Kinh Hoàng: Cháy Lớn Tại Đám Cưới Khiến Hơn 100 Người Ch.I.T, 150 Người Khác B.ị Th.ươ.ng N.ặng Nề

Đáᴍ ᴄướɪ đᴀɴɢ ᴛưɴɢ ʙừɴɢ ᴠớɪ ʀấᴛ đôɴɢ ᴋʜáᴄʜ ᴋʜứᴀ ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ, ᴋʜɪếɴ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷𝟷𝟹 ɴɢườɪ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ ᴠà ʜơɴ 𝟷𝟻𝟶 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙị ᴛʜươɴɢ.  

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴄʜáʏ đáᴍ ᴄướɪ ở ɪʀᴀǫ ᴋʜɪếɴ 𝟷𝟷𝟹 ɴɢườɪ ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ – Ảɴʜ: ᴀʀᴀʙ ɴᴇᴡs

ʜãɴɢ ᴛɪɴ ʀᴇᴜᴛᴇʀs ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟿 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ xảʏ ʀᴀ ᴛốɪ 𝟸𝟼-𝟿 đã ᴛʜɪêᴜ ʀụɪ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ sự ᴋɪệɴ ʟớɴ ở ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴀʟ-ʜᴀᴍᴅᴀɴɪʏᴀ, ᴛỉɴʜ ɴᴀɴᴇᴠᴇʜ ở đôɴɢ ʙắᴄ ɪʀᴀǫ.

ᴘʜó ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴛỉɴʜ ɴᴀɴᴇᴠᴇʜ, ôɴɢ ʜᴀssᴀɴ ᴀʟ-ᴀʟʟᴀǫ, ɴóɪ ᴠớɪ ʀᴇᴜᴛᴇʀs ʀằɴɢ 𝟷𝟷𝟹 ɴɢườɪ đã ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ. ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ɴʜà ɴướᴄ ɪʀᴀǫ ᴄũɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ 𝟷𝟻𝟶 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʙị ᴛʜươɴɢ.

 

ᴄʜáʏ đáᴍ ᴄướɪ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, ʙắɴ ᴘʜáᴏ ʜᴏᴀ ᴄó ᴛʜể ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ

ᴄáᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʙᴀɴ đầᴜ ɴóɪ ᴘʜáᴏ ʜᴏᴀ ʙắɴ ᴛʀᴏɴɢ đáᴍ ᴄướɪ ᴄó ᴛʜể ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢâʏ ᴄʜáʏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜưᴀ đượᴄ xáᴄ địɴʜ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄủᴀ ʀᴇᴜᴛᴇʀs ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʟíɴʜ ᴄứᴜ ʜỏᴀ đã ᴘʜảɪ ᴛʀèᴏ ǫᴜᴀ đốɴɢ đổ ɴáᴛ ᴄʜáʏ đᴇɴ ᴄủᴀ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄứᴜ ʜộ, ᴄứᴜ ɴạɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴛòᴀ ɴʜà ɴơɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ᴄướɪ đượᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ ᴅễ ᴄʜáʏ – ʜàɴʜ ᴠɪ ʙấᴛ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ở ɪʀᴀǫ – Ảɴʜ: ʀᴇᴜᴛᴇʀs

 

ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ɪᴍᴀᴅ ʏᴏʜᴀɴᴀ, 𝟹𝟺 ᴛᴜổɪ, ᴄʜɪᴀ sẻ: “ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ʟửᴀ ʙốᴄ ʀᴀ ᴛừ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ. ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ đượᴄ ᴠà ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ở ᴛʀᴏɴɢ”.

ᴛʜᴇᴏ ʀᴇᴜᴛᴇʀs, ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ ʙốᴄ ᴄʜáʏ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟸ʜ𝟺𝟻 ᴛốɪ 𝟸𝟼-𝟿. ʟúᴄ ɴàʏ đᴀɴɢ ᴄó ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢườɪ đɪ đáᴍ ᴄướɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ʙáᴏ ᴛʜᴇ ᴍɪʀʀᴏʀ (ᴀɴʜ) ᴅẫɴ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛʀợ ʟý ᴛʜốɴɢ đốᴄ ᴛỉɴʜ ɴᴀɴᴇᴠᴇʜ, ôɴɢ ʜᴀssᴀɴ ᴀʟ-ᴀʟᴀғ, ɴóɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ ʟúᴄ ʟửᴀ ʙùɴɢ ʟêɴ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴄó ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄô ᴅâᴜ đã ᴛʜɪệᴛ ᴍạɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ, sᴏɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴄʜưᴀ đượᴄ xáᴄ ɴʜậɴ.

ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ɴʜà ɴướᴄ ɪʀᴀǫ ᴅẫɴ ʟờɪ ᴄáᴄ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴướᴄ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ đượᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀí ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛấᴍ ốᴘ ʀấᴛ ᴅễ ᴄʜáʏ, đâʏ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ở ɪʀᴀǫ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴅâɴ ᴘʜòɴɢ ɴóɪ ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ đã ᴋʜɪếɴ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ đổ sậᴘ ᴅᴏ sử ᴅụɴɢ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴅễ ᴄʜáʏ, ɢɪá ᴛʜàɴʜ ʀẻ.

Xem thêm: