Nghệ sỹ Thu Trang gặp biến căng

Mâu thuẫn trong hợp tác đầu tư sản xuất phim giá trị hàng tỷ đồng, công ty của nghệ sỹ Thu Trang bị khởi kiện
Theo đơn khởi kiện, ngày 16/11/2020, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bảo Trinh (Công ty Bảo Trinh) có ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất và kinh doanh phim với Công ty TNHH Giải trí Tổng hợp Thu Trang (Công ty Thu Trang) để góp vốn đầu tư bộ phim điện ảnh “Cha tôi là dân chơi” của đạo diễn Phạm Huỳnh Đông.
Hợp đồng do Công ty Thu Trang soạn thảo, với các điều khoản có lợi cho nhà đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư. Cụ thể, theo nội dung hợp đồng, kinh phí sản xuất phim là 23 tỷ đồng, Công ty Bảo Trinh góp vốn 2,3 tỷ đồng, tương đương 10% kinh phí sản xuất phim, tỷ lệ này sẽ không thay đổi cho dù tổng kinh phí của bộ phim nhỏ hoặc lớn hơn kinh phí dự kiến.
Với phần góp vốn này, lợi nhuận mà Công ty Bảo Trinh được hưởng sẽ được tính bằng lợi nhuận phát hành nhân với 10%. “Trong trường hợp doanh thu khai thác bộ phim thấp hơn tổng vốn đầu tư của dự án thì phần chia lợi nhuận cho bên B (Công ty Bảo Trinh) là 10% doanh thu”, hợp đồng nêu rõ.
Đồng thời, trong thời gian 50 ngày kể từ ngày kết thúc trình chiếu bộ phim, sau khi Công ty Thu Trang nhận được đầy đủ chứng từ cho việc kết toán doanh thu phim và thu được đủ tiền từ phía đơn vị phát hành phim thì sẽ tiến hành chi trả khoản lợi nhuận phân chia kết quả kinh doanh cho Công ty Bảo Trinh trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn 50 ngày này.
Sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty Bảo Trinh đã thực hiện chuyển khoản đủ số tiền góp vốn cho Công ty Thu Trang.
Tuy nhiên, sau khi phim đóng máy, phát hành và kết thúc trình chiếu tại các rạp thì Công ty Thu Trang lại trì hoãn việc hoàn trả vốn góp và phân chia lợi nhuận bộ phim cho Công ty Bảo Trinh theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
Mặt khác, trong quá trình sản xuất, phát hành và sau khi phát hành phim, Công ty Thu Trang không thông báo cho Công ty Bảo Trinh doanh thu theo tiến độ như hợp đồng; không chủ động thông báo kết quả tài chính; không cung cấp giấy tờ chứng minh chi phí làm phim, chi phí phát hành, tỷ lệ phần trăm chia với rạp… (Những giấy tờ này là cơ sở xác định lợi nhuận).
Mãi đến ngày 17/11/2022, sau khi Công ty Bảo Trinh nhiều lần gửi thông báo yêu cầu hoàn trả vốn góp và phân chia lợi nhuận theo hợp đồng đã ký thì phía Công ty Thu Trang mới gửi thông báo thể hiện doanh thu thuần của dự án là 24.980.131.159 đồng, trong khi đó chi phí của bộ phim là 27.266.904.153 đồng, nên lợi nhuận của bộ phim âm 2.286.772.994 đồng.
Do đó, Công ty Thu Trang cho rằng, đầu tư phải chấp nhận có lãi, có lỗ và theo nguyên tắc đầu tư kinh doanh, Công ty Bảo Trinh và Công ty Thu Trang sẽ chia lỗ theo tỷ lệ vốn đầu tư.
Theo cách chia này, đến thời điểm hiện tại, Công ty Thu Trang đã thanh toán trước cho Công ty Bảo Trinh số tiền 1.150.000.000 đồng. Số tiền còn lại do hai bên chưa thống nhất được cách chia lợi nhuận nên chưa thể quyết toán.
Bởi theo Công ty Bảo Trinh, trong hợp đồng đã nêu rất rõ: “Trong trường hợp doanh thu khai thác bộ phim thấp hơn tổng vốn đầu tư của dự án thì phần chia lợi nhuận cho bên B (Công ty Bảo Trinh) là 10% doanh thu”, cho nên Công ty Thu Trang phải chia lợi nhuận cho Công ty Bảo Trinh là 10%, tương ứng số tiền 2.498.013.115 đồng; như vậy, bao gồm cả khoản tiền đầu tư thì phía Công ty Thu Trang phải thanh toán tổng số tiền 4.498.013.115 đồng.
Do không tìm được hướng giải quyết thỏa đáng nên Công ty Bảo Trinh đã khởi kiện Công ty Thu Trang, vụ việc hiện đang được TAND TP.Thủ Đức (TP.HCM) thu lý sơ thẩm vụ án dân sự số 245/2023/TLST-KDTM về việc “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư”.
Liên quan đến vụ việc trên và để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với đại diện của Công ty Thu Trang, nhưng đến nay vẫn không nhận được phản hồi từ phía công ty này.

Xem thêm: