Hà Nội: Chập sạc điện thoại gây ch.áy nhà lúc nửa đêm, 3 b.ố co.n mắc kẹt bên trong

sạᴄ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ʙị ᴄʜậᴘ, ᴄʜáʏ ʟᴀɴ ʀᴀ đệᴍ ᴠà ᴄáᴄ ᴠậᴛ ᴅụɴɢ ᴋʜáᴄ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʙố ᴠà 𝟸 ᴄᴏɴ ɴʜỏ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛạɪ ᴛầɴɢ 𝟹 ᴄủᴀ ɴɢôɪ ɴʜà ở ʜà ɴộɪ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀì (ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴠừᴀ ᴅậᴘ ᴛắᴛ đáᴍ ᴄʜáʏ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ, ɢɪảɪ ᴄứᴜ ɴɢườɪ ʙố ᴄùɴɢ 𝟸 ᴄᴏɴ ɴʜỏ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ.

ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷ʜ𝟺𝟸 ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀì ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜỉ ʜᴜʏ 𝟷𝟷𝟺 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠề ᴠụ ᴄʜáʏ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ɴʜà ᴅâɴ ɢầɴ ᴄổɴɢ ʟàɴɢ ᴠăɴ ᴜʏêɴ, ᴅᴜʏêɴ ʜà, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀì.

 

ɴɢâʏ ʟậᴘ ᴛứᴄ, đơɴ ᴠị đɪềᴜ xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄùɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴄʜɪếɴ sĩ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.

Hiện trường vụ cháy.

ǫᴜᴀ ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đượᴄ ʙɪếᴛ ᴄó 𝟹 ɴɢườɪ (𝟷 ɴɢườɪ ʟớɴ ᴠà 𝟸 ᴛʀẻ ᴇᴍ 𝟽 ᴛᴜổɪ ᴠà 𝟻 ᴛᴜổɪ) ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ᴛạɪ ᴛầɴɢ 𝟹 ᴄủᴀ ɴɢôɪ ɴʜà ʙị ᴄʜáʏ.

 

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ᴅᴜʏêɴ ʜà ᴄùɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴄʜủ ɴʜà sử ᴅụɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ᴄʜỗ ᴅậᴘ ᴛắᴛ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴠà đưᴀ 𝟹 ɴɢườɪ ʙị ɴạɴ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

 

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄũɴɢ ᴄó ᴍặᴛ, ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʟàᴍ ᴍáᴛ ᴄấᴜ ᴋɪệɴ ᴠà ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜóɪ ᴄʜᴏ ᴄăɴ ɴʜà.

 

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴄʜáʏ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà ᴅᴏ ᴄʜậᴘ đɪệɴ ᴛạɪ sạᴄ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɢâʏ ᴄʜáʏ đệᴍ ᴠà ᴍộᴛ số ᴠậᴛ ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ.

Xem thêm: