʜɪệᴛ đớɪ, ʜồɪ 𝟷𝟽 ɢɪờ 𝟸𝟶 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟿, ᴛạɪ địᴀ ʙàɴ xã ᴛᴀᴍ ʜợᴘ, ʜᴜʏệɴ ᴛươɴɢ ᴅᴜơɴɢ (địᴀ ʙàɴ Đồɴ ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴛᴀᴍ ʜợᴘ) xảʏ ʀᴀ ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ᴍưᴀ ᴛᴏ, ᴋèᴍ ʟốᴄ xᴏáʏ, ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄʜᴏ 𝟻 ʜộ ᴅâɴ ᴠà ᴍộᴛ số ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ʙɪểɴ ʙảɴɢ, ɴʜà ở ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʜộ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ. ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠề ᴛàɪ sảɴ ướᴄ ᴛíɴʜ ᴋʜᴏảɴɢ ʜơɴ 𝟽𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠề ɴɢườɪ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄó ᴍộᴛ số ᴄâʏ ʙị ɢẫʏ xᴜốɴɢ đườɴɢ, ɢâʏ ùɴ ᴛắᴄ ᴄụᴍ đườɴɢ ʟɪêɴ xã.

Đồɴ ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴛᴀᴍ ʜợᴘ (ʙĐʙᴘ ɴɢʜệ ᴀɴ) đã ᴄử 𝟷𝟻 ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ʜỗ ᴛʀợ, ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ. ʜɪệɴ ᴍọɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đã ᴛʀở ʟạɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

Để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ, Đồɴ ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ɴɢọᴄ ʟâᴍ ᴄũɴɢ đã ᴄử ʟựᴄ ʟượɴɢ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄắᴍ ʙɪểɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛúᴄ ᴛʀựᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴠị ᴛʀí ᴛʀọɴɢ ʏếᴜ để ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ᴋʜôɴɢ để ɴɢườɪ ᴅâɴ ǫᴜᴀ ʟạɪ, ɴʜằᴍ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ᴄáɴ ʙộ Đồɴ ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ɴɢọᴄ ʟâᴍ (ʙĐʙᴘ ɴɢʜệ ᴀɴ) ᴄắᴍ ʙɪểɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ. Ảɴʜ: ʜảɪ ᴛʜượɴɢ

ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴅự ʙáᴏ ᴋʜí ᴛượɴɢ ᴛʜủʏ ᴠăɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ: ᴍưᴀ ʟớɴ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ đếɴ ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴋéᴏ ᴅàɪ đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟿 ᴠớɪ ʟượɴɢ ᴍưᴀ ᴘʜổ ʙɪếɴ ᴛừ 𝟺𝟶-𝟾𝟶ᴍᴍ, ᴄó ɴơɪ ᴛʀêɴ 𝟷𝟶𝟶ᴍᴍ.

ɴɢᴜʏ ᴄơ xảʏ ʀᴀ ʟũ ǫᴜéᴛ, sạᴛ ʟở đấᴛ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴠùɴɢ ɴúɪ ᴠà ɴɢậᴘ úɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀũɴɢ, ᴛʜấᴘ. ᴛʀᴏɴɢ ᴍưᴀ ᴅôɴɢ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ xảʏ ʀᴀ ʟốᴄ, séᴛ ᴠà ɢɪó ɢɪậᴛ ᴍạɴʜ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀᴜɴɢ ʙộ, ᴛâʏ ɴɢᴜʏêɴ ᴠà ɴᴀᴍ ʙộ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ ᴍưᴀ ʟớɴ, ʟũ, ʟũ ǫᴜéᴛ, sạᴛ ʟở đấᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ đɪệɴ số 𝟷𝟷/ᴄĐ-ǫɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟿/𝟸𝟶𝟸𝟹 ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ ᴠà Ủʏ ʙᴀɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ Ứɴɢ ᴘʜó sự ᴄố, ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ ᴠà ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴄứᴜ ɴạɴ. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄʜủ độɴɢ sơ ᴛáɴ ᴅâɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙị ɴɢậᴘ sâᴜ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟũ ǫᴜéᴛ, sạᴛ ʟở đấᴛ; ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴅườɴɢ ʙị ɴɢậᴘ sâᴜ, ᴄʜɪᴀ ᴄắᴛ.

Xem thêm: