Ngã Ba Ngay Lúc Này Tai Nạn Giao Thông, Một Nam Sinh THPT T.Ử V.O.Ng

ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ᴍộᴛ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴛʜᴘᴛ ᴛử ᴠᴏɴɢ

ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã ʜảɪ ᴄườɴɢ (ʜ.ʜảɪ ʜậᴜ, ᴛỉɴʜ ɴᴀᴍ Địɴʜ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴠừᴀ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛʜᴘᴛ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷 ɢɪờ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟸𝟼.𝟿 ᴛạɪ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴛʀụᴄ xã ᴛʜᴜộᴄ địᴀ ᴘʜậɴ xóᴍ 𝟾 (xã ʜảɪ ᴄườɴɢ, ʜ.ʜảɪ ʜậᴜ) xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɢɪữᴀ xᴇ ᴍáʏ ʙs 𝟷𝟾ʜ𝟷-𝟻𝟹𝟿.xx ᴠà xᴇ ᴍáʏ đɪệɴ.

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ

ᴄú ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴋʜɪếɴ ᴇᴍ Đɪɴʜ ǫᴜᴀɴɢ ᴛ. (ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍộᴛ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ᴛʜᴜộᴄ xã ʜảɪ ᴛâɴ, ʜ.ʜảɪ ʜậᴜ) ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ. 𝟹 ᴇᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴄòɴ ʟạɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đã đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

ʜɪệɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴇᴍ ᴛ. đã đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ ᴠề ɴʜà để ʟᴏ ʜậᴜ sự.Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛᴀɴ ᴛʀườɴɢ ʟà ʟúᴄ ᴛʀờɪ ᴍưᴀ ʟớɴ, đườɴɢ ᴛʀơɴ ᴛʀượᴛ.

Xem thêm: